KLASA VI B

 

19 czerwca

TEMAT: „Felix, Net i Nika” – podsumowanie pracy z lekturą.

15 czerwca

TEMAT: Jedna powieść, wiele gatunków!

1. Przypomnij sobie cechy poznanych rodzajów powieści:

2. Wytnij z karty pracy różne cechy powieści i dopasuj je do odpowiednich typów – karty są w zasobach naszej grupy.

3. Który z gatunków pasuje do omawianej przez nas lektury? Uzasadnij.

4. Utwór wielogatunkowy:

 • Podaj definicję powieści wielogatunkowej.

powieść wielogatunkowa -łączy w sobie cechy wielu gatunkow powieści.

 • Udowodnij, że „Felix, Net i Nika” to powieść wielogatunkowa – podaj konkretne przykłady na to, że utwór ten posiada cechy:

a.powieści przygodowej

b. powieści science – fiction

c.powieści fantasy

d. powieści detektywistycznej

e. powieści młodzieżowej

Notatka:

Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” to powieść wielogatunowa. Jako taka łączy w sobie cechy:

– powieści fantastycznej (eksperymenty nauczyciela biologii, spotkanie ze Świętym Mikołajem, gnom strzeżący skarbu),

– powieści fantastyczonaukowej (wynalazki pana Polona, poziom rozwoju sztucznej inteligencji),

– powieści detektywistycznej (próba zdemaskowania Gangu Niewidzialnych Ludzi, poszukiwanie księgi profesora Kuszmińskiego i innych skarbów),

– powieści przygodowej (liczne zwroty akcji, przygody, kolejne niebezpieczeństwa czyhające na bohaterów),

– powieści młodzieżowej (bohaterami są gimnazjaliści przeżywający charakterystyczne dla swojego wieku problemy, np. szkolne).

10 czerwca

TEMAT: Mój wynalazek przyszłości! Zabawa w konstruktora.

9 czerwca

TEMAT: Nowoczesny świat tradycyjnych wartości w powieści.

LEKCJA OPRACOWANA NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW GWO.

1.Swobodne wypowiedzi uczniów na temat nowych technologii i wynalazków obecnych na kartach powieści (które z nich wydały im się najciekawsze, najbardziej przydatne lub absurdalne
itd.).

2. Rozdanie kart pracy i zapoznanie uczniów z poleceniem. Ich zadaniem będzie wybranie dowolnego wynalazku, który został opisany w książce, a następnie (na podstawie odpowiedniego
fragmentu tekstu) uzupełnienie jego zgłoszenia do „Biura patentowego Felixsa, Neta i Niki”.

3. Rozmowa na temat możliwości i zagrożeń, jakie niosą ze sobą nowoczesne technologie.

4. Dyskusja kierowana: szukanie recepty na problemy współczesności i przyszłości.

Dzięki czemu bohaterowie wychodzili cało z kolejnych opresji?
Co ostatecznie uratowało bohaterów?
W jaki sposób pokonali zbuntowany program i jego androidy?
Jakie wartości były dla nich najważniejsze?

Przykładowa notatka:
Receptą na problemy współczesności i przyszłości może okazać się drugi człowiek i wartości
takie jak: przyjaźń, lojalność, poczucie odpowiedzialności, solidarność, rodzina, uczciwość…
To tradycyjne wartości, które wcale nie przestały być aktualne!
Aby uniknąć zagrożeń, jakie wiążą się z coraz szybszym rozwojem nowoczesnych technologii
i zmianami zachodzącymi na świecie, możemy też:
– ostrożnie i z rozwagą korzystać z najnowszych osiągnięć techniki,
– wykorzystywać je dla dobra ludzi, nigdy przeciwko nim!
– starać się przewidywać wszystkie konsekwencje naszych działań
– pamiętać, że zawsze powinniśmy być odpowiedzialni za to, co tworzymy

5. Zaprojektuj i opisz niezwykły wynalazek, który pomógłby
rozwiązać jeden z problemów współczesnych ludzi.

8 czerwca

TEMAT: Gość na naszej lekcji – o gwarach i dialektach.

5 czerwca

TEMAT: Felix, Net czy Nika? Wywiad z głównym bohaterem.

 1. Wybierz jednego bohatera. Na podstawie zgromadzonych przez siebie notatek oraz wiedzy zdobytej podczas czytania powieści odpowiedz w jego imieniu na pytania zadane podczas wywiadu:

2. Odpowiedz w zeszycie na pytanie – z korym bohaterem powieści chciałbyś się zaprzyjaźnić. Uzasadnij, podając minimum 2 argumenty.

4 czerwca

TEMAT: Trzy obrazy domu – o rodzinnych relacjach w powieści.

1.Zadanie domowe – odtwarzamy fabułę na podstawie słów – kluczy.

2. Wspolna analiza ikon.

3. Wybierz i uzupełnij odpowiednio 1 graficzną kartę pracy dotyczącą rodziny wybranego przez Ciebie bohatera (wysłałam na naszą grupę).

4. Omówienie relacji rodzinnych i ich wpływu na bohaterów.

2 – 3 czerwca

TEMAT.: O autorze i świecie przedstawionym powieści.

TEMAT 2.: Szukamy słów – kluczy: odtwarzamy fabułę.

1.Poznajemy autora:

a. Odczytujemy zadanie domowe – należało zredagować notatkę biograficzną na temat Rafała Kosika.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rafa%C5%82_Kosik

b. Odmień przez przypadki nazwisko autora

c. Wyjaśnij pojęcie „geneza”

d. Obejrzyj krótką wypowiedź autora na temat genezy utworu i odpowiedz na poniższe pytania:

 • Jaka jest geneza cyklu powieści o Felixie, Necie i Nice?
 • Ile tomów zawiera cykl?
 • Co, zdaniem autora, zadecydowało o popularności tych utworów?

2. Świat przedstawiony utworu:

a. Czas i miejsce akcji – określ miejsce i czas akcji

b. Bohaterowie:

Odczytaj we właściwy sposób bohaterów, na temat każdego podaj 2 informacje. – przesłane na grupę.

c. Omów związek ikon z treścią utworu – przesłane na grupę.

 

3. Zadanie domowe

Każdemu z Was przydzieliłam do opracowania 1  konkretny rozdział. Proszę na jego podstawie przygotować zestaw co najmniej pięciu słów – kluczy, na podstawie kórego pozostali uczniowie rozpoznają tytuł rozdziału.

WZÓR: Prolog

 • bank
 • napad
 • pani Lucynka
 • biała furgonetka
 • niebiesko-szare kombinezony

1 czerwca

TEMAT: Świętujemy z okazji Dnia Dziecka.

29 maja

TEMAT: Zanim zaczniemy omawiać powieść „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”…

Kartkówka.

28 maja

TEMAT: Błękit nieba czy szarość betonu? Julia Hartwig „Komunikat”.

 1. Przyjrzyj się poniższym zdjęciom.

A. Wyobraź sobie, że możesz przenieść się do świata przedstawionego na którymś z nich – którą fotografię byś wybrał? Dlaczego? Co byś czuł, gdybyś się tam znajdował?

Katowice przyciągają inwestorów. Miasto docenione w rankingu ...

Wiosna na łące - piosenka z tekstem - YouTube

źródła fotografii: https://www.youtube.com/,   https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,24459945,katowice-przyciagaja-inwestorow-miasto-docenione-w-rankingu.html?disableRedirects=true

B. Odpowiedz na pytania:

 • Jakie korzyści niesie mieszkanie na wsi?
 • Co może przeszkadzać mieszkańcom miasta?
 • Przypomnij sobie krajobraz, na który lubisz spoglądać. Za co lubisz to miejsce? Co byś czuł, gdyby to miejsce zostało zalane betonem?

2. Obejrzyj reprodukcję obrazu zamieszczoną w podręczniku na stronie 291. Odpowiedz ustnie na zamieszczone pod nią pytania.

3. Przeczytaj wiersz Julii Hartwig „Komiunikat”.

4. Analiza i interpretacja utworu:

 • Odpowiedz własnymi słowami, co podmiot liryczny mógł zobaczyć przez okno przed rozpoczęciem budowy banku? Co widzi teraz?
 • Co , zdaniem podmiotu lirycznego, pojawi się wraz z budową banku – wskaż wersy, w których pojawia się wizja przyszłości.
 • Jak rozumiesz sformułowania „martwa twarz betonu”, „obojętni intruzi”, „pusty grobowiec ścian” – z czym kojarzą Ci się te sformułowania?
 • Wykonaj zad. 3. i 4. str. 297.
 • Jaki jest stosunek osoby mówiącej do tego, co dzieje się w przestrzeni, w której przebywa? Czy podobają jej się zmiany cywilizacyjne?

