KLASA VIII

15 czerwca

TUŻ PRZED EGZAMINEM… – motywy literackie.

10 czerwca

REDAGUJEMY RECENZJĘ

9 czerwca

RECENZJA – ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE

8 czerwca

 • Ziele na kraterze, Melchior Wańkowicz

5 czerwca

 • Sonety krymskie, Adam Mickiewicz

4 czerwca

 • Pan Tadeusz, Adam Mickiewicz

3 czerwca

ROZPRAWKA – UTRWALAMY

2 czerwca

 • Reduta Ordona i Śmierć Pułkownika, Adam Mickiewicz

1 czerwca

 • Jan Kochanowski – FRASZKI, PIEŚNI, TRENY

29 maja

 • Jan Kochanowski – FRASZKI, PIEŚNI, TRENY

28 maja

 • Syzyfowe prace, Stefan Żeromski

27 maja

OPOWIADANIE – utrwalamy

26 maja

 • Opowieść wigilijna, Charles Dickens

25 maja

 • Juliusz Słowacki, Balladyna

22 maja

 • Quo vadis, H. Sienkiewicz
 • Powieść historyczna

21 maja

 • Kamienie na szaniec, Aleksander Kamiński
 • Literatura faktu

20 maja

 • Aleksander Fredro, Zemsta
 • życzenia
 • zjawiska fonetyczne (udźwiecznienie, ubezdźwiędźnienie, zanik dźwięczności w wygłosie, uprooszczenie grupy spółgłoskowej )
 • argumentacja

19 maja

 • Latarnik, Henryk Sienkiewicz
 • Cechy noweli
 • Imiesłowy
 • Ogłoszenie

18 maja

 • CV i życiorys bohatera

15 maja

 • Dziady cz. II, Świtezianka, Adam Mickiewicz
 • Cechy ballady
 • Motyw winy i kary w innych utworach literackich

14 maja

 • Mały Książę, A. de Saint Exupery
 • Dedykacja

13 maja 

 • Żona modna, Ignacy Krasicki
 • Cechy satyry
 • Argumentowanie – krótka wypowiedź argumentacyjna

Kochani, od 13 maja ruszamy z ekspresowymi powtórkami – od tego momentu materiały przesyłam na naszą grupę i udostępniam w czasie naszych lekcji on-line.

12 maja (wtorek)

TEMAT:Pisownia małą i wielką literą.

 1. Przypomnij sobie zasady pisowni:

źródło plansz: https://planszedydaktyczne.pl/

2. Wykonaj zadania:

3. Zapisz poniższe wyrazy, pamiętając o zasadach wielkiej i malej litery:

 • BOLESŁAW CHROBRY
 • BOŻE NARODZENIE
 • ANDRZEJKI
 • ZIELONOGÓRZANIN
 • PARYŻANIN
 • FRANCUZ
 • UNIA EUROPEJSKA
 • KULTURA EUROPEJSKA
 • WŁOSKA PIZZA
 • WŁOCHY
 • ULICA POZNAŃSKA

4. Ułóż po 2 zdania z poniższymi wyrazami – w każdym zdaniu dany wyraz powinienj mieć inne znaczenie. Pamiętaj o zasadach pisowni:

A. JAPONKI

B. HISZPANKA

C. FRANCUSKA / FRANCUZKA

5. Dyktando

6. Na koniec obejrzy film przygotowany przez panią Sylwię Gryczewską: https://biteable.com/watch/ortografia-2550022?fbclid=IwAR0lANwNeopzx_vi0bSTYPVbXhLH1IUn_6l_BRJzMfBiGd_DidB16tuNJJI

11 maja (poniedziałek)

TEMAT: Pisownia „NIE” z różnymi częściami mowy – utrwalenie.

1.Przypomnij sobie poznane już części mowy (źródło: https://pl.pinterest.com/pin)

 

2. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi pisowni „nie” i wykonaj krótką notatkę:

3. Wykonaj ćwiczenia:

A. Podaj rzeczowniki z „nie” kojarzące się z poniższymi wyrazami:

słabość, bezsilność, bezradność

spór, sprzeczka, kłótnia

wątpliwość, rozterka, wahanie

B. Dopisz do podanych przymiotników wyrazy bliskoznaczne z „nie”

nudny film, stary człowiek, krótka reklama, zepsuty owoc, mały pies,

C. Ułóż 3 zasady właściwego zachowania się w lesie. Zastosuj czasowniki w trybie rozkazującym z cząstką „nie”.

Stwórz antyporadnik – czego nie robić, aby nasze zdalne lekcje przebiegały sprawnie?

D. Uzupełnij przysłowia:

Żeby kózka . . . . . . . skakała, to by nóżki . . . . . . . złamała.

. . . . . . . czyń drugiemu, co tobie . . . . . . . miłe.

. . . . . . . ma dymu bez ognia. .

. . . . . . szczęścia chodzą parami.

E. Od podanych przysłówków i przymiotników utwórz podany stopień i ułóż z nimi zdania z cząstką nie:

dobrze – stopień najwyższy

duży – stopień wyższy

zły – stopień najwyższy

szybko – stopień wyższy

F. Zapisz poniższe tytuły filmów i programów, uzupełniając je cząstką NIE:

” (Nie)kłam, kochanie” – komedia romantyczna

„(Nie)odpowiedni kandydat” – komediodramat.

„(Nie) pozorny chłopak” – dramat obyczajowy.

„Niczego (nie)  żałuję ” – film biograficzny

„(Nie) znajomi”

„Wcale (nie) najlepszy” – recenzja.

„Facet (nie) potrzebny od zaraz”

G. Uzupełnij tabelę:

4. Przypomnij sobie imiesłowy:

5. Zapamiętaj regułę:

Imiesłowy przymiotnikowe z przeczeniem NIE piszemy łącznie, np. niepalący, niezapisany.

Imiesłowy przysłówkowe z przeczeniem NIE piszemy oddzielnie, np. nie słuchając, nie zastanawiając się, nie wysłuchawszy.

6. Wykonaj poniższe zadania:

A. Z podanego tekstu wypisz imiesłowy z przeczeniem nie do właściwej rubryki. Następnie do każdego rodziaju imiesłowu dopisz własny przykład

 1. imiesłów przymiotnikowy czynny
 2. imiesłów przymiotnikowy bierny:
 3. imiesłów przysłówkowy współczesny
 4. imiesłów przysłówkowy uprzedni

To niesamowite, że nie mając niczego, możemy osiągnąć wszystko. Nie sprawdziwszy, czy poradzimy sobie z przeciwnościami losu, nie zorientujemy się, na co nas stać. Ludzie niepotrafiący odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie jest ich największe marzenie, nie spełnią go. Niespełnione marzenie może prowadzić do frustracji.

B. Zmodyfikuj poiższe zdania, zastępując wytłuszczone elementy imiesłowem z przeczeniem „nie”:

Opuścił restaurację i nie pożegnał się z nikim.

Pasażerowie, którzy nie posiadają biletu, proszemi są o podejście do kasy.

Egzamin, którego nie zdał Twój kolega, był naprawdę trudny.

Spacerowałam ulicami miasta i nie myślałam o problemach.

Osoby rozsądne rzadko podejmują decyzje, których nie przemyślały.

C. Od podanych bezokoliczników utwórz imiesłowy i dopisz je w zeszycie wraz z przeczeniem ‚nie’ do odpowiednich rzeczowników.

ukoić / powetować / zapomnieć / zmącić / sprzyjać / zagoić / zgłębić / poskromić

apetyt
żal
przeżycie
tajemnica
strata
rana
okoliczność

D. Utwórz odpowiednie imiesłowy przysłówkowe i wpisz je z przeczeniem nie w odpowiednie miejsca .Ćwiczenie wykonaj w zeszycie .

mrugnąć , przebierać , wahać się , oglądać się

Wytrwale realizował swoje plany,……na innych .
Zdenerwowany , odpowiedział mu, …..w słowach .
Wysłuchał tych przykrych słów , nawet ….okiem.
……ani chwili, Tomek pomógł sąsiadce.

7 – 8 maja

TEMAT: PODSTAWOWE ZASADY ORTOGRAFICZNE – PRZYPOMNIENIE WIADOMOŚCI.

