Strefa ucznia

OD STYCZNIA 2019 ROKU

RUSZAMY Z

EKSPRESOWĄ

POWTÓRKĄ Z LEKTUR –

PROJEKT 

„LEKTURA NA DZIŚ”

Lektura 15.

Henryk Sienkiewicz, Quo vadis

KARTKÓWKA: 26 lutego 2019 r.

 1. Wyjaśnij tytuł powieści  – opowiedz krótko o biblijnej scenie opowiedzianej w powieści Quo vadis, która wyjaśnia jej tytuł.
 2. Gdzie i kiedy toczą się wydarzenia opowiedziane w tekście?
 3. Opowiedz w kilku zdaniach o przemianie Marka Winicjusza: – jaki był, zanim poznał Ligię Kallinę (podaj 2 cechy i uzasadnij) oraz jak się zmienił (2 cechy i uzasadnij)
 4. Dlaczego Chilon Chilonides obawiał się Glaukusa?
 5. Opowiedz w kilku zdaniach, na czym polegała przemiana Chilona Chilonidesa i które wydarzenie spowodowało tę przemianę.
 6. Kim dla Marka Winicjusza jest Petroniusz? Podaj 2 jego cechy i uzasadnij.
 7. W jaki sposób umiera Petroniusz? Dlaczego decyduje się na taki czyn?
 8. Podaj 2 dowody na to, że Neron był człowiekiem okrutnym.
 9. Podaj 3 dowody na to, że Quo vadis to powieść historyczna.

Lektura 14.

Jan Kochanowski, Treny (I, V, VII,VIII)

KARTKÓWKA – ŚRODA 20.02.2019 r.

TREN I

Opublikowano na kanale youtube.pl przez ThePietruchowski

TREN V

Tren V Jana Kochanowskiego w interpretacji Sławomira Maciejewskiego. Film jest częścią projektu „polska-poezja.pl”.

TREN VII

Tren VII [Nieszczęsne ochędóstwo, żałosne ubiory…] w interpretacji Tadeusza Zięby. Film jest częścią projektu „polska-poezja.pl”.

TREN VIII

Tren VIII [Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim…] autorstwa Jana Kochanowskiego w interpretacji Tadeusza Zięby. Film jest częścią projektu „polska-poezja.pl”.

 1. Sformułuj dwa argumenty uzasadniające tezę, że Treny Kochanowskiego mają charakter autobiograficzny.
 2. Zredaguj notatkę na temat podmiotu lirycznego w trenach: Kim jest? W jakiej sytuacji się znajduje? Co czuje?
 3. Jak w Trenach została ukazana Urszulka? Jakie cechy posiada?
 4. Do kogo zwraca się podmiot liryczny w Trenie I i o co prosi?
 5. Do czego porównano Urszulkę i jej śmierć w „ Trenie V”? W jakim celu użyto takich porównań?
 6. Co zarzuca podmiot liryczny Persefonie w Trenie V?
 7. Do kogo zwraca się podmiot liryczny na początku Trenu VII i co mówi do adresata?
 8. Dlaczego możemy powiedzieć, że w Trenie VIII dwa obrazy domu zostały przedstawione na zasadzie kontrastu? Wyjaśnij w kilku zdaniach.
 9. Podaj 2 cechy trenu jako gatunku literackiego.

Lektura 13.

Ignacy Krasicki, Żona modna

KARTKÓWKA: czwartek, 14.02.2019r.

audiobook opublikowany  2 listopada 2017 na kanale Youtube przez Książki i Bajki

ANALIZA I INTERPRETACJA (wypracowania.pl)

Satyra „Żona modna” Ignacego Krasickiego opowiada o szlachcicu Piotrze. Spotyka on swojego znajomego, który gratuluje mu, że udało mu się ożenić. Piotr nie sprawia jednak wrażenia szczególnie szczęśliwego, a na pytanie, skąd taki nastrój, opowiada dotychczasową historię swojego małżeństwa.

Zakochał się on w pannie z miasta – a właściwie w posagu, jaki panna miała wnieść (były to cztery wsie). Pierwszy szok nastąpił jednak, kiedy zażądano od niego spisania intercyzy. W owych czasach była to normalna procedura, jednak rodzina narzeczonej wymogła na szlachcicu ze wsi kilka uciążliwych dla niego punktów – między innymi wynajęcie domu w mieście, gdzie jego żona miała spędzać zimy i czas choroby. Piotr był też zdziwiony, gdy zaczęto mówić o rozwodzie, w razie gdyby małżeństwo było nieudane – dla tego przywiązanego do tradycji szlachcica małżeństwo zakończyć może dopiero śmierć.

Kiedy młoda para ruszyła do posiadłości na wsi, świeży małżonek przeżywa kolejne zaskoczenie – najpierw jego żona wstrzymuje odjazd z powodu migreny, później zaś bierze ze sobą całe mnóstwo najróżniejszych rzeczy i zwierząt domowych. Biedny Piotr ledwo mieści się w karecie, którą dzielą z nim :

suczka faworyta.
[…]
W jednej klatce kanarek, co śpiewa kuranty,
W drugiej sroka, dla ptaków jedzenie w garnuszku,
Dalej kotka z kocięty i mysz na łańcuszku.