5. Tytuł:

 • Znajdź w słowniku języka polskiego definicję słowa „Komunikat”. Jak myślisz, dlaczego utwór nosi taki tytuł?
 • Sformułuj w imieniu osoby mówiącej komunikat związany z przesłaniem wiersza.

6.Przyjrzyj się poniższemu zdjęciu i odpowiedz, czy ilustruje ono problem ukazany w utworze Komunikat. W uzasadnieniu sformułuj dwa argumenty odnoszące się zarówno do wiersza, jak i do zdjęcia.

Zajęcie stanowiska:
Argument 1.: .
Argument 2.:

7. Przeczytaj informacje „Wśród ludzi”- str. 297 – i wykonaj zawarte tam polecenie.

8. Napisz zaproszenie na spotkanie pod hasłem Chrońmy zagrożone gatunki zwierząt! organizowane przez Szkolne Koło Miłośników Przyrody. Zachęć w nim do aktywnego udziału. Uwaga: w ocenie wypowiedzi będzie brana pod uwagę poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.

27 maja

TEMAT: Pisownia wyrazów z Ą, Ę, OM, EM, ON, EN – ćwiczenia utrwalające.

1.Na początek przypomnijmy najważniejsze zasady pisowni – źródło plansz: Belferkowo- edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna- pomoce dydaktyczne

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Przypomnij sobie zasady – podręcznik strona 204 oraz 205 i 206.

2. Wykonaj poniższe ćwiczenia:

A. Utwórz czasowniki w cz. teraźniejszym:

 • iść        ja …………………….          oni……………………….
 • móc     ja …………………….          oni……………………….
 • lubić    ja …………………….         oni……………………….
 • umieć ja …………………….          oni……………………….
 • rozumieć ja …………………….       oni……………………….

B. Odmień przez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej jeden z poniższych czasowników – w czasie przeszłym: kichnąć, dotknąć, płynąć, machnąć

C. Uzupełnij poniższą tabelę:

  Widzę        Idę z Powiedz tym
dziewczyna      
pani      
książka      
kobieta      
róża      

D. Dopisz inne formy tego samego wyrazu, aby „ą”: „ę”

 • ząb – ……………………      ksiądz – ………………………
 • mąż – …………………….    okrąg – ……………………….

E. Dopisz wyrazy zawierające ą, ę:

 •  strach – ………………….
 • podróżować – …………………………
 • uważam że – ……………….
 • bardzo ciepły – ………………………
 • inteligentny – ……………….
 • odwaga, dzielność – ………………….
 • antonim słowa „rzadko” – ………………….
 • żal do kogoś, uraza – ………………………………
 • wielki statek morski – …………………………………
 • ostry na drodze – ……………………………………..
 • śpiewana na Boże Narodzenie – …………………………………

F. Dopisz wyrazy bliskoznaczne zawierające om, on, em, en:

 • osoba zapowiadająca program, np.. w telewizji – ……………………
 • głowa państwa lub miasta – ………………………………..
 • szybkość, z jaką wykonuje się czynność – ………………………….
 • gdy mam gorączkę, to mam wysoką… – ………………………….
 • można na nim grać, no. gitara – …………………………………
 • w języku polskim pada często na drugą sylabę od końca – …………
 • O Lechu, Czechu i Rusie- ……………………………….
 • dostajesz ich mnóstwo, gdy mas urodziny – ………………………

G. W puste miejsca wpisz brakujące litery „ę” , „ą” lub połączenia literowe „en”, „em”, ”on”, „om”.

 • k……t prosty                                       k……to bankowe
 • t…… po pracy                                     t……py nóż
 • r……b w końcu to drzewo!                narysuj r……b
 • b……ba głębinowa                              swędzący b……bel
 • pantera w c….tki                                dolar to sto c…tów

H. Dopisz do podanych słów rymujące się z nimi wyrazy. Następnie ułóż cztery dwuwersowe rymowanki z wykorzystaniem utworzonych par wyrazów.

 • jadę – ____________________________
 • płynęły – ____________________________
 • zaprowadzą – ____________________________
 • drogę – ____________________________
 • pracują – ____________________________
 • klasę – ____________________________
 • krzyknęli – ____________________________
 • maluję – ____________________________
 • tańczę – ____________________________
 • zapięła – ____________________________
 • ławkę – ____________________________
 • książką – ____________________________

3. Zeszyt ćwiczeń od str. 89 – ćw. 2, 3, 10, 11.

26 maja

TEMAT: Zwyczajne cuda. Wisława Szymborska „Jarmark cudów”.

1.Czym jest cud? Spróbuj w zeszycie stworzyć definicję tego słowa. Następnie podaj 2 przykłady sytuacji, w kórych mozemy mówić o cudzie.

2. Znajdź w dostępnych źródłach definicję słowa „jarmark”. Zwróć uwagę na poniższą ilustrację:

Jarmark – Wikipedia, wolna encyklopedia

Jarmark Świętojański w Poznaniu w 2007 roku. (źrdóło: https://pl.wikipedia.org/)

3. Obejrzyj film, prezentację i plakat na temat 7 cudów świata:

https://slideplayer.pl/slide/422443/

Podobny obraz

4. Przeczytaj wiersz – podręcznik strona 292 – 293.

5. Analiza i interpretacja wiersza:

 • Wskaż epitety, jakimi został określony w wierszu wyraz „cud” – wyjaśnij znaczenie tych epitetów. Czy zauważasz pewną sprzecznośc? Jaką?
 • Co, według osoby mówiącej zasługuje na miano cudu?
 • Jak rozumiesz tytuł utworu? Czym jest świat weług podmiotu lirycznego?
 • Który wyraz powtarza się w utworze? Czemu służy tak częste powtórzenie tego wyrazu w wierszu – na co chce zwrócić naszą uwagę podmiot liryczny? (powtórzenie – odręcznik str. 351)
 • Sprobuj dopisać jeszcze jedną zwrotkę wiersza wedłu tej samej zasady, na jakiej zbudowana została każda strofa.
 • Poddajcie jeszcze inne przykłady cudów, kóre można zaobserwować w życiu codziennym.

6. Wyrazy wieloznaczne – utrwalenie:

 • Przypomnij sobie, czym są wyraz wieloznaczne.
 • Wykonaj zadanie 6. str. 293
 • Podaj inne przykłady wyrazów wieloznacznych i ułóż zdania, w kórych wykażesz rożne znaczenie podanego przez Ciebie słowa.

7. Znajdź w dostępnych źrodłach cechy wiersza białego. Odpowiedz na pytanie, czy wiersz Wisławy Szymborskiej jest wierszem bialym?

8. Zad. dom.

1. Odszukaj i zapisz w zeszycie przynajmniej 2 związki frazeologiczne z wyrazem „cud”. Wyjaśnij ich znaczenie. Z jednym z nich ułóż zdanie.

2. zad. 7. str. 293 – dla chętnych

25 maja

TEMAT: Plastikowe problemy świata.

1.Obejrzyj filmy, porozmawiajmy o Twoich wrażeniach:

 • Co czułeś podczas oglądania filmów? Dlaczego?
 • Jakie refleksje nasuwają się po obejrzeniu poniższych filmów?
 • Jak myślisz, o czym będziemy dziś mówić?

2. Wspólnie odczytamy artykuł umieszczony w podreczniku na stronie 321 – 322.

3. Odpowiedz na pytania:

 • Co jest tematem artykułu? Kogo dotyczy przedstawiony w nim problem?
 • W jakim celu w pierwszym i drugim akapicie autor przywołuje dane wyrażone liczebnikami?
 • Wyjaśnij, jaką funkcję pełnią śródtytuły w cytowanym artykule. Wymysl swoje propozycje śródtytułów do tego artykułu.
 • Wykonaj zad. 4. str. 323
 • Wyjaśnij związek ilustracji umieszczonej na stronie 321 z treścią artykułu.

4. Jak, zgodnie z zaleceniami organizacji WWF, można na co dzień ograniczać produkowanie śmieci? Stwórz w zeszycie zasady, którym nadasz tytul „Dobra rady na odpady”. Podaj propozycje na podstawie artykułu oraz własnych pomysłów. Może Ci pomóc poniższy film:

5. Przeczytaj informacje zawarte na stronie :

https://kampaniespoleczne.pl/bo-sztuka-jest-dobra-segregacja/

Następnie wykonaj polecenia zawarte w zadaniu 7. str. 323.