1.Zasady pisowni wyrazów z Ó, U.

 • Wykonaj w zeszycie krótką notatkę na podstawie poniższych informacji:
 • Wykonaj poniższe ćwiczenia:

A. Podaj wyrazy pokrewne uzasadniające pisownię wyrazów z ó:

dochód, upiór, łóżko, wór, wieczór, miód, siódmy, wrócić, móc, przyjaciółka

B. Do podanych wyrazów dopisz ich zdrobnienia. Wskaż regułę, która uzasadnia ich pisownię:

kożuch, miękki, ciepły, lekki, serce, tani, kaczka

C. Dyktando – zapisz zdania (podyktuję w czasie naszej lekcji)

D.  Połącz w pary wyrazy, których pisownia oparta jest na tej samej zasadzie ortograficznej. Uzasadnij dobór:

góra                   powrót

lód                     majówka

klasówka          żółw

E. Do podanych słów dopisz antonimy. Która zasada wyjaśnia pisownię tycg wyrazów?

dół –

odważny –

wcześnie –

suma –

F. Przepisz zdania do zeszytu – uzupełnij wyrazami w odpowiedniej formie i wyjaśnij zasady ich pisowni:

Mój brat (studiować) matematykę.

Nie przeszkadzaj mi, właśnie (budować) domek z klocków.

Szanowni goście, (częstować się) ciastem.

2. Zasady pisowni wyrazów z RZ i Ż.

 • Zapoznaj się z informacjami i wykonaj krótką notatkę:
 • Wykonaj zadania:

A. Przekształć poniższe informacje tak, aby znalazły się w nich wyrazy pokrewne zawierające rz:

Udzielamy dobrych rad. – Dobrze doradzamy.

Zatrudnię kierowcę traktora.

Wyprzedaż dywanów we wzory.

Sprzedajemy torebki ze skóry.

Muszę zrobić powtórkę przed sprawdzianem, który będzie jutro.

Kupiłam kurtkę z kołnierzem z futra.

B. Wymyśl i zapisz jak najwięcej wyrazów zawierających cząstki:

krz  / prz  /  trz  /  chrz  /  jrz  /  grz  /  brz  /  drz  /  wrz

C. Przepisz zdania do zeszytu, uzupełniając cząstką -arz/-erz / -aż / -eż:

Zmęczony trag…. niósł ciężki bag….

Młodzi… nosi wygodną odzi….

Kupiłem kilka pejz….y na wyprzed….y.

Blada tw… piek…a nieco mnie przer…a.

Czy wszyscy maryn….e mają tatu…e?

O ostatnie kradzi…e oskarżono nietop…e.

(źródło plakatów: https://www.pinterest.de/ )

D. Wpisz poniższe wyrazy w odpowiednie kategorie:

Sandomierz, Rzeszów, Zegrze, morze, grządki, wierzchołek, przysmak, wrzosy, warzywa,

rz wymienne na r:

rz niewymienne:

rz po spółgłoskach:

E. Ułóż zdania, w których użyjesz wyrazów: marzę, mażę, wieżę, wierzę, ukarzę, ukażę, róże, rurze,

F.  Połącz w pary wyrazy, których pisownia oparta jest na tej samej zasadzie ortograficznej. Uzasadnij dobór:

drzewo    marynarz

dworzec    brzeg

rycerz       korzystać

rządzić      marzec

3. Zasady pisowni wyrazów z CH, H.

 • Wykonaj w zeszycie krótką notatkę na podstawie powyższych informacji:
 • Wykonaj zadania:

A. Utwórz wyrazy pokrewne, w korych CH wymienia się na H:

orzechy, blacha, łańcuch, groch, okruchy, cicho, suchy, strach, uciecha

B. Podaj 4 wyrazy, w których występuje cząstka SCH

6 maja (środa)

TEMAT: CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ O ZRÓŻNICOWANIU SŁOWNICTWA?

1.TEORIA :

 • Dosłowne i przenośne znaczenie wyrazu
 • Synonimy, antonimy, homonimy, wyrazy wieloznaczne
 • Związki frazeologiczne
 • Wyrazy gwarowe i terminy naukowe
 • Archaizmy i neologizmy
 • Wyrazy rodzime i zapożyczone
 • Wyrazy neutralne i nacechowane emocjonalnie (zdrobnienia, zgrubienia, wulgaryzmy i eufemizmy)
 • Oficjalna i nieoficjalna odmiana języka

Zapoznaj się z poniższymi informacjami: (źródło: Teraz Egzamin Ósmoklasisty – Nowa Era)

2. PRAKTYKA:

 • Wypełnianie graficznych kart pracy:

 • Zadania egzaminacyjne.

 

5 maja (wtorek)

TEMAT: Miłość wszystko przetrzyma. Przesłanie noweli „Kamizelka” Bolesława Prusa.

1.„Kamizelka” jako nowela. Punkt kulminacyjny i jego znaczenie.

A. Przypomnij, czym jest punkt kulminacyjny w utworze. Jakie wydarzenie stanowi punkt kulminacyjny znanej Ci noweli „Latarnik”?

B. Co jest punktem kulminacyjnym noweli „Kamizelka”?

C. Przypomnij cechy noweli, następnie udowodnij, że „Kamizelka” jest nowelą.

2. Symbolika kamizelki w utworze: 

 • Jak pani i pani okazywali sobie miłość? W jaki sposób się wspierali?
 • Dlaczego się nawzajem oszukiwali?
 • Na czym polega heroizm człowieka w chorobie?
 • Na czym polega odpowiedzialność za drugiego człowieka?
 • Jak powinniśmy się troszczyć o tych, których kochamy?
 • Czego symbolem jest kamizelka w noweli Prusa? Czy była dla narratora, czym dla żony, a czym dla jej męża?

3. Ćwiczymy argumentację:

 • Czym jest „białe kłamstwo”?
 • Czy kłamstwo zawsze jest złem? Czy zawsze warto mówić prawdę? Wyraź swoje stanowisko i uzasadnij je, podając odpowiednie argumenty.

4. Jakie przesłanie płynie noweli „Kamizelka”?

5.Analiza i interpretacja dzieła sztuki – obraz „Pieśń koszuli” a „Kamizelka” Bolesława Prusa.

Analiza obrazu Alberta Daniela Rutherstona „Pieśń koszuli”,  metodą gwiazdy pytań:

4 maja (poniedziałek)

TEMAT: O narratorze i bohaterach noweli Bolesława Prusa- „Kamizelka”.

I. PRZYPOMNIENIE TREŚCI:

II. KRÓTKI WYKŁAD NA TEMAT KOMPOZYCJI UTWORU:

Narracja opiera się na odwróceniu toku fabularnego. Utwór rozpoczyna się od wydarzenia końcowego (zakup kamizelki przez narratora), a następnie ukazane są zdarzenia, które rozgrywały się wcześniej (historia kamizelki). Dzięki temu zabiegowi odbiorca koncentruje się na odgadywanych przez narratora minionych wydarzeniach, nie zaś na finale utworu.

III. OMÓWIENIE ELEMENTÓW ŚWIATA PRZEDSTAWIONEGO:

1.NARRATOR.

A. Określ typ narracji – wskaż odpowiednie fragmenty, które o tym świadczą

B. Odpowiedz na pytania:

 • Kim jest narrator noweli? Opowiedz o jego zainteresowaniach.
 • Czy należy on do świata przedstawionego w utworze?
 • Jaki jest związek między narratorem a bohaterami opowiedzianej przez niego historii?
 • W jakich okolicznościach kupił kamizelkę, o której mowa w noweli?
 • Jak wyglądała tytułowa kamizelka w momencie zakupu jej przez narratora? Dlaczego narrator ją kupił? Co to o nim świadczy?

C. Na podstawie powyższych pytań zredaguj krótką notatkę na temat narratora.

D. Zaznacz właściwe dokończenie każdego zdania, odnoszące się do narratora w utworze Bolesława Prusa.

Na podstawie tekstu można wywnioskować, że narrator to szczęśliwy małżonek / samotny mężczyzna.

Narrator jest posiadaczem starej kamizelki / nigdy nie widział części ubioru, o którym opowiada.