Po przybyciu do domu Piotra, małżonka zaprowadza w gospodarstwie swoje porządki. Zmusza szlachcica, by odesłał starych, sprawdzonych służących, a zamiast tego sprowadził: Kucharzy cudzoziemców, pasztetników modnych/[…] i cukiernika”. Zarządza również remont i przemeblowanie, w skutek których – mówi Piotr – Zgoła przeszedł mój domek warszawskie pałace .

Po tym wszystkim młoda żona zaczyna sprowadzać gości. Wiąże się to z wielkimi kosztami, zwłaszcza, że w czasie pokazu fajerwerków spalona zostaje stodoła. Wtedy wymusza ona na mężu przeprowadzkę do miasta.

Trzeba odnotować, że żona odnosi się do Piotra szorstko – kpi z jego czułości i najprawdopodobniej wyśmiewa go przed gośćmi.

W satyrze tej Krasicki wyśmiewa reprezentantów dwóch sposobów myślenia. „Dostaje się” wiejskiemu szlachcicowi, który najpierw żeni się, skuszony posagiem, później zaś jest we wszystkim posłuszny żonie. Ostrze krytyki uderza jednak przede wszystkim w zapatrzoną w zagraniczne wzorce żonę. Stara się ona ze wszystkich sił nadążyć za modami idącymi z Francji, chociaż przynoszą one straty finansowe i często nie wiążą się z żadnymi prawdziwymi przeżyciami, są tylko pozą. „Żona modna” chce dumać w ogrodzie nad tragediami bohaterów literackich, ale nie dostrzega, że krzywdzi swoim wyniosłym zachowaniem starych służących.

Krasicki przypomina również nam, żeby ostrożnie i z umiarem podchodzić do tego, co w danym „sezonie” jest najpopularniejsze.

PYTANIA DO KARTKÓWKI:

 1. Odpowiedz jednym zdaniem – co przekonało pana Piotra do małżeństwa?
 2. Wymień 2 punkty intercyzy spisanej między małżonkami.
 3. Wymień 2 cechy żony modnej, każdą udowodnij przykładem z tekstu.
 4. Wymień 2 cechy pana Piotra, każdą udowodnij przykładem z tekstu.
 5. Wymień 3 zmiany, jakie żona modna wprowadziła po ślubie w domu pana Piotra.
 6. Co ośmiesza Krasicki w satyrze „Żona modna”?

 

Lektura 12.

Adam Mickiewicz, Stepy akermańskie (utwór wybrany z cyklu „Sonety krymskie”)

KARTKÓWKA – 11.02.2019r.

Tekst:

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,

Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi,

Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,

Omijam koralowe ostrowy burzanu.

 

Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu;

Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi;

Tam z dala błyszczy obłok – tam jutrzenka wschodzi;

To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu.

 

Stójmy! – jak cicho! – słyszę ciągnące żurawie,

Których by nie dościgły źrenice sokoła;

Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,

 

Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła.

W takiej ciszy – tak ucho natężam ciekawie,

Że słyszałbym głos z Litwy. – Jedźmy, nikt nie woła.

Wiersz Adama Mickiewicza „Stepy Akermańskie” wchodzący w skład cyklu „Sonetów krymskich” w interpretacji Tadeusza Zięby, opublikowany przez Poezja Polska na www.youtube.com

PYTANIA DO KARTKÓWKI

 1. Opowiedz w kilku zdaniach o okolicznościach powstania utworu.
 2. Wyjaśnij tytuł wiersza.
 3. Kim jest osoba mówiąca w wierszu.
 4. Opowiedz własnymi słowami o sytuacji przedstawionej w wierszu.
 5. Podaj 2 dowody na to, że ten utwór jest sonetem.
 6. Wyjaśnij, jak rozumiesz 2 ostatnie wersy.

PODPOWIEDZI:

 1. Za działalność w tajnym zgromadzeniu młodzieży na Litwie (Towarzystwa Filomatów i Filaretów) Adam Mickiewicz został skazany na przymusowy pobyt w Rosji, bez prawa powrotu na ziemie polskie. Odbył wówczas podróż na Krym. Kontakt z egzotycznym światem Wschodu, zachwyt nad pejzażem, ale również kulturą i historią tego rejonu ogromnie zainspirowały Mickiewicza. Pod wpływem wrażeń z podróży napisał cykl 18 utworów zatytułowany „Sonety krymskie”. Pierwszym wierszem w tym zbiorze jest utwór „Stepy akermańskie”.
 2. Akerman – miasto w południowo-zachodniej Ukrainie, które dziś nosi nazwę Białogród nad Dniestrem

Osoba mówiąca wędruje przez step (formacja roślinna, zwykle wielogatunkowa, ale pozbawiona drzew):

Znalezione obrazy dla zapytania stepy

3. Podmiot liryczny to podróżny, który przebywa z dala od ojczyzny.

4. Podmiot liryczny podczas podróży podziwia egzotyczną przyrodę: rozległy step, bujną, kolorową roślinność oraz ciszę, w której słychać najmniejsze nawet dźwięki (szelest traw, szmer lecących żurawi, motyla kołyszącego się na trawie). Zapada zmrok, dlatego podmiot liryczny szuka na niebie gwiazd – naturalnych drogowskazów. Piękno przyrody budzą w nim uczucie tęsknoty za daleką ojczyzną, do której nie może powrócić. Na tej wielkiej, nieograniczonej przestrzeni osoba mówiąca uświadamia sobie swoją samotność i zagubienie.