6. Zad. 10. str. 323.

7. Na koniec przypomnijmy zasady segregowania śmieci:

instrukcja segregacji śmieci, podział na frakcje

źródło plakatu: https://www.leroymerlin.pl/kuchnia/segregacja-smieci-w-pigulce-zasady-i-dobre-praktyki,e16818,l2722.html

8. Zad. dom.

Spróbuj wziąć udział w łódzkiej kampanii na temat nowych zasad selektywnej segregacji odpadów – przygotuj mem wykorzystujący wybrane przez Ciebie dzieło sztuki. Czas wykonania – do piątku 29 maja.

22 maja (piątek)

TEMAT: Podsumowanie wiadomości na temat mitów – spotkanie z niezwyklym gościem.

21 maja (czwartek)

TEMAT: Czym jest fonetyka? Utrwalamy wiadomości.

18 – 20 maja (poniedziałek – środa)

TEMAT: Redagujemy list oficjalny.

1.Wstęp:

Przeczytaj zamieszczony poniżej list i odpowiedz na pytania.

 • Kto do kogo napisał? W czyim imieniu?

 • W jakim celu?

 • Jaki charakter ma ten list? Uzasadnij swoją odpowiedź, cytując odpowiednie zwroty i wyrażenia.

Znalezione obrazy dla zapytania list oficjalny

Źródło listu: https://pl.pinterest.com/pin/816910819878159723/?nic_v1=1aHqXtz7peRQHIT%2Bu4yYiLwRPrq0dGtrhOyUuLV4eQqec6uec4PY29ysjguclupU55

2. Omówienie budowy listu:

 • Przeczytaj informacje z podręcznika str. 299 – 300:

Zwróć też uwagę na poniższą kartę pracy:

źródło poniższej karty: Maja Mark – Polski w rysunkach

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

3. Zadania:

 • Wykonaj polecenie:

źródło:file:///C:/Users/Asus%20Vivo/Downloads/list%20oficjalny.pdf

 • Które zwroty i wyrażenia nie pasują do listu oficjalnego:

Szanowny Panie / Serdecznie dziękuję / Wielkie dzięki / Nie ma sprawy / Z wyrazmi szacunku / Piszę do Ciebie, ponieważ.. / Z poważaniem / Do miłego / Nara / Zwracam się z uprzejmą prośbą / Spoko / Całuję rączki / Droga Kasiu / Pozdrawiam serdecznie / Łączę wyrazy szacunku / Buziaczki / Jestem niezmiernie wdzięczna / Mam zaszczyt zaprosić /

 • Wykonaj zadania:
 • zad. 1. str. 300
 • zad. 3. i 4. str. 301
 • zad. 6. i 5. str. 301
 • ćw. 2. str. 142

15 maja (piątek)

TEMAT: Jak akcentować wyrazy? Jak intonować zdania?

Prezentację i zestaw zadań udostępnię Wam w czasie naszych zajęć on-line. Do zobaczenia o 10.00 😉

13  – 14 maja (środa, czwartek)

TEMAT: Interpunkcja w praktyce.

LEKCJA 1.

1.Zapoznaj się z poniższym wierszem i plakatem. Następnie wymień znaki interpunkcyjne, które powinieneś znać, określ funkcję każdego z nich.:

źródło: http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/wczesnoszkolna/jims-klasa2/cz5/mobile/index.html#p=17

Podobny obraz

źródło: https://www.pinterest.co.uk/pin

2. Ułóż zdania, w których wykorzystasz każdy z wymienionych w wierszu znaków interpunkcyjnych.

3. Znaki interpunkcyjne w dialogach – utrwalenie:

Wykonaj ćw. 2, 3, 4, 5 str. 105 – 106

4. Wykonaj w zeszycie zadania i ćwiczenia:

 • nawias: zad. 2. str. 277 / zad. 3. str. 277

LEKCJA 2.

1.Przypomnijmy funkcje znakow interpunkcyjnych:

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

2. Jak poprawnie używać średnika?

 • notatka – podręcznik str. 319
 •  zad. 1. str. 319, 2. str. 319 / zad. 3. str. 320 / zad. 4. str. 320 / ćw. 2. str. 111

3. Przecinki i spójniki:

 • Przypomnij sobie zasady stawiania przecinka w zdaniu pojedynczym – podręcznik strona 232 – 233.
 • Przepisz poniższe zdania, stawiając przecinki we właściwe miejsca. Uzasadnij obecność wpisanych przez Ciebie przecinków:

Chciałbym kupić sobie coś słodkiego ale nie wziąłem pieniędzy.

Powiedziałem o tym i Ani i Oli i Marysi.

Tadeuszu podejdź do mnie.

Na stole leżą jabłka banany gruszki i maliny.

4. Przepisz poniższy tekst, zamieniając go na dialog. Pamiętaj o właściwej interpunkcji:

Ania powiedziała, że nie będzie jej jutro w szkole. Karolina zapytała, dlaczego. Ania odparła, że jedzie musi pojechać do lekarza. Karolina zaproponowała, że odwiedzi ją po południu i wyjaśni, o czym mowili na lekcjach. Ania podziękowała koleżance.

5. Podsumowanie pracy – ćw. 1 – 3 str. 113.

12 maja (wtorek)

TEMAT: Czy warto budować mur wokół siebie? Stanisław Sojka „Tolerancja”.

1.Wyjaśnij pojęcie „tolerancja” i „dyskryminacja”. Podaj przykłaady zachowań dyskryminujących oraz stereotypowych. Zwróć uwagę na poniższą ilustrację:

https://brainly.pl/zadanie/10209075

2. Zastanów się, dlaczego ludzie dyskryminują innych? Z czego to wynika, co chcą takim zachowaniem osiągnąć?

3. Teraz wyjaśnij słowo TOLERANCJA. Podaj przykłady takich zachowań. Obejrzyj film:

4. Przeczytaj wiersz Stanisława Sojki „Tolerancja” i posłuchaj piosenki:

5. Dokonaj analizay wiersza – odpowiedz na pytania:

 • Wyjaśnij, jak rozumiesz sformułowania mówić otwarcie, budować sciany wokół siebie, zamykać sie na kogoś
 • Na jakie niewłaściwe zachowania ludzi zwraca uwagę podmiot liryczny wiersza?
 • W którym miejscu ujawnia się podmiot liryczny utworu? W której osobie się wypowiada – dlaczego?
 • Na podstawie wiersza powiedz, co jest potrzebne do tego, aby być tolerancyjnym człowiekiem.
 • W jaki sposób utwór Tolerancja łączy się z Przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie?
 • Przeanalizuj budowę utworu – w tym celu odpowiedz na pytania:

a. Z ilu strof składa się wiersz?

b. Ile wersów znajduje się w każdej strofie?

c. Przypomnij sobie definicję refrenu (podręcznik str. 347) i wskaż w utworze refren.

d. Wkaż w utworze: epitety, pytanie retoryczne, porównanie, metaforę.

6. O co apeluje podmiot liryczny? Sformułuj w punktach rady osoby mówiącej.

7. Posłuchaj piosenki i przyjrzyj się poniższym plakatom. Następnie odpowiedz na pytanie, czym charakteryzuje się postawa tolerancji?

8. Jak rozumiesz poniższy obrazek?

Down In The River To Pray | Human skeleton, Light of my life, Beauty

źródło: https://pl.pinterest.com/pin

9. Przeanalizuj poniższe cytaty:

źródło: https://cytaty.pl/fragmenty-z-ksiazek/66500,10-cytatow-o-tolerancji-ktore-warto-przemyslec.html

Stwórz na podstawie dzisiejszej lekcji własny cytat dotyczący tolerancji.

10. Sprawdź, kiedy obchodzimy Dzień Tolerancji. Wykonaj plakat, kóry będzie związany z utworem Stanisława Sojki. Umieść na nim fragment wiersza.

11 maja (poniedziałek)

TEMAT: Głoski, litery, sylaby – utrwalenie.

Etapy lekcji zostaną Wam podane podczas naszego spotkania (ZOOM 10.00 – 10.40).

8 maja (piątek)

Etapy lekcji zostaną Wam podane podczas naszego spotkania (ZOOM 10.00 – 10.40).

TEMAT: Typy głosek – ćwiczenia utrwalające.

7 maja (czwartek)

TEMAT: Poznajemy typy głosek.

Etapy lekcji zostaną Wam podane podczas naszego spotkania (ZOOM 10.00 – 10.40).