Opowiadający był sąsiadem małżonków / zna historię bohaterów z opowieści innych.

2. CZAS I MIEJSCE AKCJI – USTALCIE CZAS I MIEJSCE AKCJI – WSKAŻCIE ODPOWIEDNIE FRAGMENTY, KTÓRE O TYM ŚWIADCZĄ.

Akcja utworu toczy się w czasach współczesnych Prusowi (koniec XIX w.), w ciągu kilku miesięcy – od kwietnia do końca listopada.
Akcja rozgrywa się w Warszawie, w bliżej nieokreślonej kamienicy.

3. BOHATEROWIE:

A. Wymień bohaterów noweli. O każdym podaj co najmniej 3 informacje

B. Przerysuj do zeszytu i uzupełnij tabelę na temat bohaterów:

C. Ocena postawy żony:

 • Przeczytaj tekst przysięgi małżeńskiej, wypowiadanej podczas ceremonii zaślubin:

 Ja (Twoje imię) biorę Ciebie (imię wybranki) za żonę i ślubuję Ci: miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy jedyny i wszyscy święci.

 • Który element przysięgi ilustruje najtrafniej nowelę „Kamizelka”? Uzasadnij.
 • Podaj jedną cechę żony – bohaterki noweli. Uzasadnij, odwołując się do przykładów z tekstu.

4. PLAN WYDARZEŃ

Wydarzenia skupiają się wokół 3 punktów:

1. Przeglądanie przez narratora zgromadzonych pamiątek.
2. Historia związana z kamizelką.
3. Refleksja narratora dotycząca kamizelki będącej symbolem wielkiej miłości.

Streść historię związana z kamizelką.

IV. REDAGOWANIE DEDYKACJI

Zredaguj dedykację, którą można by zamieścić na stronie tytułowej noweli Bolesława Prusa, będącej podarunkiem dla młodej pary.

30 kwietnia (czwartek)

TEMAT: Poznajemy treść noweli „Kamizelka” Bolesława Prusa.

Osoby, które nie będą obecne na lekcji on-line, są zobligowane do zapoznania się z treścią noweli:

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/kamizelka.pdf

Zachęcam do obejrzenia filmu:

https://www.cda.pl/video/2118057ce

29 kwietnia (środa)

TEMAT: O pochodzeniu nazw miejscowych.

1.Teoria – przeczytaj notatkę.

 

2. PRAKTYKA – wykonamy wspólnie zadania:

-Wyjaśnij, jakie jest pochodzenie podanych nazw miejscowości:

Piotrków, Brzeźnica, Jabłonów, Piekary Śląskie, Zalesiany, Dąbrowa Górnicza,

– Odmień przez przypadki nazwę miejscowości, w kórej mieszkasz.

-Uzupełnij zdania nazwą miejscowości we właściwe formie:

 • Podobno w (Zakopane) spadł śnieg.
 • Wiele dobrego słyszałam o (Sopot).
 • Jedziemy dzisiaj do (Wschowa).
 • W zeszłym tygodniu byłam w (Malbork).
 • Fryderyk Chopin pochodzł ze (Żelazowa Wola).
 • Adam Mickiweicz pracował w (Kowno) jako nauczyciel.
 • Mickiewicz napisał „Redutę Ordona” i „Śmierć Pułkownika” podczas pobytu w (Drezno)
 • Jak Kochanowski mieszkał w swoim majątku w (Czarnolas).
 • Muzeum Henryka Sienkiewicza znajduje się w (Oblęgorek).
 • Bohaterowie „Syzyfowych prac” są uczniami gimnazjum w (Kleryków).
 • Moja siostra mieszka w (Częstochowa).
 • Chcę pojechać na wycieczkę do (Międzyzdroje).
 • Ostatnio byłem w (Sucha Beskidzka).
 • Muzeum Bolesława Prusa znajduje się w (Nałęczów).

28 kwietnia

TEMAT: Odmiana imion i nazwisk – ćwiczenia.

Dziś utrwalimy wiedzę zdobytą w ciągu ostatnich dni. Proszę wykonać poniższe ćwiczenia:

Zadanie 1. Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej nazwisko: Aleksander Fredro, Antoine de Saint Exupery. Sprawdż poprawność wykonanego zadania na stronie:

http://nlp.actaforte.pl:8080/Nomina/Nazwiska?fbclid=IwAR1oB41MdL_qD33NPnX5cpmOT3iiapsQFOKG84Bu0njvii3ox4K6v1Lxdkk

Zadanie 2. Przepisz poniższe zdania do zeszytu, wpisując imiona i nazwiska w odpowiedniej formie.

Chciałbym podziękować Aleksander Fredro, Jak Kochanowski, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Ignacy Krasicki za ich tworczość.

Serdecznie zapraszam na spotkanie z Krystyna Janda, Jerzy Stuhr, Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, Jarosław Bauć.

Zadanie 3.

Ułóż zdania z poniższymi nazwiskami w odpowiednim przypadku:

Antoine de Saint Exupery – Dopełniacz

Aleksander Fredro – Narzędnik

Aleksander Kamiński – Miejscownik

Charles Dickens – Celownik

Pan Henryk Sienkiewicz- Wołacz

Zadanie 4. Wykonaj poniższe zadanie:

Zadanie 5.

 

Zadanie 6.

 

Zadanie 7. W imieniu czytelników złóż swojemu ulubionemu pisarzowi gratulacje z okazji ukazania się jego kolejnej książki.

Co? (Najszczersze gratulacje…)

Komu?

Z jakiej okazji?

Życzenia na przyszłość

Kto składa gratulacje?

Gdzie? Kiedy? (miejsce, czas)

24 kwietnia (piątek) i 27 kwietnia (poniedziałek)

TEMAT: O IMIONACH I NAZWISKACH.

1.IMIONA

A. Obejrzymy film:

B. Odczytanie informacji z podręcznika – str. 288

C. Ćwiczenia:

 • Do podanych nazwisk bohaterów dopisz imiona. Podaj tytuły lektur, z których pochodzą. Ułóż po 2 zdania na temat kazdej postaci. (karta pracy)
 • Czy znasz imiona autorów lektur obowiązkowych? Uzupełnij.

 • zad. 2. str. 289
 • zad. 6. str. 291
 • Wykonaj poniższe ćwiczenia (Zeszyt cwiczeń Nowe Słowa na Start!, kl.8)

D. Wyjaśnij etymologię swojego imienia. Odmień je przez przypadkki w liczbie pojedynczej.

E. zad. 3.str. 289.

F. zad. 5. str. 290

2. NAZWISKA:

A. Film:

B. Odczytanie informacji z podręcznika:

C. Zadania:

Zadanie 1.

Uporządkuj poniższe nazwiska do odpowiednich kategorii:

Wysocki, Szymański, Krzywy, Lange, Socha, Kos, Wesołowski, Jabłoński, Pawlowski, Hoffman, Cieślik, Krakowski, Wojciechowski, Mazur, Januszewski, Krawczyk, Czech, Wojewoda, Kozłowski, Weiss, Piotrowski, Wysocki, Kotowski, Kwiatkowski, Weiss, Kucharski

 • Pochodzą od imienia ojca lub świętego patrona
 • Pochodzą od zawodu, zajęcia:
 • Pochodzą od nazw cech
 • Pochodzą od nazw roślin i zwierząt
 • Pochodzą od miejsca zamieszkania, urodzenia
 • Pochodzą od nazw przedmiotów
 • Pochodzą od nazwisk obcych

Zadanie 2.

Do każdej z kategorii w zadaniu 1. wymyśl i zapisz po 1 nazwisku.

Zadanie 3.

 

23-23kwietnia (czwartek, piątek)

TEMAT: Omówienie i poprawa próbnych egzamminów ósmoklasisty.

22 kwietnia (środa)

TEMAT: Dramat w praktyce – ćwiczenia

 1. LIRYKA – EPIKA – DRAMAT: utrwalenie.
 2. Uzupełnienie wiadomości na temat epiki (źródło: Repetytorium Teraz egzamin ósmoklasisty)
 3. Zadanie: Podziel kartkę w zeszycie na 3 kolumny (liryka, epika, dramat) i wpisz poniższe informacje w odpowiednie rubryki tabeli:

3. Do każdej z trzech rubryk wpisz po 2 przykłady znanych ci utworów literackich oraz ich autorów.

4. Zadania – udostępnię Wam w czasie naszej wideokonferencji.

21 kwietnia (wtorek)

TEMAT: DRAMAT jako rodzaj literacki – utrwalenie.