5. Sonet to utwór wierszowany, który składa się z czterech strof (zwrotek): dwóch czterowersowych i dwóch trzywersowych. Można w nim wyróżnić dwie części: opisową (dwie pierwsze strofy) i refleksyjną (dwie ostatnie strofy).

6. Podmiot liryczny w tej ciszy z nadzieją nasłuchuje odgłosów z ojczyzny, ale żaden głos stamtąd nie dobiega.  Kraj ojczysty jest poza tą ogromną przestrzenią, jaką ogarnia zmysłami podmiot liryczny. Tym bardziej czuje smutek, ma poczucie pustki.

LEKTURA 1.

MAŁY KSIĄŻĘ , Antoine de Saint-Exupéry

KARTKÓWKA  – 7 STYCZNIA 2019 r.

źródło filmu: https://patronite.pl/lekturek

PYTANIA DO KARTKÓWKI:

1.Czego na temat dorosłych możemy się dowiedzieć na podstawie lektury? W swoim wyjaśnieniu przywołaj też wątek związany z poniższym obrazkiem.

2. Jak zachowywała się Róża, która pojawiła się na planecie Małego Księcia? Podaj też jej 2 cechy charakteru.

3.Wymień 3 mieszkańców planet odwiedzonych przez Małego Księcia. Następnie scharakteryzuj każdego mieszkańca w 2-3 zdaniach (czym się zajmował, jakie miał cechy charakteru).

4. Dlaczego pobyt w ogrodzie róż sprawił smutek tytułowemu bohaterowi?

5. Czego nauczył Małego Księcia Lis (napisz 4-5 zdań).

LEKTURA 2.

Latarnik, Henryk Sienkiewicz

KARTKÓWKA – 8 stycznia 2019 r. (wtorek)

źródło filmu: https://patronite.pl/lekturek :

 1. Skawiński w młodości był żołnierzem. Udowodnij to – wymień 3 miejsca, w których walczył bohater.
 2. Skawiński większość życia spędził na tułaczce. Wymień 3 zajęcia , którymi zajmował się Skawiński przed objęciem posady latarnika.
 3. Wymień 3 przykłady niepowodzeń w życiu bohatera.
 4. Jak pobyt na latarni wpłynął na bohatera – jakim stał się człowiekiem, jak żył?
 5. Jaką rolę w życiu bohatera odegrał utwór Pan Tadeusz Adama Mickiewicza?  – opowiedz w 3-4 zdaniach.
 6. Wymień 2 cechy bohatera, każdą udowodnij konkretnym przykładem z tekstu.

LEKTURA 3.

DZIADY CZ. II, ADAM MICKIEWICZ

KARTKÓWKA – ŚRODA 9 STYCZNIA 2019 R.

                                                                                                               źródło filmu: https://patronite.pl/lekturek 

I skrócona wersja skróconej wersji 😉

źródło: omówienie dziadów wg. wydawnictwa PWN (www.wszpwn.com.pl), opublikował Jakub Bochen na kanale youtube

PYTANIA DO KARTKÓWKI:

 1. Jaką winę popełniły za życia duchy lekkie i jaką karę ponoszą po śmierci?
 2. Opowiedz, jaką winę popełniło za życia Widmo Złego Pana i jaką karę ponosi po śmierci?
 3. Kim za życia był Kruk i Sowa?
 4. Co było winą Zosi? Jaką karę ponosi po śmierci?
 5. Własnymi słowami wyjaśnij przestrogi duchów:

a. Kto nie doznał goryczy ni razu Ten nie dozna słodyczy w niebie.

b. Kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże.

c. Kto nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie będzie w niebie.

6. W kilku zdaniach napisz, jak kończy się dramat.

LEKTURA 4.

Charles Dickens, Opowieść wigilijna

Moi Kochani, kolejna KARTKÓWKA Z LEKTURY odbędzie się

10 stycznia 2019 r. (czwartek).

ŹRÓDŁO FILMU: http://www.lekturek.pl

DO KARTKÓWKI:

 1. Podaj 2 cechy Ebenezera Scrooge’a przed wizytą trzech duchów. Każdą cechę udowodnij konkretnym przykładem z lektury.
 2. Duch zmarłego Jakuba Marley’a:  kim był dla Scrooge’a i po co do niego przychodzi.
 3. Duch Wigilijnej Przeszłości – wymień i opisz krótko opisz 3 miejsca, które duch pokazuje Scrooge’owi.
 4. Duch Tegorocznej Wigilii – wymień i opisz krótko opisz 2 miejsca, które duch pokazuje Scrooge’owi.
 5. Duch Przyszłych Wigilii – wymień i opisz krótko opisz 2 miejsca, które duch pokazuje Scrooge’owi.
 6. Na czym polegała przemiana Scrooge’a :

a. jakim stał się człowiekiem?

b. wymień 2 przykłady zachowania bohatera świadczące o jego przemianie

c. co uświadomiły bohaterowi duchy, co dzięki nim zrozumiał?

LEKTURA 5. 

BALLADYNA, JULIUSZ SŁOWACKI

KARTKÓWKA – 11 stycznia 2019 r.