 • Głoski twarde i miękkie – utrwalenie
 • Głoski dźwięczne i bezdźwięczne
 • Głoski ustne i nosowe

6 maja (środa)

TEMAT: Co już wiemy o głoskach, literach, sylabach?

Etapy lekcji zostaną Wam podane podczas naszego spotkania (ZOOM 10.00 – 10.40).

 • Głoska, litera, sylaba
 • Samogłoski i spółgłoski
 • Głoski twarde i miękkie
 • Funkcja litery „i”

5 maja (wtorek)

TEMAT: Jak kulturalnie się porozumiewać?

1.OMÓWIENIE SCHEMATU KOMUNIKACJI :

A. Krótki wykład:

SCHEMAT KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ. OPRACOWAŁA IZABELA CHLEBORZ,  Prezentacja dostępna tuhttps://www.slideserve.com/hilel-burnett/schemat-komunikacji-j-zykowej

B. Ćwiczenia – wskazanie nadawcy i odboiorcy (udostępnione w czasie lekcji)

2. SYTUACJE NIEOFICJALNE I OFICJALNE

A. Różnice między oficjalną a nieoficjalną odmianą języka- odczytaj informacje w podręczniku – str. 302 – 303. Podaj przykłady sytuacji, w korych należy użyć oficjalnej oraz nieoficjalnej odmiany języka.

B.Język potoczny i jego cechy – odczytaj informacje zawarte w podręczniku na str. 302.

C. Wykonaj zad. 1. str. 304, zad. 2. str. 304, zad. 3. str. 304, zad. 4. str. 304

DWykonaj zadania  – przeredaguj poniższy tekst tak, abyś mógł go użyć w sytuacji oficjalnej.

Przekształć podane zdania, napisane w nieoficjalnej odmianie języka, na odmianę oficjalną. 

 1. Rzuć okiem na te moje gryzmoły. Daj znać, jeśli coś nie gra.
 2. Wszystko mi się poplątało. Kompletnie nie wiem, z której strony ugryźć to zadanie.
 3. Ale niefart ! Komórka mi padła i nie mogę z nikim pogadać.

Przekształć poniższy tekst w taki sposób, aby był możliwy do wygłoszenia w oficjalnej sytuacji komunikacyjnej. Wyobraź sobie, że zamiast z kolegą rozmawiasz z koleżanką mamy- panią Anią.

Siemka kumpel,  co tam słychować u Ciebie? Fajnie Cię widzieć. Właśnie idę do galerii  kupić sobie jakieś nowe ciuchy. Mam jeszcze ferie. Dobra jest ta końcówka ferii, spoko są klimaty i zabawa na mieście. Jutro wpadnie do mnie moja nowa koleżanka z Danii, ale będzie się działo! No, ale ferie się kończą i niedługo trzeba iść do budy.  Mówię Ci stary, babka od anglika to prawdziwa kosa – trzeba style wkuwać, że łepetyna wysiada! Dobra, lecę do sklepu, idę jeszcze cos zeżreć. A, i uważaj, na ulicy jest mega ślisko, można się wywalić i złamać szkitę. Nara!

D.Czym jest etykieta językowa – odczytaj informacje zawarte w podręcznniku na stronie 303. Zastanów się, czy etykieta językowa jest potrzebna? Uzasadnij.

3. JĘZYK MÓWIONY A JĘZYK PISANY – zapoznaj się z informacjami na stronie 304.

4 maja (poniedziałek)

TEMAT: Radość obdarowywania.  Utrwalamy rodzaje powieści.

1.Rozmowa:

 • Czym są marzenia?
 • O czym mogą marzyć: ośmioletni chłopiec, nastolatka przebywająca od miesięcy w szpitalu, starszy pan na emeryturze, matka dójki dzieci?

2. Czytamy tekst (podręcznik str. 278 – 280)

3. Analiza tekstu:

 • Wymień postacie występujące w tekście, na temat każdej ułóż po 2 zdania.
 • Omów czas i miejsce wydarzeń.
 • Które fragmenty potwierdzają, ze akcja toczy si.ę w okresie świątecznym?
 • O czym marzył Piotruś, kiedy leżał w szpitalu?
 • Jak poczuł się Tomek, gdy dowiedział się o marzeniach chłopca?
 • Dlaczego Tomek wysłał Elkę po czekolady? Jak oceniasz jego decyzję?
 • Co – Twoim zdaniem – okazało się najważniejsze w opisanej sytuacji?
 • Jakie problemy zostały poruszone w tekście?

4.  Omówienie cech powieści obyczajowej:

 • Notatka – podręcznik str. 280.
 • Przypomnienie cech wszystkich poznanych dotąd powieści:

 • Praca samodzielna – wymień po dwie cechy każdego typu powieści:

30 kwietnia (czwartek)

TEMAT: Czy zasady są potrzebne? Czytamy ze zrozumieniem.

1.Czym są zasady? Gdzie się z nimi spotykamy? Czemu służą?

2. Co by było, gdyby na świecie nie było zasad?

3. Czytamy tekst – str. 272 – 275.

4. Wspólne omówienie tekstu – z.1- 7. str. 274 – 275.

5. Dlaczego ludzie łamią zasady?

6. Zad. 9 i 10 str. 275.

29 kwietnia (środa)

TEMAT: Zagraniczni goście w naszym języku – pisownia wyrazów obcych.

1.Krótki wykład:

W jezyku polskim wyróżniamy:

 • wyrazy rodzime – odziedziczone z języka prasłowaińskiego, z kórego wywodzi się język polski
 • zapożyczenia – wyrazy obce, przejęte z innego języka; pojawiły się w języku polskim pod wpływem kontaktów handlowych, politycznych, kulturalnych z innymi państwami

Język polski należy do najcenniejszego dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Trzeba jednak pamiętać, że już od początków istnienia państwa polskiego wyrazy z innych języków przedostawały się do polszczyzny.

Wyrazy te to zapożyczenia.

W języku polskim najczęściej korzystaliśmy z zasobów:
• języka łacińskiego,
• języka francuskiego,
• języka czeskiego,
• języka niemieckiego,
• języka rosyjskiego,
• języka angielskiego.

Współcześnie najwięcej zapożyczeń to anglicyzmy.
Musimy pamiętać, że nie unikniemy używania zapożyczeń, ale powinniśmy to robić rozsądnie.

https://epodreczniki.pl/a/zapozyczenia/Ds2D85O5p

2. Zasady pisowni wyrazów obcych (zapożyczonych) – podręcznik str. 281.

3. Wspólne wykonanie zadań z podręcznika:

 • zad. 1.str. 281
 • zad. 2. str. 282
 • zad. 4. str. 282

4. Ćwiczenia:

 • ćw. 2, 3 str. 94
 • ćw. 4, 5 str. 95
 • ćw. 6. str. 96

5.  Do poniższych zapożyczeń dopisz ich synonimy – polskie odpowiedniki:

manager, hamburger, hot-dog, grill, laptop, bestseller, prestiż, trend, koalicja,

6. Połącz w pary zapożyczenia z wyrazami rodzimymi:

WYRAZY OBCE            WYRAZY RODZIME
elekcja                            tandeta
anonim                           zbiornik
chałtura                          rozporządzenie
dekret                              nowość
gratis                               nieznany
egzystencja                    byt
innowacja                      wybór
agonia                             bezpłatnie
kontener                        konanie

WYRAZY OBCE            WYRAZY RODZIME
prenumerata                składnik
amnezja                        przedpłata
komponent                  unikat
fenomen                       zapas
depresja                        niepamięć
perfekcja                       zdobycz
makabra                       doskonałość
rezerwa                         okropność
trofeum                         przygnębienie

28 kwietnia (wtorek)

TEMAT: Biblia inspiracją. Podsumowanie wiadomości.

1.Utrwalenie wiadomości na temat poznanych przypowieści.

A. Do każdej ilustracji dobierz odpowiednią przypowieść. Uzasadnij swój wybór.

źródła ilustracji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Siewca, https://www.salon24.pl/u/uniwersalizm-indywidualistyczny/970857,milosierny-samarytaninhttps://santeos.pl/, dobrejniedzieli-przypowiesc-o-dziesieciu-pannach-mt-25-1-13/, http://blog.cassiopaea.pl/tag/przypowiesc-o-talentach/

B. Przepisz do zeszytu tylko te zdania, które odnoszą się do cech przypowieści:

Fabuła rozbudowana.

Fabuła nie jest rozbudowana.

Pisana wierszem.