1.ZACZNIJMY OD TEORII:

A. Analiza wiadomości (źródło – Repetytorium Nowej Ery „Teraz egzamin ósmoklasisty”)

2. ZESTAW ĆWICZEŃ DO WYKONANIA – ZADANIE EGZAMINACYJNE – udostępnię Wam w czasie naszej lekcji:

 • Dziady cz. II (CKE)
 • Zemsta (CKE)
 • Balladyna (CKE)

20 kwietnia (poniedziałek)

Temat: Z LIRYKĄ za pan brat! Utrwalamy wiadomości.

Kliknij w poniższy link – tam znajduje się scenariusz naszej dzisiejszej lekcji 😉

Z LIRYKĄ za pan brat! Utrwalamy wiadomości

17 kwietnia (piątek)

TEMAT: Czy wszyscy jesteśmy RZEŹNIKAMI? Omawiamy wiersz „Rzeźnicy” Michała Matejczuka.

1.Kilka słow o autorze:

Michał Matejczuk – zielonogórzanin, autor tomiku „Świeżo malowane” (2018). Zadebiutował w antologii „Poezja w słowach i obrazach”. Jego wiersze znalazły się m.in. w tomikach: „Ciemna strona słowa” (przygotowanym przez Wydawnictwo Santa Muerte oraz Ciemną Stronę Sztuki — Dark Side Of Art), a także „Miłość w czasach fejskultury” (antologii wydanej pod kierunkiem Kai Kowalewskiej). Jest autorem jednego z rozdziałów książki Rafała Wicijowskiego „Oczami mężczyzny.”

 

Dzielę się sobą…W niedzielę.Pozdrowienia ?

Gepostet von Michał Matejczuk. Świeżo malowane am Sonntag, 24. Februar 2019

2. Wyjaśnij pojęcie RZEŹNIK:

 • Czym zajmuje się ta osoba?
 • Z czym kojarzy Ci się to słowo?Jakie emocje w Tobie wywołuje? Dlaczego?
 • Spróbuj podać 2 przymiotniki, jakie przychodzą Ci na myśl, gdy słyszysz słowo „rzeźnik”.

3. Obejrzyj poniższe ilustracje (w trakcie analizy słuchaj nagrania piosenki „Człowiek człowiekowi wilkiem” E. Stachury), odczytaj zamieszczone pod nimi komentarze, następnie odpowiedz na poniższe pytania:

 • Co sądzisz na temat współczesnych relacji międzyludzkich – Jak jest?
 • Jak sądzisz, dlaczego tak jest – z czego to wynika, co jest tego przyczyną.

4. Czytamy wiersz.

5. Uzupełnienie karty pracy:

 • Objaśnij poszczegolne fragmenty wiersza – nazwij swoimi słowami zzachowanie tytułowych rzeźników – co robią, jak traktują innych?
 • Podaj kilka cech tytułowych rzeźników – jacy są?
 • Wyjaśnij tytuł wiersza – czy należy go rozumieć dosłownie? Spróbuj stworzyć definicję tytułowych rzeźników
 • Przeczytaj głośno 3 ostatnie wersy – jak je rozumiesz? Jakie przesłanie zawarte jest w tym fragmencie?
 • Jaki jest stosunek osoby mowiącej do postawy, ktorą prezentują tytułowi rzeźnicy?

6. Czy wszyscy jesteśmy rzeźnikami? Co zrobić, by tego uniknąć? Stwórz w punktach instrukcję na temat tego, jak żyć, aby nie stać się rzeźnikiem.

7. Konteksty:

 • Odsłuchaj utworu Czesława Niemena. Czy widzisz pewne podobieństwo między treścią wiersza, a trescią piosenki? Uzasadnij.

 • Znasz już wiersz Tadeusza Różewicza pt. „List do ludożerców”. Znajdź podobieństwa między tym utworem a wierszem „Rzeźnicy”.

8. Zadanie domowe

Napisz list do tytułowych rzeźników, w którym przekonasz ich, że nienawiść nie przynosi niczego dobrego, a także wskażesz im właściwą scieżkę postępowania w relacjach międzyludzkich. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej (200 słów).

15 – 16 kwietnia (środa, czwartek)

Temat: Dlaczego smutno poecie? J. Słowacki, Hymn

LEKCJA 1.

1. Krótki wyklad na temat Juluiusza Słowackiego i jego podróży, którą rozpoczął w 1836 roku:

https://prezi.com/w2whsazf5tws/trasa-podrozy-juliusza-sowackiego-w-1836-roku/

2. Pytam – czy lubią oglądać zachody slońca? Dlaczego? Co się wtedy czuje? O czym się myśli? Który bohater lektury obowiązkowej kochał zachody slońca – jak myślisz, dlaczego?

3. Czytamy wiersz:

4. Parafraza – omawiamy własnymi slowami każdą strofę – na podstawie karty pracy:

5. Analiza i interpretacja wiersza:

 • Co mozemy powiedzieć na temat osoby mowiącej w wierszu – kim jest, w jakiej sytuacji się znajduje,  co robi, co widzi, o czym myśli, co czuje i dlaczego?
 • Kto jest adresatem wiersza? Wskaż apostrofę, ktora o tym świadczy. Jakie są relacje między osobą mówiącą a adresatem.
 • Co jest powodem smutku podmiotu lirycznego – spróbuj odpowiedzieć na podstawie każdej strofy: Smutno mi, Boże, ponieważ….
 • Co jest tematem tego wiersza?

6. Redagowanie krótkiego monologu wewnętrznego podmiotu lirycznego.

LEKCJA 2.

1.Odczytanie zadania domowego – monolog wewnętrzny podmiotu lirycznego.

2. Stworzenie ustnej wypowiedzi na temat osoby mowiącej w wierszu:

Gdzie znajduje się osoba mówiąca?

Co robi – co widzi?

O czym myśli?

Co czuje?

Do kogo się zwraca?

Co mówi do adresata?

3. Dlaczego smutno osobie mówiącej? Dopisz przynajmniej 3 uzupełnienia zdania: Smutno mi, Boże, ponieważ….

4. Wiersz zawiera dopisek Pisałem o zachodzie słońca, na morzu przed Aleksandrią (19 października 1836). Na podstawie faktów z życia poety okreśśl, jakie są relacje międy autorem wiersza a podmiotrm lirycznym (podaj 2 dowody na to, ze autora mozemy utożsamić z podmiotem lirycznym)

liryka osobista – wyznania podmiotu lirycznego przedstawiają rozmyślania poety utożsamianego z podmiotem lirycznym;

Czy znasz inne przykłady liryki osobistej? Podaj autora, utwór i uzasadnienie.

5. Wypisz z wiersza środki poetyckie i określ ich fukcje:

 • epitety
 • metafory
 • porównania
 • hiperbola
 • anafora
 • apostrofa
 • ożywienie, uosobienie
 • wykrzyknienie

6. Odszukaj w dostępnych źródłach cechy hymnu. Nastepnie uzasadnij tytuł wiersza Juliusza Słowackiego.

7. Budowa wiersza:

 • Z ilu strof składa się wiersz?
 • Ile wersów zawiera każda strofa?
 • Zbadaj układ rymów.
 • Sprawdź, czy wiersz jest rytmiczny.
 • Wskazanie typu liryki (pośrednia, bezpośrednia, zwrotu do adresata)

 

źródło: https://pl.pinterest.com/pin/305189312237749248/

Określ typ liryki:

11. Przypomnienie cech liryki.

8 kwietnia (środa)

ŚRODKI POETYCKIE I ICH FUNKCJA

1.Przypomnijmy wszystkie środki poetyckie:

Źródło: Repetytorium „Teraz egzamin ósmoklasisty” Nowa Era.