ŹRÓDŁO FILMU: http://www.lekturek.pl

PYTANIA DO KARTKÓWKI:

 1. Gdzie i kiedy toczą się wydarzenia w dramacie?
 2. W 3-4 zdaniach streść historię Pustelnika.
 3. Wymień przykład sytuacji, w której postacie fantastyczne z dramatu wpływają życie postaci realistycznych.
 4. Wymień 2 cechy Balladyny, każdą udowodnij przykładem z utworu.
 5. Omów 3 zbrodnie Balladyny (wymień ofiary, sposób zabójstwa i powody zbrodni).
 6. Omów w 2-3 zdaniach zakończenie tragedii.

LEKTURA 6. ( PO FERIACH)

Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec

Kartkówka – wtorek 29.01.2019 r.

ŹRÓDŁO FILMU: http://www.lekturek.pl

PYTANIA DO KARTKÓWKI:

 1. Podaj imiona i nazwiska bohaterów kryjących się pod poniższymi pseudonimami: Alek, Rudy, Zośka.
 2. Absolwentami której szkoły byli bohaterowie i jak nazywała się drużyna harcerska, do której należeli?
 3. Na czym polegał Mały Sabotaż (podaj 2 przykłady) i co było jego celem?
 4. Na czym polegała „afera Kopernikowska”? (Wyjaśnij w kilku zdaniach)
 5. W kilku zdaniach opowiedz o akcji pod Arsenałem.
 6. Wymień przykład jednej akcji dywersyjnej, w której brali udział bohaterowie (podaj nazwę miejscowości i na czym polegała akcja)
 7. Wyjaśnij tytuł utworu(do jakiego innego utworu nawiązuje, co symbolizuje)
 8. Wybierz jednego z trzech głównych bohaterów utworu (Alka, Zośkę lub Rudego). Wymień 2 cechy charakteru,  każdą udowodnij przykładem z utworu.

DODATKOWO MOŻESZ PRZEJRZEĆ PONIŻSZE MATERIAŁY:

Źródło – materiały opublikowane na youtube.pl przez EduKanał:

LEKTURA 7.

Adam Mickiewicz, Świtezianka

KARTKÓWKA – ŚRODA, 30 stycznia 2019 r.

źródło filmu: Wiersz Adama Mickiewicza „Świtezianka” w interpretacji Bożeny Adamek. Film jest częścią projektu „polska-poezja.pl”, opublikowany na youtube.pl przez Polska Poezja.

PYTANIA DO KARTKÓWKI:

 1. Gdzie i kiedy toczą się wydarzenia przedstawione w tekście.
 2. Napisz, na czym polegała wina młodzieńca i jaka spotkała go kara.
 3. Wymień 2 cechy Świtezianki, każdą udowodnij przykładem z utworu.
 4. Wymień 2 cechy strzelca, każdą udowodnij przykładem z utworu.
 5. Czego uczy historia strzelca?
 6. Jaki jest nastrój tego utworu i co na to wpływa?

 

LEKTURA 8.

Adam Mickiewicz, Śmierć Pułkownika

KARTKÓWKA – 31 stycznia (czwartek)

 

 

 

Wiersz Adama Mickiewicza „Śmierć Pułkownika” w interpretacji Bożeny Adamek.Film jest częścią projektu „polska-poezja.pl”, opublikowany na youtube.pl przez Polska Poezja.

PYTANIA DO KARTKÓWKI:

 1. Zredaguj kilkuzdaniową notatkę na temat tego, kim była i w jakich okolicznościach zmarła Emilia Plater.
 2. Wymień 3 przykłady świadczące o tym, że tytułowy Pułkownik umiera jak znamienity dowódca.
 3. Wymień 2 cechy tytułowego Pułkownika, każdą udowodnij przykładem.
 4. Na czym polegało zdziwienie ludzi przybyłych, by pożegnać tytułowego Pułkownika.

LEKTURA 9. 

Adam Mickiewicz, Reduta Ordona

KARTKÓWKA – PIĄTEK, 01. 02. 2019r.

Czas akcji: 6 września 1931 r.
Miejsce akcji: Wola (dzielnica Warszawy), Warszawa
Narrator: Stefan Garczyński – adiutant generała Jana Umińskiego, dowodzący obroną Warszawy. Narrator jest bezpośrednim świadkiem wydarzeń i opowiada o nich w pierwszej osobie (Nam strzelać nie kazano, / Wstąpiłem na działo, / Spojrzałem na pole), nie bierze jednak bezpośredniego udziału w bitwie, obserwuje wydarzenia.
Geneza:
Adam Mickiewicz w sierpniu 1831 r. przybył do Wielkopolski i tu, po upadku powstania, spotkał się z liczną grupą uchodźców z kraju. Jednym z nich był Stefan Garczyński. W czasie powstania listopadowego pełnił on funkcję adiutanta generała Jana Umińskiego, dowódcy obrony Warszawy. Opowiedział on Mickiewiczowi epizod dotyczący obrony Fortu numer 54 na Woli. Artylerią tej placówki dowodził kapitan Julian Konstanty Ordon. 6 września, tuż po zdobyciu reduty przez Rosjan, nastąpił w niej wybuch amunicji. Wszyscy sądzili, że dokonał tego sam Ordon, jednocześnie ginąc pod gruzami budowli, okazało się jednak, że udało mu się ujść z życiem.