Pisana prozą.

O bohaterach wiemy dużo.

O bohaterach wiemy niewiele.

Ukazane wydarzenia są realistyczne.

Ukazane wydarzenia są fantastyczne.

Oprócz znaczenia dosłownego ma również przenośny, głębszy sens.

Należy ją odczytywać tylko w znaczeniu dosłownym.

Nie posiada przesłania.

Zawiera pewne przesłanie, pouczenie.

Prezentuje wzory do naśladowania.

C. Znanych jest około 40 przypowieści Jezusa, co oznacza, że był to główny sposób przekazywania Jego nauki. Zastanów się i odpowiedz, dlaczego Jezus sięgał po gatunek przypowieści, zamiast mówić wprost albo tworzyć precyzyjne, naukowe wystąpienia?

D. Na podstawie wszystkich poznanych przypowieści stwórz kodeks zasad, kórymi powinien kierowac się w życiu człowiek.

2. Biblia w języku – związki frazeologiczne – objaśnienie, układanie zdań.

ZAKAZANY OWOC

SODOMA I GOMORA

WIEŻA BABEL

POCAŁUNEK JUDASZA

MANNA Z NIEBA

PLAGI EGIPSKIE’

UMYWAĆ OD CZEGOŚ RĘCE

SYN MARNOTRAWNY

SĄDNY DZIEŃ

SALOMONOWY WYROK

3. Napisz uwspółcześnioną wersję wybranej przypowieści Jezusa, wprowadzając do niej współczesne realia. Kryteria sukcesu:

 • Twoja praca posiada cechy przypowieści
 • Twoja praca zawiera przesłanie związane z wybraną przez ciebie przypowieścią

27kwietnia (poniedziałek)

TEMAT: Lekcja o roztropności. Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych.

1.Jak wyglądały lampy w czasach Chrystusa.

źódło: https://slideplayer.pl/slide/3629382/

2. Wyjaśnij słowo „roztropny” i „nierozsądny”. Znajdź synonimy, korymi zastąpisz te wyrazy.

3. Przeczytaj tekst przypowieści – str. 254 – 255.

4. Obejrzyj zamiesczony poniżej film:

5. Zapisz w zeszycie streszczenie przypowieści.

6. Odpowiedz na pytania:

 • Podaj dowody nierozsądku sześciu panien. Co przez to straciły?
 • Dlaczego sześć kolejnych panien zostało określonych mianem „rozsądnych”? Co takiego zyskały dzięki temu?

7. Które sceny z przypowieści zostały przedstawione na poniższych reprodukcjach:

8. Symbolika przypowieści:

 • Kocho symbolizują panny roztropne, nierozsądne oraz pan młody?
 • Co może symbolizowac światło?
 • Przeczytaj ostatnie zdanie przypowieści – jak rozumiesz naukę wygłoszoną przez Jezusa?
 • Co to znaczy być przezornym? Podaj przykąld sytuacji, w kórych warto zachować przezorność.

9.Napisz kilka wskazówek dla osoby, która chce się zachowywać w życiu jak panna roztropna.

10. Utrwalenie cech przypowieści.

24 kwietnia (piątek)

TEMAT: Jak korzystać ze swoich talentów? Poznajemy przypowieść o talentach.

1.Rozmowa:

 • Czy waszym zdaniem każdy człowiek posiada jakieś zdolności?
 • Po co ludziom zdolności?
 • Jak rozpoznać talent?
 • W jakich dziedzinach ludzie mogą realizować swoje talenty? Podajcie przykłady.
 • Wyjaśnijcie zwiazki frazeologiczne: rozwijać talent, zakopać (pogrzebać) talent.

2. Czytamy treść przypowieści o talentach – podręcznik strona 254-255.

3. Obejrzyj poniższy film:

4. Omówmy wspólnie treść:

 • Opowiedz własnymi słowami treśc przypowieści.
 • Omów postępowanie każdego z trzech sług, odpowiadajac na pytania: Co otrzymał? Co z tym zrobił? Jaki był tego skutek? Jak zareagował pan po powrocie do swojego domu?
 • Wskaż cechy sług, kórzy pomnożyli swoje talenty.
 • Określ cechy sługi, kóry zakopał talenty. Jak myślisz, dlaczego jego postępowanie wywołało gniew pana – czego oczekiwał pan, gdy rozdawał talenty?

5. Wokół pojęcia „talent”:

 • Co zonaczał ten wyraz w czasach Jezusa?
 • Co oznacza dziś?
 • Jaką postawę pochwala Jezus? Do czego zachęca, a przed czym przestrzega?

6. Jakie przesłanie płynie z tej przypowieści?

7. Zad. 10. str. 254.

8. Na koniec odsłuchaj piosenki:

 

22 -23 kwietnia (środa i czwartek)

TEMAT: Ludzka dobroć. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie.

Lekkcja 1.

1.Wyjaśnij:

 • Co to znaczy „być dobrym człowiekiem”? Po czym można poznać, że ktoś jest dobry?
 • Znajdź w dostępnych źródłach i objaśnij pojęcia: kapłan, lewita, miłosierny, Samarytanin

2. Przeczytaj tekst – podręcznik str. 252 – 253 i obejrzyj film:

Przeczytaj najpierw notatkę:

Samaria – starożytna kraina w środkowej części Izraela, między Galileą a Judeą. Stolicą tego regionu było miasto Samaria. Samarytanie wyznawali religię, która była połączeniem judaizmu i praktyk pogańskich. Wybudowali nawet świątynię na górze Gerazim i twierdzili, że to jedyne święte wzgórze w Palestynie (czym doprowadzali Żydów do wściekłości). Samarytanie uznawali tylko Pięcioksiąg Mojżesza, a odrzucali księgi prorockie i wszystkie inne żydowskie tradycje. Na negatywną opinię o Samarii i jej mieszkańcach wpłynął także fakt, że osiedlali się tam przestępcy z Judy. Wszystko to sprawiało, że Żydzi pogardzali Samarytanami, lekceważyli ich i oskarżali o każde zło. W czasach Chrystusa Żydzi, którzy podróżowali między Galileą a Judeą, zazwyczaj – ze względów bezpieczeństwa – omijali Samarię]. (źródło – scenariusz WSiP)

3. Analiza tekstu – odpowiedz na pytania:

 • Kto jest narratorem, a kto adresatem tekstu? Podaj fragmenty tekstu, które o tym świadczą.
 • W jakich okolicznościach Jezus przytoczył treść przypowieści?

4. Ułóż ramowy plan wydarzeń przedstawionych w tekście. Następnie na jego podstawie opowiedz swoimi słowami, co przytrafiło się pewnewmu wędrowcowi w drodze z Jeruzalem do Jerycha.

Lekcja 2.

1.Przypomnij sobie treść przypowieści – spójrz na ilustracje i opowiedz treść własnymi słowami:

(źróło ilustracji: http://www.doziemiobiecanej.pl/notka/537/i-ty-czyn-podobnie/)

2. Zastanów się:

 • Jak uważasz, dlaczego ani kapłan, ani lewita nie udzielili pomocy potrzebującemu? Czy możemy ich w jakiś sposob usprawiedliwić?
 • Co to o nich świadczy – podaj kilka cech kapłana i lewity.
 • Jak na widok napadniętego, rannego człowieka zareagował Samarytanin?
 • Podaj kilka cech Samarytanina.

3. Symbolika prezypowieści.

 • Czyim symbolem są: napadnięty wędrowiec, zbójcy, kapłan i lewita, Samarytanin?
 • Jakie postawy wobec drugiego człowieka ukazane zostały w przypowieści?
 • Od kogo spośród trzech osób, które mijały rannego człowieka, oczekiwałbyś udzielenia pomocy. Dlaczego?
 • Dlaczego postawa Samarytanina mogła zdziwić Żydów? Przypomnij, jakie były relacje między Żydami a Samarytanami.
 • Czego uczy ta przypowieść?
 • Kto jest Twoim bliźnim?
 • Co wspolnego ma przykazanie Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego z treścią przypowieści?
 • Co Twoim zdaniem powstrzymuje niektorych ludzi przed udzieleniem pomocy innym? Co sądzisz o ich obawach?
 • Ktory sposób postępowania wobec bliźnich pochwala Jezus? Podaj cytat, który o tym świadczy.

4. Współcześni samarytanie:

 • Odszukaj w słowniku hasło samarytanin – jakiego człowieka można tak nazwać?
 • Podaj przykłady znanych Ci osób, których można określić mianem samarytan. Podaj przykłady sytuacji, w kórych postąpiły szlachetnie w stosunku do innego człowieka.