2.Przeczytaj poniższe fragmenty „Reduty Ordona”, wypisz wskazane środki poetyckie i zastanów się nad ich funkcją:

A.Fragment 1.

B. Fragment 2.

C. Fragment 3.:

3. Zestaw zadań egzaminacyjnych (udostępnię w czasie lekcji .)

4. Czy pamiętamy imiesłowy? – zadania:

A.Przepisz doz zeszytu podane zdania  przekształcając tak, by wystąpił w nich imiesłów przymiotnikowy. Podkreśl i nazwij użyte imiesłowy.

Twój kolega to osoba, której poszukuje policja.

Chciałbym złowić złotą rybkę, która spełnia życzenia.

Sukienka, którą uszyła twoja ciocia, jest na mnie za ciasna.

Film, który obejrzało tysiące widzów, to dzieło, które wzrusza.
Władza, którą sprawowali królowie elekcyjni, spowodowała upadek kraju.

Harcerz, który składa wieniec pod pomnikiem, mieszka w tym bloku..

Sukces, który odniósł król Jagiełło, zadziwił wszystkich.

B. Przekształć podane zdania na zdania o tej samej

treści z użyciem imiesłowów przysłówkowych.

Kiedy wracałem do domu, wstąpiłem do sklepu..

Kiedy zrobił zadania, głośno odetchnął.

Kiedy jechałem do pracy, słuchałem audycji radiowej.

Kiedy wysłuchał wyjaśnień kolegi, zrozumiał swoją pomyłkę.

7 kwietnia (wtorek)

A. Mickiewicz, Reduta Ordona

Przeczytaj informacje na temat genezy utworu, następnie odsłuchaj nagrania, śledź tekst:

Geneza:
Adam Mickiewicz w sierpniu 1831 r. przybył do Wielkopolski i tu, po upadku powstania, spotkał się z liczną grupą uchodźców z kraju. Jednym z nich był Stefan Garczyński. W czasie powstania listopadowego pełnił on funkcję adiutanta generała Jana Umińskiego, dowódcy obrony Warszawy. Opowiedział on Mickiewiczowi epizod dotyczący obrony Fortu numer 54 na Woli. Artylerią tej placówki dowodził kapitan Julian Konstanty Ordon. 6 września, tuż po zdobyciu reduty przez Rosjan, nastąpił w niej wybuch amunicji. Wszyscy sądzili, że dokonał tego sam Ordon, jednocześnie ginąc pod gruzami budowli, okazało się jednak, że udało mu się ujść z życiem.

Julian Konstanty Ordon – postać autentyczna

Ilustracja

Był oficerem Wojska Polskiego. W czasie powstania listopadowego, podczas obrony Warszawy, dowodził baterią artylerii w reducie nr 54, która została wysadzona w powietrze 6 września 1831. W wierszu Reduta Ordona jego rzekomą śmierć opisał Adam Mickiewicz, mimo że w rzeczywistości podczas wybuchu Ordon przeżył – został jedynie mocno poparzony.

Reduta

Reduta nr 54, zwana potocznie Redutą Ordona – reduta wchodząca w skład pasa fortyfikacji z okresu powstania listopadowego z 1831 r. Jej obrona i wysadzenie zostały opisane w wierszu Adama Mickiewicza pt. Reduta Ordona, na podstawie opowiadania Stefana Garczyńskiego, naocznego świadka wydarzeń.

Reduta Ordona” w słowach i obrazach – motylewdzienniku

1. Odpowiedz na pytania:

A. Gdzie i kiedy toczą się wydarzenia przedstawione w tekście, na tle jakiego wydarzenia historycznego?

B. Kto opowiada o wydarzeniach? Wskaż fragment, w którym ujawnia się narrator.

2. Wojska polskie i wojska rosyjskie przedstawiono w utworze na zasadzie kontrastu. Wyjaśnij – podaj 2 dowody na to.

3. W kilku zdaniach napisz, dlaczego Ordona, bohatera utworu Mickiewicza, można nazwać bohaterem?

4. Podaj jedną różnicę między Ordonem – postacią autentyczną, a Ordonem – bohaterem utworu Mickiewicza.

5. Podaj bohatera innej lektury obowiązkowej, który, podobnie jak Ordon, poświęcił swoje życie w imię miłości do ojczyzny.

Bohater:

Autor i tytuł:

Przykład poświęcenia:

6. Obejrzyj fragment filmu, następnie opowiedz o okolicznościach wysłuchanej recytacji, odpowiadając na pytania:

– Z której lektury pochodzi ta scena/ Podaj tytuł utworu i autora.

– Kto i w jakich okolicznościach (gdzie, kiedy) recytuje ten utwór?

– Jakie znaczenie dla innych uczniów obecnych na lekcji miało to wydarzenie?

7. Wykonaj szereg zadań związanych ze znajomością imiesłowów:

Najpierw przypomnij sobie typy imiesłowów:

A. Uzupełnij poniższe zdania właściwymi formami imiesłowów. Nazwij typ imiesłowu:

Bohater utworu zginął, (kierować się) ……………………………….miłością do ojczyzny.

Nie chciał, by reduta została (zdobyć)………………………………. przez Rosjan.

Ordon to bohater (walczyć)……………………………. za ojczyznę do ostatniej kropli krwi.

B. Przekształć poniższe zdania pojedyncze w zdania złożone. W tym celu zamień imiesłowy na osobowe formy czasownika.

 • Rosjanie atakujący redutę zostali przedstawieni w negatywnym świetle.
 • Adam Mickiewicz był zachwycony historią opowiedzianą przez Stefana Garczyńskiego.
 • Stefan Garczyński był adiutantem generała Jana Umińskiego, pełniącego rolę dowódcy obrony Warszawy w 1831 roku.

C. Od podanych osobowych form czasowników utwórz wskazane imiesłowy i ułóż z nimi zdania związane z treścią utworu lub z jego genezą:

DOWODZIĆ – imiesłów przymiotnikowy czynny

WYSADZIĆ – imiesłów przymiotnikowy bierny

WALCZYĆ – imiesłów przysłówkowy współczesny

USŁYSZEĆ – imiesłów przysłówkowy uprzedni

6 kwietnia (poniedziałek)

Sławomir Mrożek, Artysta 

 

1.Wykonaj zadania egzaminacyjne (fragment arkusza pobrany ze strony CKE)

2. LIST MOTYWACYJNY

(Wykorzystano fragmenty podręcznika do klasy 8 „Nowe SŁOWA NA START”)

Jakiś czas temu poznaliscie budowę podania – jest to rodzaj pisma uzytkowego skierowanego do władz lub instytucji w konkretnej sprawie, zawierajace zazwyczaj zwięźle sformułowaną prośbę i jej uzasadnieniem:

List motywacyjny to pewien rodzaj podania – podanie o pracę. Nadawca prosi w nim o zatrudnenie go na określone stanowisko i uzasadnia swoją prośbę (przekonuje adresata, że jest odpowiednim kandydatem, spelnia określone wymagania – posiada doświadczenie zawodowe i cechy, które są potrzebne na tym stanowisku)

A. Definicja, budowa:

B. Wzór i kryteria sukcesu

C. Zadania

W imieniu Skawińskiego, ubiegającego się o posadę latarnika w Aspinwall, zredaguj list motywacyjny skierowany do Konsula Stanów Zjednoczonnych – Izaaka Falcinbridge’a.

3 kwietnia (piątek)

Juliusz Słowacki, Balladyna

1.Przeanalizuj poniższy schemat. Następnie zredaguj po 3 zdania na temat poniższych bohaterow. Staraj się nie zaglądać do źródeł:

2. Przeanalizuj poniższą kartę autorstwa pani SYLWII OSZCZYK. Wykonaj zawarte tam polecenia:

3. Omów drogę Balladyny do władzy. W tym celu wymień przynajmniej 3 zbrodnie tytułowej bohaterki i opowiedz o nich według poniższego schematu: OFIARA – OKOLICZNOŚCI ZBRODNI (gdzie, kiedy, w jakim celu, w jaki sposob, z jakim skutkiem)

4. Wyjaśnij związek poniższych plakatów z treścią dramatu (na każdym wskaż 2 elementy graficzne):

5. Podaj 3 cechy Balladyny i udowodnij je, podając właściwe przykłady.

6. Świat fantastyczny w utworze :

A. Podaj przykład sceny, w korej postacie fantastyczne mają wpływ na losy bohaterów relistycznych.

B. Wymień bohatera lektury obowiązkowej – innej niż Balladyna – na którego miał wpływ świat fantastyczny. Podaj tytuł utworu i nazwisko autora, wskaż bohatera i wyjaśnij, na czym ten wpływ polegał.