Julian Konstanty Ordon – postać autentyczna

Ilustracja

Był oficerem Wojska Polskiego. W czasie powstania listopadowego, podczas obrony Warszawy, dowodził baterią artylerii w reducie nr 54, która została wysadzona w powietrze 6 września 1831. W wierszu Reduta Ordona jego rzekomą śmierć opisał Adam Mickiewicz, mimo że w rzeczywistości podczas wybuchu Ordon przeżył – został jedynie mocno poparzony.

Reduta

Reduta nr 54, zwana potocznie Redutą Ordona – reduta wchodząca w skład pasa fortyfikacji z okresu powstania listopadowego z 1831 r. Jej obrona i wysadzenie zostały opisane w wierszu Adama Mickiewicza pt. Reduta Ordona, na podstawie opowiadania Stefana Garczyńskiego, naocznego świadka wydarzeń.

Reduta Ordona

Reduta Ordona - plan wydarzeń

ŹRÓDŁO: https://klp.pl/mickiewicz/a-5805.html

Reduta Ordona - porównanie wojsk polskiego i rosyjskiego

ŹRÓDŁO: https://klp.pl/mickiewicz/a-5805.html

DO KARTKÓWKI:

 1. Kiedy i gdzie toczy się akcja wydarzeń przedstawionych w utworze?
 2. Kto opowiada o wydarzeniach i w jakiej sytuacji się znajduje (co robi)?
 3. Wojska polskie i wojska rosyjskie przedstawiono w utworze na zasadzie kontrastu. Wyjaśnij – podaj 2 dowody na to.
 4. W kilku zdaniach napisz, dlaczego Ordona, bohatera utworu Mickiewicza, można nazwać bohaterem?
 5. Podaj jedną różnicę między Ordonem – postacią autentyczną, a Ordonem – bohaterem utworu Mickiewicza.

 

LEKTURA 10. 

Aleksander Fredro, Zemsta

KARTKÓWKA: 4 II 2019 r.

HASŁO: Dobra nasza! (sprawdzę, czy wchodziliście na stronę i oglądaliście film, pytając o hasło)

ŹRÓDŁO FILMU: http://www.lekturek.pl

Pytania do kartkówki:

 1. Omów wątek sporu (wymień przedstawicieli sporu, o co kłócą się bohaterowie )
 2. Wyjaśnij własnymi słowami motto utworu.
 3. Wyjaśnij tytuł utworu – kto, na kim i w jaki sposób chce się zemścić.
 4. Wymień 2 cechy Cześnika i  każdą udowodnij przykładem z tekstu.
 5. Wymień 2 cechy Rejenta i  każdą udowodnij przykładem z tekstu.
 6.  Kto to powiedział:A. Zaraz… Idę sobie,
  A wtem jakaś księżna grecka –
  Anioł! Bóstwo! – zerk z karety…
  – Giną za mną te kobiety! -„B. Ja – z nim w zgodzie? – Mocium panie,
  Wprzódy słońce w miejscu stanie,
  Wprzódy w morzu wyschnie woda,
  Nim tu u nas będzie zgoda.”C. „Niech się dzieje wola Nieba!
  Z nią się zawsze zgadzać trzeba.”D. „Mur naprawia,
  Mur graniczny, trzech mularzy
  On rozkazał! On się waży!…
  Mur graniczny!… Trzech na murze!
  Trzech wybiję, a mur zburzę,
  Zburzę, zniszczę aż do ziemi!”
 7. Wymień 2 sceny, które wywołują śmiech. Napisz, na czym polega ich komizm.
 8. Jakie warunki Klara stawia zalecającemu się do niej Papkinowi?
 9. Wymień 2 cechy Papkina i  każdą udowodnij przykładem z tekstu.
 10. Jak kończy się komedia?

DODATKOWO:

Można też obejrzeć:

Źródło – materiały opublikowane na youtube.pl przez EduKanał:

LEKTURA 11.

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz

KARTKÓWKA -PONIEDZIAŁEK

ŹRÓDŁO FILMU: http://www.lekturek.pl

PYTANIA DO KARTKÓWKI:

 1. Inwokacja: do kogo zwraca się narrator (wymień 2 adresatów – ).
 2. Gdzie i kiedy toczy się akcja utworu.
 3. Zbuduj 3 zdania na temat Sędziego Soplicy.
 4. Na czym polega spór rodu Sopliców z rodem Horeszków.
 5. Opowiedz w kilku zdaniach historię nieszczęśliwej miłości Jacka Soplicy i Ewy Horeszkówny.
 6. Wymień 2 cechy Gerwazego, każdą udowodnij przykładem z tekstu.
 7. Wymień 2 cechy Jacka Soplicy przed zabójstwem Stolnika, każdą udowodnij przykładem z tekstu.
 8. Wymień 2 cechy Jacka Soplicy po zabójstwie Stolnika, każdą udowodnij przykładem z tekstu.
 9. W kilku zdaniach omów wątek miłosny z udziałem Tadeusza, Zosi i Telimeny.
 10. Na co Gerwazy namówił szlachtę dobrzyńską?
 11. Jak zakończył się zajazd na Soplicowo?

DODATKOWO:

Możecie też obejrzeć opracowanie utworu (ZACHĘCAM 🙂 )

ŹRÓDŁO FILMU: http://www.lekturek.pl

 

 

 

LEKTURA 13.