5. Jak żyć, aby realizować naukę głoszoną przez Jezusa – podaj kilka zasad.

6. Analiza i interpretacja dzieł sztuki – obejrzyj poniższe reprodukcja, a następnie odpowiedz na pytania:

PYTANIA:

 • Jaki moment z przypowieści został uwidoczniony na obrazie?
 • Kto znajduje się na pierwszym planie?
 • Kto znajduje się na dalszym planie obrazu?
 • W jakiej kolorystyce jest utrzymany obraz?
 • Co – twoim zdaniem – jest przesłaniem obrazu? Uzasadnij swoje zdanie.

21 kwietnia (wtorek)

TEMAT: Ukryte znaczenie przypowieści o siewcy.

1.Czytamy tekst – podręcznik str. 251-252.

2. Oglądamy film:

3. Uzupełnienie karty pracy przesłanej na grupę. Pytania:

 • W jakich okolicznościach Jezus przytoczył tę przypowieść?
 • Jaka sytuacja została przytoczona w prrzypowieści – streść własnymi słowami.

4. Omówienie symboliki przypowieści:

 • Wyjaśniamy pojęcie „symbol”.
 • Omawiamy symboliczne znaczenie zwiazane z losami ziarna – dopasuj poniższe ilustracje do odpowiednich fragmentów przypowieści.

 • Następnie wykonaj zad. 4. str. 252.
 • Jak myślisz, w jakim celu została opowiedziana ta przypowieść? Kim jest siewca, a czym ziarno?

5. Wyjaśnij, jak rozumiesz ostatnie słowa tekstu. Skorzystaj z pytań pomocniczych:

 • Co to znaczy, ze można słucać i nie słyszeć? Z czego to wynika?
 • Jakiego słuchania oczekkuje Jezuus?
 • Dlaczego gotowość do sluchania jest tak ważna?

6. Cechy PRZYPOWIEŚCI:

 • Zapisz definicję przypowieści – podręcznik str. 251.

20 kwietnia (poniedziałek)

TEMAT: Zapiski Adama i Ewy. 

1.Przypomnienie budowy pamiętnika: Czym jest pamiętnik, czym się charakteryzuje, jak jest zbudowany?

2. Odczytanie tekstu- „Pamiętniki Adama i Ewy” – podręcznik str.  245-246.

3. Uzupełnienie schematu:

4. Wspólne wykonanie poleceń do tekstu- zad. 1, 2, 3, 4, 5 (wprowadzenie pojęcia „stereotyp”), 7 / 246-247.

5. Formułowanie pytań:

 • CHŁOPCY: W imieniu Adama sformułuj pytania do Ewy.
 • DZIEWCZĘTA: W imieniu Ewy sformułuj pytania do Adama.

6. Wspólne wykonanie zad.6. str. 247.

7. Redagowanie kartki z pamiętnika z perspektywy Adama (chłopcy) lub Ewy (dziewczynki) z uwzględnieniem następujących wydarzeń:

 • wspólne życie w raju
 • zjedzenie owocu z drzewa wiadomości dobrego i złego
 • wygnanie z raju

17 kwietnia (piątek)

Temat: Pierwsi ludzie.

1.Z czym kojarzy Ci się słowo raj? Wypowiedz głośno kilka skojarzeń, a następnie ustnie opisz, jak wyobrażasz sobie takie miejsce.

2. Przypomnij sobie, jak, weług mitologii greckiej, powstał człowiek?

3. Przeczytaj tekst – podręcznik str. 242 – 243.

4. Wykonaj polecenia:

 • Omów zagadnienia na karcie pracy:

 • Do kogo został porównany Bóg? Dlaczego autorka tekstu użyła takiego porównania?

5. Przeczytaj fragment dotyczący upadku pierwszych ludzi i uzupełnij odpowiedni element karty pracy(UPADEK PIERWSZYCH LUDZI).

ŹRÓDŁO: https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=3

6.Wykonaj zad. 5 / 244 i zad. 6/244

16 kwietnia (czwartek)

TEMAT: Biblijny początek świata.

1.Przypominamy mit o początkach świata wg starożytnych Greków.

2. Czytamy fragment Stworzenie świata – podręcznik str. 238-240.

3. Omawiamy etapy stworzenia świata  – porządkowanie ilustracji przesłanych na grupę, ustne omawianie.

 

4. Wspólne rozwiązanie zad. 2/240, 3/241, 5/241.

5. Omówienie roli powtórzenia:

 • Wskaż w tekście fragmenty, które się powtarzają.
 • Przeczytaj definicję powtórzenia (na podstawie – podręcznik str. 241)

POWTÓRZENIE – dwukrotne lub wielokrotne pojawienie się tego samego elementu językowego w obrębie jakiego fragmentu wypowiedzi. Mogą powtarzać się pojedyncze słowa, zdania lub dłuższe fragmenty tekstu. Stosuje się je, aby:

 •  podkreślić ważność słów,
 • ułatwić zapamiętanie tekstu,
 • zwrócić uwagę na wyrażane w tekście uczucia,
 • nadać utworowi wyrazisty rytm.

6. Czym różni się świat stworzony w mitologii od świata stworzonego w Biblii?

15 kwietnia (środa)

TEMAT: W poszukiwaniiu wlasnej Itaki…

1.Poznajemy Odysa – bohatera mitów.

 • (Wspólnie odczytamy notatkę – str. 264) oraz fragmenty mitologii Parandowskiego.
 • Obejrzymy prrezentację i filmy:

 

-koń trojański:

 • Zredagujecie kilkuzdaniową nootatkę- co zapamiętałeś na temat Odysa?

2. Zgromadzenie wyrazow pokrewnych oraz synonimów do słowa „wędrówka”.

3. Odczytanie wiersza Leopolda Staffa „Odys”.

4. Analiza i interpretacja:

 • Znajdź fragmentt, w którym podmiot liryczny zwraca się do adresata. Kto jest adresaem ttego wiersza?
 • Jak myślisz, dlacczego utwór nosi tytuł „Odys”? Do czego porównane zostaje w wierszu życie człowieka? Czemu służy nawiązanie do losów mitologicznego bohatera?
 • Szukamy wspolnie podobieństw między losami Odysa – bohatera mitow, a losami człowieka – sumbolika utworu (czego symbolem może być: Odys, wędrówka Odysa, Itaka, Polifem – Scylla-Charybda i inne przeszkody na drodze bohatera)
 • Parafraza utworu –  probujemy wlasnymi słowami przedstawić każdą zwrotkę – na podstawie każdejj zwrotki budujemy tezę, jaka zostaje w niej przedstawiona.
 • Co osoba mowiąca chce przekazać odbiorcy utworu? Do czego zachęca?
 • Próba odpowiedzi na pytanie, co to znaczy, że każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki?

5. Stworzenie w zeszycie wskazówek kierowanych przez podmiot liryczny do czytelnika- do czego podmiot liryczny zachęca adresata – sttwórz instrukcję „Jak żyć”.

6. Omówienie budowy utworu:

A. Określamy – ilość strof, ilość wersów w strofach, rymy.

B. Badamy rytm wiersza.

8 kwietnia (środa)

TEMAT: Redagujemy opowiadanie twórcze na podstawie wybranego mitu.

Polecenie: Wyobraź sobie, że Twój ulubiony bohater mitów przeniósł się do XXI wieku i razem z Tobą przeżył niesamowitą przygodę. Napisz opowiadanie, nadaj tytuł swojemu tekstowi. Kryteria sukcesu podaję niżej.

7 kwietnia (wtorek)

TEMAT: Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie mitu – ćwiczenia.

1.Zad. dom. – zagadki.

2. Wspólne omawianie – analiza budowy i wzoru – s. 269 – 270.

3. Zad. 4 str.271.

4. Ćwiczenia – do wyboru:

– Wymyśl zabawne zakończenie mitu o Syzyfie.

-Wymyśl inne, zaskakujące zakończenie mitu o Prometeuszu.

– A gdyby Demeter inaczej zareagowała na wieść o porwaniu córki? Wymyśl inny przebieg mitu.

– Tezeusz zostawił śpiącą Ariadnę na wyspie Naksos. Jak inaczej mogły potoczyć się później jej losy?

– A gdyby Dedal wymyślił inny sposób ucieczki z Krety? Napisz inne zakończenie mitu.

– A gdyby Orfeuszowi udało się po raz drugi dostać do królestwa zmarłych? Napisz inne zakończenie mitu.