Autor – Tytuł – Bohater – Wplyw świata fantastycznego

7. Omów problematykę winy i kary na odstawie Balladyny.

WINNA:

WINA:

KARA:

8. Wymień bohatera lektury obowiązkowej – innej niż Balladyna –ktorego losy można by omówić wg schematu:

BOHATER – AUTOR I TYTUŁ – WINA – KARA

9. Odsłuchaj piosenki Renaty Przemyk „Trudno uwierzyć” z albumu „Balladyna”. Śledź tekst. Wyjaśnij sens każdej strofy w kontekście dramatu Juliusza Słowackiego.

Zachęcam do odsłuchania innych utworów z tego albumu:

2 kwietnia (czwartek)

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, CZĘŚĆ II naszej powtórki

1. Porozmawiajmy o bohaterach. Na podstawie cytatów rozpoznaj bohaterów, o których mowa. O każdym zredaguj kilka zdań.

2. Wywiad z księdzem Robakiem – obejrzyj fragment filmu w reż. A. Wajdy, następnie wczuj się w postać Jacka Soplicy i udziel w jego imieniu odpowiedzi na poniższe pytania.

Wróćmy do czasów, kiedy byłeś młodym szlachcicem – opowiedz o swoim usposobieniu i charakterze. Jakim byłeś człowiekiem? Z czego byłeś znany?

Nazywano Cię Wąsalem i Wojewodą. Skąd te przydomki?

Opowiedz nam,  jak zaczęła się Twoja przyjaźń ze Stolnikiem Horeszko?

Co czułeś do Ewy Horeszkówny, córki Stolnika?

Dlaczego nigdy publicznie nie wyjawiłeś swojego uczucia? Czego się obawiałeś?

Czy to prawda, że poprosiłeś o rękę Ewy, ale otrzymałeś w odpowiedzi czarną polewkę?

Dlaczego postawa Stolnika Horeszki zaczęła Cię po pewnym czasie irytować?

Co stało się z Ewą, córką Stolnika? Co wiesz o losach swojej ukochanej?

A jak potoczyły się wówczas Twoje losy – opowiedz o okolicznościach pojawienia się na świecie Tadeusza i o tym, jak traktowałeś swoją żonę.

Podczas spowiedzi przyznałeś, że okrzyknięto Cię mianem zdrajcy. Czy rzeczywiście byłeś w zmowie z Moskalami?

Jak więc to się stało, że Stolnik zginął z Twoich rąk? Opowiedz o tym dniu.

Dlaczego to zrobiłeś?

Jakie konsekwencje miała dla Ciebie śmierć Stolnika? Jak tę wiadomość przyjęli Polacy(jak byłeś traktowany), a jak Moskale?

Co postanowiłeś zrobić?

Skąd przydomek „Robak”? Co chciałeś tym podkreślić?

W jaki sposób odkupiłeś swoje winy? Opowiedz o Twoich chwalebnych czynach.

Jako ksiądz Robak byłeś emisariuszem. Czym się zajmowałeś?

Po co przybyłeś do Soplicowa?

Jak odkupiłeś swoje winy wobec Horeszków?

Dokończ zdanie: Gdybym mógł cofnąć czas

Na zakończenie wywiadu chciałbym jeszcze zapytać o to, co zdradził Ci Gerwazy, uspokajając Twoje sumienie? Co poczułeś, gdy się o tym dowiedziałeś?

3. Spór o zamek – wyjaśnij w kilku zdaniach historię sporu o zamek Horeszków lub omów związek każdej z poniższych postaci z historią tego zamku.

Wykorzystano kadry z filmu „Pan Tadeusz” w reż.A. Wajdy oraz ikonę pobraną z:https://thenounproject.com/

4. Omowimy etraz wątek miłosny. Obejrzyj i wysłuchaj nagrania, a następnie odpowiedz na kilka pytań:

W jakich okolicznościach Tadeusz poznał Zosię?

W jakich okolicznosciach Tadeusz poznał Telimenę?

Wątek miłosny oparty jest na pewnym nieporozumieniu, pomyłce Tadeusza- wyjaśnij, o jaką pomyłkę chodzi.

Jakie plany wobec Tadeusza i Zosi ma Sędzia Soplica? Jak reaguje na ten pomysł Telimena?

Dlaczego dochodzi do kłótni między Telimeną a Tadeuszem?

Jakim wydarzeniem kończy wię wątek miłosny między Tadeuszem, Zosią i Telimeną?

5. Wymień przynajmniej 3 obyczaje szlacheckie, które poznałeś dzięki lekturze.

6. W Twojej szkole organizowane jest spotkanie z autorem książek o Adamie Mickiewiczu. Zredaguj ogłoszenie na szkolną stronę internetową, w którym zachęcisz koleżanki i kolegów do udziału w tym spotkaniu. Użyj dwóch argumentów. Wzór znajdziesz poniżej.

Wzór pobrany z : Repetytorium Nowa Era „Teraz egzaimn ósmoklasisty”

7. Podaj 2 cechy epopei narodowej.

30 marca (poniedziałek)

– próbny egzamin ósmoklasisty

27 marca (piątek)

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz

CZĘŚĆ I – Dziś przypomnimy bohaterów oraz treść utworu.

 1. Odtwórzmy treść księga po księdze – posiłkując się kartami pracy, spróbujemy opowiedzieć o wydarzeniach:

Odsłuchaj najpierw inwokacji:

26 marca (czwartek) Henryk Sienkiewicz, „Quo vadis”

1. Wskaż czas i miejsce wydarzeń przedstawionych w tekście. Na podstawie czego udało Ci się wskazać te elementy świata przedstawionego?

2. Porozmawiajmy o bohaterach – zredaguj 3 zdania na temat każdego z poniższych postaci. Zastanów się, w jaki sposób można by podzielić bohaterów.

 

3.Wskaż 2 bohaterow z powyższych fotografii, kóry przechodzą wewnętrzną przemianę. Opisz przy każdym z nich, na czym polegała przemmiana:

-podaj cechy bohatera przed przemianą

-wskaż okoliczności przemiany (kiedy, z jakiego powodu – pod wpływem jakich wydarzeń)

-podaj dowody przemiany

4.  Wyjaśnij tytuł powieści  – opowiedz krótko o biblijnej scenie opowiedzianej w powieści Quo vadis, która wyjaśnia jej tytuł. Następnie zastanów się nad symbolicznym znaczeniem tytułu.

5. W jaki sposób umiera Petroniusz? Dlaczego decyduje się na taki czyn?

6. Podaj 2 dowody na to, że Neron był człowiekiem okrutnym.

7. Wybierz 2 elementy z poniższego plakatu i wyjaśnij ich związek z treścią utworu:

8. Podaj 2 dowody na to, ze „Quo vadis” to powieść historyczna.

9. Wymień bohatera innej lektury obowiązkowej, który przechodzi wewnętrzną przemianę. Podaj tytuł utworu i nazwisko autora. Wyjaśnij, na czym polegała przemmiana i co było jej przyczyną.

Bohater:

Tytuł:

Autor:

Przemiana:

Przyczyna przemiany:

10. W „Quo vadis” występuje bohater zbiorowy. Wskaż takiego bohatera i opowiedz krótko, w jaki sposob został zaprezentowany w powieści.

11. Wykonaj zadanie:

12.Narodowe Czytanie to akcja społeczna upowszechniająca znajomość literatury polskiej. Polega ona na tym, że obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie. W roku 2016 dziełem wybranym do publicznego odczytania była powieść Quo vadis. Poniżej przedstawiono plakat promujący akcję Narodowego Czytania z roku 2016.

A. Wybierz jeden element graficzny przedstawiony na ilustracji i wyjaśnij jego sens w kontekście całej powieści Henryka Sienkiewicza.