SŁAWOMIR MROŻEK, ARTYSTA

Kogut przeczytał ogłoszenie: „Potrzebujemy zwierząt – Cyrk”.

– Zgłoszę się – powiedział składając gazetę. – Zawsze chciałem być artystą.

Po drodze snuł wielkie plany:

– Sława i pieniądze. A może nawet wyjazdy za granicę.

– I z powrotem – dodał Lis.

– Dlaczego z powrotem? Za granicą podpiszę kontrakt z Metro Godwyn Meyer.

Dyrektor przyjął go na świeżym powietrzu, gdzie urzędował. Właśnie rozwijano namiot cyrkowy. Ja i Lis zatrzymaliśmy się opodal.

– Bardzo mi miło, że pan się do nas zgłasza. Można poznać godność?

– Lew – przedstawił się Kogut krótko.

– Lew? – zdziwił się dyrektor. – Czy jest pan tego pewny?

– Ewentualnie tygrys.

– No dobrze. Wobec tego niech pan zaryczy. Kogut zaryczał jak umiał.

– Owszem, nieźle, ale są lepsze lwy od pana. Gdyby pan się zgodził na koguta, to co innego. Wtedy mógłbym pana zaangażować.

– Ja dla pana przyjemności nie będę udawał ptaka – obraził się Kogut.

– Żegnam wobec tego.

W drodze powrotnej Kogut milczał ponuro. Wreszcie nie wytrzymałem.

– Co ci strzeliło do głowy, dlaczego chciałeś grać lwa?

– Jak to, dlaczego… – odpowiedział za niego Lis. – Czy widziałeś kiedy artystę bez ambicji?

„Tygodnik Powszechny”, 22/1983

LEKTURA 13.

 

 

 

 

LEKTUROWNIK

 1. Charles Dickens, Opowieść wigilijna; 
 2. Aleksander Fredro, Zemsta;
 3. Jan Kochanowski, wybór fraszek i pieśni.
 4. Jan Kochanowski – wybór trenów, w tym tren I, V, VII i VIII;
 5. Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec;
 6. Ignacy Krasicki, Żona modna;
 7. Adam Mickiewicz, Reduta Ordona,
 8. Adam Mickiewicz, Śmierć Pułkownika,
 9. Adam Mickiewicz, Świtezianka, 
 10. Adam Mickiewicz, Dziady część II,
 11. Adam Mickiewicz, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie,
 12. Adam Mickiewicz,  Pan Tadeusz (całość);
 13. Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę; 
 14. Henryk Sienkiewicz, Quo vadis,
 15. Henryk Sienkiewicz, Latarnik;
 16. Juliusz Słowacki, Balladyna;
 17. Stefan Żeromski, Syzyfowe prace;
 18. Sławomir Mrożek, Artysta;
 19. Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty)
 20. Tędy i owędy (wybrany reportaż).
 21. Lektury uzupełniające.

TYDZIEŃ 1.   do  7 września 2018 r.

Melchior Wańkowicz Ziele na kraterze (fragmenty)

NACOBEZU:

 • prezentuję najważniejsze elementy biografii Melchiora Wańkowicza
 • charakteryzuję twórczość Melchiora Wańkowicza
 • opisuję temat książki Ziele na kraterze
 • wskazuję elementy autobiograficzne w książce
 • omawiam świat przedstawiony utworu
 • charakteryzuję bohaterów utworu
 • wyjaśniam tytuł utworu
 • krótko omawiam obraz domu rodzinnego, jaki wyłania się z utworu

II. Epika i jej cechy, gatunki epickie.

TYDZIEŃ 2.    do 12 września 2018 r.

Proszę przygotować notatkę – do 12.09.2018r.

I. Antoine de Saint-Exupéry „Mały Książę”

CEL: Znam treść utworu „Mały Książę”

NACOBEZU:

– krótko prezentuję elementy biografii Antoine’a de Saint-Exupéry’ego

– wskazuję elementy autobiograficzne w książce

– krótko opisuję planetę Małego Księcia

– krótko opisuję postać tytułowego bohatera

– krótko omawiam, co wiem o narratorze utworu (pilocie)

– omawiam przebieg wędrówki Małego Księcia po planetach

– omawiam, czego o miłości i przyjaźni uczy ta książka

– wyjaśniam pojęcie „symbol” oraz wymieniam symbole w utworze

-wyjaśnię pojęcie „sentencja” i wypiszę 3 dowolne sentencje z utworu „Mały Książę”

– omówię, jak w utworze przedstawiono świat dorosłych, a jak świat dzieci

– uzasadnię, dlaczego „Małego Księcia” można nazwać baśnią

Niżej możecie pobrać ilustracje do waszej notatki:

Mały Książę

W ramach powtórzenia lub przypomnienia można zajrzeć tu:

TYDZIEŃ 3.  – do 19 września 2018r.