5. Który bohater mitologiczny jest wg Ciebie najciekawszy? Przygotuj ustne uzasadnienie oraz przypomnij sobie treść mitu z wybranym przez Ciebie bohaterem.

6 kwietnia (poniedziałek)

TEMAT: Siła miłości… Mit o Orfeuszu i Eurydyce.

1.Utrwalenie treści mitu

A. Wyjaśnimy związek ikon z treścią:

B. Odpowiemy na pytania:

Kim był Orfeusz?
Kim była żona Orfeusza?
Na jakim instrumencie grał główny bohater mitu?
W jakich okolicznościach zmarła Eurydyka?
Dlaczego Charon przewiózł Orfeusza na drugi brzeg Styksu bez zażądania opłaty?
Kto pilnował wejścia do Hadesu? Jak się zachował wobec króla Tracji?
Wymień nazwę jednej z rzek, która płynęła w Hadesie.
Kim były Erynie?
Dlaczego Hades zgodził się uwolnić Eurydykę?
Kto miał wyprowadzić Eurydykę ze świata zmarłych?
Jaki warunek musiał spełnić Orfeusz, by wyjść z podziemia?
Dlaczego Orfeusz utracił swą kochaną?
Jakie były dalsze losy śpiewaka?

2. Główna myśl zawarta w opowieści – rozmowa:

 • Co mógł czuć Orfeusz, gdy dowiedział się o śmierci żony?
 • Na co się zdecydował, próbując odzyskać żonę?
 • Czym groziło zejście do Królestwa Hadesa? Dlaczego mimo wszystko podjął takie ryzyko?
 • Jak sądzisz, dlaczego władca podziemi uległ namowom Orfeusza i oddał nimfę?
 • Dlaczego bohater obejrzał się za siebie, gdy wyprowadzał Eurydykę z Tartaru? Jakie emocje nim zawładnęły?
 • Jakie przesłanie płynie z tej historii?

3. Cechy Orfeusza: wymień 3 cechy Orfeusza, każdą uzasadnij przykładem z mitu.

4. Argumentowanie – Wciel się w postać Orfeusza. Zredaguj krótki monolog, w którym przekonasz Hadesa do tego, aby ponownie wpuścił Cię do świata zmarłych.

5. Analiza i interpretacja rzeźby – zad. 6. Str. 263.

6. Dokończ w zeszycie zdania:

Aż trudno zrozumieć, że…
W tej historii podoba mi się…
Nie mogę się pogodzić z tym, że…
Wzrusza mnie…
Kto by się spodziewał, że…

3 kwietnia (piątek)

TEMAT: Układamy plan wydarzeń do mitu o Orfeuszu i Eurydyce.

1.Stwórz definicję słowa „miłość”. Co może być dowodem miłości?

2. Czytamy treść mitu – pdr. str. 260 – 262.

3. Rozmawiamy o bohaterach:

Notujemy z historii o Orfeuszu i Eurydyce imiona postaci znanych z innych mitów. Krótko wyjaśniamy, kim były te postacie.

Podajemy jak najwięcej informacji na temat głównych bohaterów – Orfeusza i Eurydyki.

4. Redagujemy plan wydarzeń, korzystając z karty pracy (przesłana na naszą grupę).

 

5. Utrwalenie – obejrzymy animację (Bajanie na ścianie):

2 kwietnia (czwartek)

TEMAT: Czy Prometeusz zasłużył na karę, która go spotkała?

1.Sprawdźmy, czy zapamiętałeś treść wczorajszego mitu. W tym celu

A. Wyjaśnij ustnie związek poniższych ikon z treścią utworu:

B. Ustnie dokończ zdania:

 • Prometeusz ulepił….
 • Pierwsi ludzie (gdzie mieszkali?jacy byli?)…
 • Tytan oprosil Zeusa o…, ale bóg…..
 • Prometeusz podczas pobytu u Hefajstosa….
 • Odtąd ludzie…
 • Prometeusz nauczył ich…
 • Bogowie w tym czasie za namową Zeusa stworzyli kobietę…, która była (jaka?)…
 • Zostala ona zeslana na Ziemię z tajemniczą….
 • Brat Prometeusza otworzył tę puszkę i….
 • Wtedy Prometeusz postanowił zemścić się na Zeusie: (w jaki sposób?)
 • Zeus w ramach zemsty ukarał tytana:….
 • Po wielu latach uratował go… (kto? w jaki sposób?)

2. Wymieniamy cechy Prometeusza, uzasadniając je przykładami z tekstu.

3. Ćwiczymy argumentowanie: Czy, Twoim zdaniem, wyrok władcy Olimpu był słuszny? 

Zgromadź w zeszycie argumenty obciążające i usprawiedliwiające Prometeusza.

4. Współczesny Prometeusz:

a.Wyjaśniamy pojęcie „altruista” i zastanawiamy się, czy Prometeusza można nazwać altruistą

b. Podamy przykłady znanych osób, kórych można nazwać współczesnymi Prometeuszami, uzasadniamy wybór

c. Co Ty uczyniłbyś dla ludzi, gdybyś został współczesnym Prometeuszem?

5. Mit – definicja:

a. Wykonaj zad. 8. str. 258.

b. Wyjaśnij pojęcie „mit”.

6. Napisz krótki list do Zeusa, w którym przekonasz go, by uwolnił Prometeusza – dobroczyńcę ludzi.

1 kwietnia (środa)

TEMAT: Prometeusz – zbawca ludzkości.                          

Poznamy dziś nowego bohatera greckich mitów – Prometeusza:

1.Zastanowimy się nad tym, jakie korzyści przyniosło człowiekowi odkrycie ognia. Wymienimy też kłopoty, jakie może przynieść człowiekowi ogień.

2. Wyjaśnimy znaczenie słowa „tytan”.

3. Przeczytamy tekst „Mit o Prometeuszu” – str. 256-258.

4. Ustnie odpowiemy na pytania do tekstu: z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

5. Historia Prometeusza zawarta w naszym podręczniku jest niepełna. Żeby zrozumieć, dlaczego Zeus skazał tytana na takie cierpienie, przeczytajmy wspólnie fragment mitu wg Jana Parandowskiego i odpowiecie na kilka pytań:

 

Pytania:

 • Co wiesz na temat Pandory – Kim była? Jak wyglądała? Kto i po co ją stworzył? Jakie zadanie zostało jej wyznaczone?
 • Co się wydarzyło, gdy Epimeteusz otworzył tajemniczą beczkę (puszkę)?
 • Co moze oznaczać frazeologizm „puszka Pandory”?
 • W jaki sposób Prometeusz zakpił sobie z Zeusa?
 • Na czym polegała kara, którą Zeus przygotował dla Prometeusza?

6. Obejrzymy też w ramach podsumowania streszczenie:

30 – 31 marca (poniedziałek, wtorek)

TEMAT: Mitologiczni bohaterowie.

TEMAT: Utrwalamy mity poznane w klasie V.

Dziś utwalimy treści zwiazane z mitologią grecką.

1. Najpierw przypomnimy wszystkich bogów greckich – orzepisz imiona bogów do zeszytu i napisz, jakimi dziedzinami życia opiekował się każdy z nich. Zwróć uwagę na ich atrybuty (podręcznik str. 266-267):

 

Ilustracje pobrane z książki „”Ja, Zeus i ekipa z Olimpu”, źródło trzech ostatnich: Wikipedia.

Mozesz pobrać kartę pracy i:

-połączyć imiona bogów z ich funkcjami: bogowie-greccy

– lub wybrać krzyżówkę: bogowie-greccy (1)

– lub wybrać kartę z atrybutami ATRYBUTY

2. Przypomnimy poznane w klasie V mity greckie:

A. Obejrzymy filmy:

B. Rozpoznamy tytuły mitów na podstawie ikon i wyjaśnimy ich związki z treścią utworów:

3. Przypomnimy związki frazeologiczne wywodzące się z mitologii.

A. Dopisz odpowiednie wyrazy, a nastęonie wyjaśnij znaczenie utworzonych wyrażeń:

B. Teraz pora na ćwiczenie:

C. Wybierz 3 zwiazki frazeologiczne i ułóż z nimi zdania, które udowodnią, że rozumiesz ich znaczenie

27 marca (piątek)

TEMAT: Gdy książka nas pochłonie…. Czytamy fragment powieści „Atramentowe serce”.