B. Którą lekturę obowiązkową z literatury polskiej uważasz za odpowiednią na kolejne Narodowe Czytanie? Uzasadnij swój wybór dwoma argumentami.

Pomysł na zadanie 11. , 12.  zaczerpnięty z arkusza próbnego egzaminu ósmoklasisty z 18 grudnia 2018 roku, opublikowanego przez CKE.

25 marca (środa) Jan Kochanowski, Treny

 TREN I, TREN V, TREN VII, TREN VIII – odsłuchaj nagrań i wykonaj polecenia:

1.Zredaguj notatkę na temat podmiotu lirycznego w trenach:

Kim jest? W jakiej sytuacji się znajduje? Co czuje? 

2. Do kogo zwraca się podmiot liryczny w Trenie I i o co prosi?

3. Przeczytaj poniższy fragment Trenu I. Opowiedz swoimi słowami, do czego i w jakim celu porównał poeta śmierć Urszuli? Może ci pomóc poniższa ikona:

 

4. Nad jaką postawą wobec śmierci dziecka zastanawia się podmiot liryczny w Trenie I?

Nie wiem, co lżej : czy w smutku jawnie żałować, Czyli się z przyrodzeniem gwałtem mocować?

5. Do czego porównano Urszulkę i jej śmierć w Trenie V? W jakim celu użyto takiego porównania? Zwróć uwagę na poniższe ikony:

6. Wskaż w Trenie V apostrofę i wyjaśnij, do kogo zwraca się podmiot liryczny i co zarzuca adresatowi.

7. Tren VII:

A. Do kogo zwraca się podmiot liryczny na początku? Dlaczego?

B. Odszukaj: apostrofę, zdrobnienia, powtórzenie, epitety, eufemizm

8.Dlaczego możemy powiedzieć, że w Trenie VIII dwa obrazy domu zostały przedstawione na zasadzie kontrastu? Wyjaśnij w kilku zdaniach. Mogą Ci pomóc poniższe ikony:

9. Podaj 2 dowody na to, ze Treny mają charakter autobiograficzny.

10. Podaj 2 cechy trenu jako gatunku literackiego.

11. Zamień poniższy tekst na mowę niezależną:

Jurek przyznał z żalem, że nie przeczytał „Trenów”.

12.Napisz w zeszycie krótki opis przeżyć wewnętrznych podmiotu lirycznego Trenów. Przedstaw jej myśli, komentarze, uczucia. Zwróć uwagę na wskazówki.

źródło ikon: https://thenounproject.com/

24 marca (wtorek) Ignacy Krasicki, „Żona modna”

Odsłuchaj treść utworu:

POLECENIA:

1. Odpowiedz jednym zdaniem – co przekonało pana Piotra do małżeństwa? O jakiej cesze bohatera to świadczy?

2. Przeczytaj poniższy fragment. Zapisz własnymi słowami 3 punkty intercyzy spisanej między małżonkami.

3. Narysuj 3 przedmioty lub zwierzęta, które zabrała ze sobą żona modna w czasie przeprowadzki. O czym świadczą zabrane przez nią bagaże?

4. Wymień 2 zmiany, jakie żona modna wprowadziła po ślubie w domu pana Piotra.

5. Wymień 1 cechę żony modnej, udowodnij przykładem z tekstu.

6. Co ośmiesza Krasicki w satyrze „Żona modna”?

7. Wyjaśnij związek poniższej okładki z treścią utworu .

 

8. Podaj definicję satyry.

9. Zredaguj w zeszycie:

A. imieniu kolegi pana Piotra napisz życzenia z okazji ślubu Pana Piotra i żony modnej. Wzór znajdziesz poniżej:

 

 

B. w imieniu żony modnej zaproszenie na bal organizowany w domu pana Piotra, skierowane do jednego z gości , podaj 2 argumenty zachęcające do przybycia- wzór  poniżej

 

Wzory krótkich form użytkowych pobrane z : Teraz egzamin ósmoklasisty. Repetyturium, Nowa Era.

23 marca 2020r. (poniedziałek)

Aleksnder Kamiński, „Kamienie na szaniec”

Jeśli nie uczestniczyłeś w wideorozmowie, wykonaj wszystkie polecenia, jeśli byłeś obecny- wiesz, co robić;)

Obejrzyj poniższe streszczenie:

źródło: lekturek.pl

POLECENIA:

1. Uzupełnij informacje na temat bohaterów: dopisz do każdego pseudonimu imię i nazwisko oraz okoliczności śmierci bohatera.

2. Wyjaśnij związek podanych słów z bohaterami utworu:

A. Buki                      B. Szare Szeregi                C. Mały Sabotaż

3. Podaj i krótko opisz 2 akcje bohaterów organizowane w ramach Małego Sabotażu.

4. Dlaczego Alek zyskał pseudonim Kopernicki? Wyjaśnij w kilku zdaniach – zwróć uwagę na poniższa fotografię.

5. Zwróć uwagę na poniższy fragment komiksu – przeczytaj go i odpowiedz na pytania:

– Jaka sytuacja została przedstawiona w komiksie?

– Gdzie się rozegrała i co miała na celu?

– Z jakim skutkiem się zakończyła

6. Wyjaśnij tytuł utworu.

7. Czy, Twoim zdaniem, bohaterowie „Kamieni na szaniec” mogą być wzorem dla współczesnej młodzieży? Przedstaw swoje stanowisko, uzasadnij je dwoma argumentami i przykładami:

Stanowisko::

Argument 1.:

Przykład 1:

Argument 2.:

Przykład 2:

20 marca 2020r.(piątek – piąteczek – piątunio 😉 )

Adam Mickiewicz, Stepy akermańskie  (utwór wybrany z cyklu „Sonety krymskie”)

źródło fotografii: https://podroze.gazeta.pl/podroze/56,114158,11923256,ukraina-wycieczki-miejsca-poza-utartym-szlakiem.html

Możesz odłuchać nagrania:

Adam Mickiewicz, Eldo – Stepy Akermańskie ,ŹRÓDŁO: YOUTUBE.COM

POLECENIA

1.Opowiedz w kilku zdaniach o okolicznościach powstania utworu.

Możesz skorzystać ze strony: https://ostatnidzwonek.pl/romantyzm/a-1912.html

2. Wyjaśnij tytuł wiersza.

3. Kim jest osoba mówiąca w wierszu  – co robi, w jakiej sytuacji się znajduje, co myśli, co czuje.

4. Wyjaśnij, jak rozumiesz 2 ostatnie wersy wiersza.

5. Utwór Stepy akermańskie Adama Mickiewicza jest sonetem – podaj 2 dowody.

6. Przygotowujesz referat o życiu i twórczości Adama Mickiewicza. Kóre z poniższych źódeł wykorzystasz, aby wykonać to zadanie? Wybierz numer źródła i uzasadnij wybor dwoma argumentami.

Zadanie opracowane na podstawie EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z NOWĄ ERĄ, listopad 2018

7. Na jednej ze stron internetowych toczy się dyskusja o tym, czy warto podróżować. Zabierz głos w tej dyskusji. Napisz komentarz, w którym przedstawisz swoje stanowisko i poprzesz je dwoma argumentami.

19 marca 2020r.(czwartek)

CHARLES DICKENS, „OPOWIEŚĆ WIGILIJNA”

Jeśli nie uczestniczyłeś w wideorozmowie, polecam obejrzeć poniższy film:

ŹRÓDŁO FILMU: http://www.lekturek.pl,

POLECENIA

1. Podaj 2 cechy Ebenezera Scrooge’a przed wizytą trzech duchów. Każdą cechę udowodnij konkretnym przykładem z lektury.

2. Poniższa ilustracja przedstawia sytuację, w której głównego bohatera odwiedza duch Jakuba Marleya. Wyjaśnij:

– kim był dla Scrooge’a był Jakub Marley?

– jakim człowiekiem był za życia Jakub Marley i jaka kara go za to spotkała?

– po co jego duch odwiedza bohatera?