DO SAMODZIELNEGO PRZYGOTOWANIA – DO ŚRODY 19 WRZEŚNIA:

Adam Mickiewicz, Świtezianka,

CEL: Znam treść utworu „Świtezianka”

NACOBEZU:

 1. Omawiam świat przedstawiony utworu: czas, miejsce, bohaterowie (krótko charakteryzuję bohaterów).
 2. Tworzę plan wydarzeń lub krótkie streszczenie wydarzeń przedstawionych w utworze.
 3. Omawiam funkcje narratora w tekście: czy narrator bierze udział w opisywanych wydarzeniach / czy narrator jest wszechwiedzący, czy posiada ograniczoną wiedzę o świecie przedstawionym i udowadniam to.
 4. Określam nastrój utworu.
 5. Zapisuję i wyjaśniam treść przestrogi dziewczyny.
 6. Wyjaśniam, na czym polegała wina młodzieńca i jaka poniósł karę.
 7. Omawiam cechy ballady.
 8. Wyjaśniam, co to znaczy, że ballada jest gatunkiem synkretycznym i udowadniam to.

DO POBRANIA grafika

TYDZIEŃ 4. – do 26 września 2018 r.

AUTOR I TYTUŁ: Adam Mickiewicz, „Dziady” cz. II

CEL: Znam treść utworu Dziady” cz. II

NACOBEZU:

 1. Wyjaśniam tytuł utworu.
 2. Wskazuję w obrzędzie dziadów motywy chrześcijańskie i pogańskie.
 3. Cytuję i objaśniam motto utworu.
 4. Wskazuję czas, miejsce akcji oraz ich wpływ na nastrój utworu.
 5. Wymieniam bohaterów realistycznych oraz fantastycznych.
 6. Omawiam funkcję Guślarza.
 7. Omawiam duchy, które pojawiają się podczas obrzędu (nazwa ducha, popełniony grzech, kara, prośba, wypowiadana przestroga).
 8. Redaguję notatkę na temat tego, co to znaczy być dobrym człowiekiem na podstawie „Dziadów” cz. II.
 9. Wymieniam cechy dramatu.
 10. Wymieniam cechy dramatu romantycznego.

 

PS

Polecam zajrzeć tu:

https://www.youtube.com/watch?v=k02kfFFMRPM

Albo tu:

POBIERZ ILUSTRACJE:

Dziady

 

Dziady

UWAGA!

MAŁY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY NR 1 ZAGADNIENIA

 1. Rozpoznaję i rozróżniam środki perswazji i manipulacji w tekstach reklamowych, określam ich funkcję.
 2. Wskazuję cechy oficjalnej i nieoficjalnej odmiany polszczyzny. Przekształcam wypowiedź w odmianie oficjalnej na wypowiedź w odmianie nieoficjalnej.
 3. Rozpoznaję rodzaje literackie: epika, liryka i dramat; określam cechy charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów i przypisuję czytany utwór do odpowiedniego rodzaju.
 4. Wskazuję elementy dramatu (rodzaj): akt, scena, tekst główny, didaskalia, monolog, dialog.
 5. Redaguję: wywiad, ogłoszenie, kartkę z pamiętnika lub dziennika.
 6. Znam pojęcie komizmu, rozpoznaję jego rodzaje w tekstach oraz określa ich funkcje.
 7. Znam pojęcie ironii, rozpoznaje ją w tekstach oraz określam jej funkcje;
 8. Omawiam schemat aktu komunikacji oraz porządkuję informacje w zależności od ich funkcji w przekazie (intencja wypowiedzi).
 9. Dostrzegam różnice między literaturą piękną a literaturą naukową, popularnonaukową, publicystyką i określam funkcje tych rodzajów piśmiennictwa;
 10. Rozumiem, na czym polega grzeczność językowa i stosuje ją w wypowiedziach;
 11. Zgadzam się z cudzymi poglądami lub polemizuję z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie;
 12. Omawiam cechy ballady, reportażu, powiastki filozoficznej, dramatu romantycznego.
 13. Odróżniam fakt od opinii.
 14. Znam treść i problematykę lektur:

Adam Mickiewicz, Dziady część II, Świtezianka 

Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę;

Sławomir Mrożek, Artysta;

Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty), Tędy i owędy (wybrany reportaż).

Lektury uzupełniające: Arkady Fiedler,  Dywizjon 303

 

10-18 października 2018r.

Twórczość Jana Kochanowskiego

Znalezione obrazy dla zapytania Kochanowski

 

20 – 30 października 2018r.

„Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego: 

Od 20 do 30 października omawiamy „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego:

Znalezione obrazy dla zapytania alek rudy zośka to oni

 

STAN NA

5 LISTOPADA 2018 ROKU:

OMÓWILIŚMY LUB POWTÓRZYLIŚMY NASTĘPUJĄCE UTWORY:

 1. Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty), Tędy i owędy (wybrany reportaż).
 2. Sławomir Mrożek, Artysta;
 3. Jan Kochanowski, wybór fraszek i pieśni.
 4. Jan Kochanowski – wybór trenów, w tym tren I, V, VII i VIII;
 5. Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec;
 6. Adam Mickiewicz, Dziady część II,
 7. Adam Mickiewicz, Świtezianka,
 8. Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę;

DO POWTÓRZENIA (w ramach pracy samodzielnej) zostały:

 1. Charles Dickens, Opowieść wigilijna
 2. Aleksander Fredro, Zemsta;
 3. Ignacy Krasicki, Żona modna;
 4. Adam Mickiewicz, Reduta Ordona,
 5. Adam Mickiewicz, Śmierć Pułkownika,
 6. Adam Mickiewicz, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie,
 7. Henryk Sienkiewicz, Latarnik;
 8. Juliusz Słowacki, Balladyna;

!!!!!!!  DO OMÓWIENIA

 1. Adam Mickiewicz,  Pan Tadeusz (całość) – ok. 15 listopada

2. Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, – ok. grudzień / styczeń 2019

3. Stefan Żeromski, Syzyfowe prace; – ok. luty 2019r.

 

PROSZĘ SAMODZIELNIE WYKONAĆ NOTATKĘ DO PIĄTKU

9 listopada 2018r.