Podczas naszej dzisiejszej lekcji

1. Przeczytamy tekst – podręcznik na str. 222-224.

2. Odpowiemy ustnie na pytania do tekstu:

 • Wymień bohaterów tekstu. Stwórz 2 zdania na temat każdego z nich.
 • Jakie książki lubili czytać rodzice Meggie?
 • Która powieść szczególnie przypadła do gustu mamie dziewczynki? Dlaczego?
 • Opowiedz o nastroju panującym w domu Mo do chwili, w której bohater zaczął czytać siódmy rozdział książki.
 • Co się wydarzyło, kiedy Mo odczytał imiona Basta, Smolipaluch i Capricorn?
 • Dlaczego Mo został nazwany przez Capricorna przeklętym czarownikiem? Znajdź w utworze zdanie, które mówi o niezwykłych umiejętnościach bohatera.
 • Co mogło stać się z mamą Meggie?
 • Wymień przykłady wydarzeń realistycznych i fantastycznych występujących w tekście.

3. Napiszemy ogłoszenie o zaginięciu mamy Meggie:

a. przypomnimy budowę ogłoszenia

b. napiszecie ogłoszenie o  zaginięciu mamy Meggie.

26 marca (czwartek)

TEMAT: Wyruszamy w podróż– co widzę na obrazie?

Otwórz podręcznik na stronie 143.Przyjrzyj sie zamieszczonemu tam obrazowi.

1.Odpowiedz ustnie na pytania (pełnym zdaniem):

Kto jest autorem dzieła? Jaki jest jego tytuł?

W ktorym roku obraz został namalowany?

Jakie są wymiary dzieła?

Gdzie znajduje się obecnie obraz?

Co przedstawia dzieło?

2. Zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania:

zad. 1. str. 143

zad. 2. str. 143

zad. 3. str. 143

zad. 5 str. 143

zad. 6. str. 143

Podczas naszej jutrzejszej rozmowy omówimy wykonane przez Was zadania. Do dzieła!

25 marca (środa)

TEMAT: Ch/h, rz/ż, ó/u – utrwalamy zasady pisowni.

Podczas dzisiejszej lekcji:

 1. Zapoznamy się z notatką w podręczniku na stronie 315 – pisownia wyrazów z ch i h.
 2. Następnie wykonamy wspólnie  zad. 11, 12, 13, 14 /  str. 316.
 3. Podsumujemy zasady ortograficzne, nad którymi pracowaliśmy od kilku dni: zad. 15/316, zad. 17/317.
 4. Zadanie domowe: Pobawisz się w przewodnika wycieczki!

KROK 1.Zorganizuj wycieczkę po Twoim mieszkaniu i znajdź w nim jak najwięcej przedmiotów z trudnością ortograficzną (ż / rz, ch/h, ó/u).

KROK 2. Zapisz wszystkie znalezione przedmioty w zeszycie.

KROK 3. Przygotuj krótką prezentację zachęcającą do odwiedzania Twojego mieszkania. Zapisz w niej znalezione przez Ciebie wyrazy. Przykład:

Szanowni Państwo! Zapraszam na niezwykłą podróż do mojego mieszkania. Po prawej stronie widzą Państwo LODÓWKĘ, w której znajdują się WARZYWA i JOGURTY. Na komodzie widzą Państwo FILIŻANKI babci GRAŻYNY… (i tak dalej). – napisz minimum 6 zdań. Udanej zabawy!

24 marca (wtorek)

TEMAT: Pisownia wyrazów z rz/ ż.

Podczas naszej lekcji:

1. Przeczytamy przypomnienie na temat pisowni wyrazów z „rz” i „ż” (podręcznik str. 314).

2. Wykonamy wspólnie zadania z podręcznika: 7/ 314,  z. 8/ 314, z.9 / 315 z. 10/315

3. Przyjrzymy się obrazkom:

A. Znajdziemy na poniższym obrazku jak najwięcej wyrazów z „rz”

B. Znajdziemy na poniższym obrazku jak najwięcej wyrazów z „ż”

4. Zadanie domowe: Wybierz jeden z obrazków i ułóż krótką historyjkę, która będzie do niego pasować. Wykorzystaj znalezione przez Ciebie wyrazy (5-6 zdań).

23 marca (poniedziałek)

TEMAT: Pisownia wyrazów z ó / u.

1. Wideorozmowa godz. 10.00 (I grupa) 10.30 (II grupa)

2.Przeczytaj przypomnienie na temat pisowni wyrazów z „ó” i „u” (podręcznik str. 312)

3. Wykonaj zadania z podręcznika: z.1. str. 312, zad. 2. Str. 313, zad. 3. Str. 313., zad. 4. str. 313.

4. Wydrukuj i uzupełnij wg instrukcji ALBO wybierz 6 wyrazów i ułóż z nimi zdania.

źródło: https://pl.pinterest.com/

 

20 marca 2020r. (piątek)

TEMAT: Drogi Oskarze… – piszę list.

Napisz list do Oskara, w którym podzielisz się swoimi przemyśleniami na temat tego, o czym przeczytałeś w książce „Oskar i pani Róża” – napisz, co Ci się najbardziej podobało, co czułeś, czy i za co polubiłeś Oskara. Opowiedz też o sobie – przedstaw się, napisz, co u Ciebie słychać, z jakimi problemami się obecnie borykasz. Postaraj się napisać minimum 100 słów.

Jak piszemy list? Budowę przypomni ci poniższa karta (autor Maja Mark – polski w rysunkach):

Przykład:

źródło powyższego szablonu: https://edukacjawczesnoszkolna1.blogspot.com/2016/11/list-recepta-jak-napisac.html

19 marca 2020 r. (czwartek)

TEMAT: O rodzicach Oskara.

Wydrukuj i uzupełnij kartę pracy. Jeśli nie masz w domu drukarki, możesz  odpowiedzieć w zeszycie na poniższe pytania. Jutro podczas wideorozmowy sprawdzimy, czy poprawnie wykonaliście zadania. Jeśli coś jest niejasne – wiecie, gdzie mnie szukać – piszcie na naszej grupie;)

 

karta do pobrania: Nowy Dokument programu Microsoft Office Word

1. Rodzice Oskara:

a. Jak często widzą się z synem?

b. Jak starają się wynagrodzić dziecku swoją nieobecność?

c. Omów relacje Oskara z rodzicami

d. Co usłyszał Oskar, stojąc przed gabinetem, w którym jego rodzice rozmawiali z doktorem Dusseldorfem? Co zrobił wtedy bohater i co czuł?

e. Co Oskar sądził na temat swoich rodziców? Dlaczego tak uważał?

2. Pani Róża:

a. Jaką funkcję pełniła w szpitalu?

b. Jak myślisz, ile mogła mieć lat?

c. Kim była w młodości – czym się zajmowała?

d. Jakie były jej relacje z Oskarem? Z czego te relacje wynikały?

3. Pojednanie Oskara z rodzicami:

a. Co w dzień Bożego Narodzenia zrobił Oskar? Z czyja pomocą tego dokonał?

b. Jak ciocia Róża wytłumaczyła Oskarowi zachowanie jego rodziców?

c. Jak ta rozmowa wpłynęła na relację Oskara z rodzicami?

18 marca 2020r. (środa)

TEMAT: CO WIEM O OSKARZE?

Przepisz do zeszytu zdania na temat głównego bohatera, uzupełniając je zgodnie z treścią lektury. Możesz zamiast tego wydrukować i wkleić wypełnioną kartę pracy:

Oskar – karty do pobrania

17 MARCA 2020 r. 

TEMAT: BOHATEROWIE UTWORU „Oskar i pani Róża”.

Rozszyfruj poniższych bohaterów – ułóż z liter imię lub przezwisko danego bohatera. Następnie w zeszycie zapisz po 2 zdania o każdym z nich. Chętni uczniowie mogą obok każdej notatki narysować, jak wyobrażają sobie tego bohatera.

16 MARCA 2020 r.

TEMAT: POZNAJEMY AUTORA KSIĄŻKI „Oskar i pani Róża”.

Proszę obejrzeć wywiad przeprowadzony z autorem książki .

Następnie proszę w zeszycie odpowiedzieć na pytania do wywiadu:

 1. Dlaczego autor był przekonany, że napisana przez niego książka nie będzie miała wielu czytelników?
 2. Kto stał się inspiracją do stworzenia postaci pani Róży?
 3. Kim we Francji są panie Róże?
 4. Czy można powiedzieć, że inspiracją do stworzenia książki były wspomnienia pisarza z dzieciństwa? Uzasadnij.
 5. Po co Eric -Emmanuel Schmitt napisał tę książkę? Czemu miała służyć?