 

Fot. Wikimedia, źródło: https://wyborcza.pl/alehistoria/51,121681,21123552.html?i=0&disableRedirects=true, ilustracja Johna Leecha z pierwszego wydania „Opowieści wigilijnej”

3. Duch Wigilijnej Przeszłości – wymień i opisz krótko opisz 2 sytuacje, które duch pokazuje Scrooge’owi.

4. Duch Tegorocznej Wigilii – wymień i opisz krótko opisz 2 sytuacje, które duch pokazuje Scrooge’owi.

5. Duch Przyszłych Wigilii – wymień i opisz krótko opisz 2 sytuacje, które duch pokazuje Scrooge’owi.

6. Na czym polegała przemiana Scrooge’a :

A. Co uświadomiły bohaterowi duchy, co dzięki nim zrozumiał? (2-3 zdania)

B.  Wymień 2 przykłady zachowania bohatera świadczące o jego przemianie – mogą ci pomóc poniższe ikony:

Źródło ikon:https://thenounproject.com/,  (napisy – dodatek Monika Iwanowska)

 

18 marca 2020r. (środa)

A. Mickiewicz, „Śmierć Pułkownika”

Jeśli nie uczestniczyłeś w wideorozmowie, odsłuchaj poniższego audiobooka:

Wiersz Adama Mickiewicza „Śmierć Pułkownika” w interpretacji Bożeny Adamek. Wiersz z tekstem dostępny na youtube.com

Polecenia:

1. Zredaguj kilkuzdaniową notatkę na temat tego, kim była, z czego zasłynęła i w jakich okolicznościach zmarła Emilia Plater. Skorzystaj ze strony:

https://dzieje.pl/postacie/emilia-plater-1806-1831

Emilia Plater

źródło grafiki: https://www.wprost.pl/historia/10037074/szlak-bojowy-emilii-plater-bohaterki-powstania-i-pamieci-polakow.html

2. Wymień 3 przykłady świadczące o tym, że tytułowy Pułkownik umiera jak znamienity dowódca. Mogą Ci pomóc poniższe ikony:

źródło ikon: https://thenounproject.com/

3. Wymień 2 cechy tytułowego Pułkownika, każdą udowodnij przykładem.

4. Na czym polegało zdziwienie ludzi przybyłych, by pożegnać tytułowego Pułkownika?

5. Podaj innego bohatera lektury obowiązkowej, którego, tak jak tytułowego Pułkownika, można nazwać patriotą. Zapisz:

Imię i nazwisko lub pseudonim bohatera:

Tytuł utworu i autora:

Uzasadnienie:

17 MARCA 2020 r. (WTOREK)

ADAM MICKIEWICZ, „ŚWITEZIANKA”

Jeśli nie uczestniczyłeś w wideorozmowie, odsłuchaj poniższego audiobooka:

źródło filmu: audiobook opublikowany na yotube.com  5  października 2014r., utwór Adama Mickiewicza „Świtezianka” , czyta: Agnieszka Podsiadlik; reżyseruje: Iwo Vedral

Polecenia:

1. Wyjaśnij tytuł utworu – od jakiego wyrazu pochodzi i co oznacza wyraz „Świtezianka”?

2. Ułóż krótki plan wydarzeń przedstawionych w tekście. Może Ci pomóc poniższa karta z ilustracjami (nie musisz tworzyć tylu punktów, ile jest ilustracji).

źródło: karta mojego autorstwa ()Monika Iwanowska

3. Wymień 2 cechy Świtezianki, każdą udowodnij przykładem z utworu.

4. Wyobraź sobie, że duch strzelca ze „Świtezianki” pojawił się na obrzędzie dziadów. Zapisz w kilku zdaniach monolog strzelca, w którym:

– wyjaśni on , jaki grzech popełnił za życia

– powie, jaka spotkała go kara

– wygłosi przestrogę  – jaka nauka płynie z jego historii

5. Czy Twoim zdaniem strzelec zasłużył na karę, która go spotkała? Zredaguj tezę i podaj 2 argumenty na jej uzasadnienie.

6. Podaj 2 dowody na to, że utwór jest balladą.

16 MARCA 2020 R. (PONIEDZIAŁEK)

„Mały Książę”, Antoine de Saint-Exupéry

(źródło ilustracji: Antoine de Saint-Exupéry, „Mały Książę”)

1.Wyjaśnij związek każdej poniższej ilustracji z treścią utworu:

 

2. Jak zachowywała się Róża, która pojawiła się na planecie Małego Księcia? Podaj też jej 1 cechę charakteru.

3.Rozpoznaj na poniższych ilustracjach  mieszkańców planet odwiedzanych przez Małego Księcia. Do każdego podpunktu napisz nazwę mieszkańca oraz wyjaśnij jednym zdaniem, dlaczego nie mógł on zostać przyjacielem Małego Księcia.

 1. Dlaczego pobyt w ogrodzie róż sprawił smutek tytułowemu bohaterowi?
 2. Czego na temat miłości i przyjaźni nauczył Małego Księcia Lis (napisz kilka zdań – mile widziane cytaty).
 3. Wybierz 2 elementy graficzne z plakatu i wyjaśnij ich związek z utworem:

13 MARCA 2020 R.

„DZIADY” CZ.2., Adam Mickiewicz

 1. Zredaguj notatkę na temat obrzędu DZIADÓW, odpowiadając na pytania:

– Czym były niegdyś dziady?

– Kiedy i w jaki sposób je obchodzono?

– Co miały na celu?

2.Jaką winę popełniły za życia duchy lekkie (Aniołki – duchy Józia i Rózi) i jaką karę ponoszą po śmierci?

3. Co było winą Zosi? Jaką karę ponosi po śmierci?

4. Na podstawie poniższych ilustracji zredaguj notatki na temat ofiar Widma Złego Pana (kim byli, jakie krzywdy wyrządził im za życia właściciel wioski, co się z nimi stało po śmierci)

(źródło ikon: https://thenounproject.com/)

5. Kim jest Guślarz, jaką pełni funkcję podczas obrzędu dziadów?

6. Na podstawie utworu zredaguj minimum pięciozdaniową notatkę na temat tego, co to znaczy być dobrym człowiekiem. Odwołaj się do przestróg wypowiedzianych przez duchy (mile widziane cytaty).

12 MARCA 2020 R. 

„LATARNIK”, Henryk Sienkiewicz

 1. Skawiński w młodości był żołnierzem. Udowodnij to – wymień 2 miejsca, w których walczył bohater.
 2. Skawiński większość życia spędził na tułaczce. Wymień 3 zajęcia bohatera przed objęciem posady latarnika (gdzie i co robił).
 3. Wymień 2 przykłady niepowodzeń w życiu bohatera. Napisz , jak bohater reagował na te niepowodzenia?
 4. Jaką rolę w życiu bohatera odegrał utwór Pan TadeuszAdama Mickiewicza?  – opowiedz w 2- 3 zdaniach – jakie emocje wywołał, co się wydarzyło potem.
 5. Wymień 2 cechy bohatera, każdą udowodnij konkretnym przykładem z tekstu.
 6. Wybierz 2 elementy graficzne z plakatu i wyjaśnij ich związek z nowelą.

(źródło plakatu: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/151804/edition/143625?language=pl)

11 MARCA 2020 R.

„ZEMSTA”, ALEKSANDER FREDRO

Pytania do kartkówki:

 1. Wyjaśnij tytuł utworu – kto, na kim, za co i w jaki sposób chce się zemścić.
 2. Motto utworu oparte jest na powiedzeniu „nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło” – wyjaśnij jego znaczenie w kontekście całego utworu.
 3. Wymień 2 cechy Cześnika i  każdą udowodnij przykładem z tekstu.
 4. Wymień 2 cechy Rejenta i  każdą udowodnij przykładem z tekstu.
 5. Wymień 2 sceny, które wywołują śmiech – opisz je krótko. Napisz, na czym polega ich komizm.
 6. Jakie warunki Klara stawia zalecającemu się do niej Papkinowi?
 7. Wymień 2 cechy Papkina i  każdą udowodnij przykładem z tekstu.
 8. Podaj 2 dowody na to, że „Zemsta” jest komedią.
 9. Wybierz 2 elementy z poniższego plakatu i wyjaśnij ich związek z treścią utworu:

(źródło plakatu: https://www.teatr-maly.pl/spektakle/zemsta.html )