„Śmierć Pułkownika” Adam Mickiewicz

Znalezione obrazy dla zapytania plater

CEL: Znam treść utworu „Śmierć Pułkownika” Adama Mickiewicza.

ZADANIE: Wykonaj w zeszycie notatkę, która graficznie będzie odwoływała się do treści wiersza.

NACOBEZU:

 1. Zredaguj krótką notatkę na temat Emilii Plater (uwzględnij głównie jej zasługi podczas powstania listopadowego oraz okoliczności jej śmierci)
 2. Wskaż czas i miejsce wydarzeń opisanych w wierszu (podaj konkretne cytaty).
 3. Opowiedz o ostatnich chwilach tytułowego bohatera (zrób to w formie tabeli:)
Gesty i prośby pułkownika znaczenie
 1. Jak rozumiesz słowa ostatniej zwrotki: Dlaczego ludzie zgromadzeni przed chatą leśnika są zdziwieni?
 2. Jakie wartości były najważniejsze dla tytułowego pułkownika? Jakim był człowiekiem? – napisz na ten temat kilka zdań.
 3. Wyjaśnij pojęcia: apoteoza, gloryfikacja, idealizacja.

TREŚĆ WIERSZA:

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/smierc-pulkownika.html

„Śmierć Pułkownika” Adam Mickiewicz

W głuchej puszczy, przed chatką leśnika,

Rota strzelców stanęła zielona;

A u wrót stoi straż Pułkownika,

Tam w izdebce Pułkownik ich kona.

Z wiosek zbiegły się tłumy wieśniacze,

Wódz to był wielkiej mocy i sławy,

Kiedy po nim lud prosty tak płacze

I o zdrowie tak pyta ciekawy.

 

Kazał konia Pułkownik kulbaczyć,

Konia w każdej sławnego potrzebie;

Chce go jeszcze przed śmiercią obaczyć,

Kazał przywieść do izby – do siebie.

Kazał przynieść swój mundur strzelecki,

Swój kordelas i pas, i ładunki;

Stary żołnierz – on chce jak Czarniecki.

Umierając, swe żegnać rynsztunki.

 

A gdy konia już z izby wywiedli,

Potem do niej wszedł ksiądz z Panem Bogiem;

I żołnierze od żalu pobledli.

A lud modlił się klęcząc przed progiem.

Nawet starzy Kościuszki żołnierze,

Tyle krwi swej i cudzej wylali,

Łzy ni jednej – a teraz płakali

I mówili z księżami pacierze.

 

Z rannym świtem dzwoniono w kaplicy;

Już przed chatą nie było żołnierza,

Bo już Moskal był w tej okolicy.

Przyszedł lud widzieć zwłoki rycerza,

Na pastuszym tapczanie on leży –

W ręku krzyż, w głowach siodło i burka,

A u boku kordelas, dwururka.

 

Lecz ten wódz, choć w żołnierskiej odzieży,

Jakie piękne dziewicze ma lica?

Jaką pierś? – Ach, to była dziewica,

To Litwinka, dziewica-bohater,

Wódz Powstańców – Emilija Plater!

„PAN TADEUSZ”,

ADAM MICKIEWICZ

Od 20 listopada omawiamy „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Proszę o opracowanie następujących zagadnień:

„Pan Tadeusz” krok po kroku

CEL: Znam treść utworu „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza.

ZADANIE: Wykonaj w zeszycie notatkę, która graficznie będzie odwoływała się do treści lektury.

NACOBEZU:

 1. Tworzę biogram Adama Mickiewicza (z uwzględnieniem czasu i okoliczności powstania „Pana Tadeusza”, czyli genezy utworu).
 2. Przepisuję informacja zawarte w karcie tytułowej („cały” tytuł utworu).
 3. Wymieniam tytuły wszystkich dwunastu ksiąg „Pana Tadeusza”.
 4. Wskazuję czas i miejsce akcji z informacjami o tle historycznym (kampanii napoleońskiej oraz kulcie Bonapartego).
 5. Tworzę notatkę na temat najważniejszych bohaterów: Tadeusz, Jacek Soplica, Sędzia, Hrabia, Telimena, Zosia, Wojski, Gerwazy i Protazy, Jankiel oraz bohater zbiorowy: szlachta dobrzyńska i jej przedstawiciele, Moskale . (Wskazówka – podzielcie bohaterów na – DOM SOPLICÓW, DOM HORESZKÓW, POZOSTAŁYCH BOHATERÓW )
 6. Tworzę notatkę na temat trzech głównych wątków: miłosnego, sporu o zamek oraz działalności księdza Robaka.
 7. Wyjaśniam pojęcia epopeja oraz epopeja narodowa.
 8. Wyjaśniam pojęcia: inwokacja, epilog, retrospekcja, zajazd, zaścianek, czarna polewka, emisariusz, bohater dynamiczny oraz nazw urzędników: stolnik, podkomorzy, wojski, rejent, asesor.

Polecam obejrzeć: