KLASA VI A

 

19 czerwca

TEMAT: Felix, Net czy Nika? Wywiad z głównym bohaterem.

 1. Wybierz jednego bohatera. Na podstawie zgromadzonych przez siebie notatek oraz wiedzy zdobytej podczas czytania powieści odpowiedz w jego imieniu na pytania zadane podczas wywiadu:

2. Odpowiedz w zeszycie na pytanie – z korym bohaterem powieści chciałbyś się zaprzyjaźnić. Uzasadnij, podając minimum 2 argumenty.

15 czerwca

TEMAT.: O autorze i świecie przedstawionym powieści.

1.Poznajemy autora:

a. Stworz notatkę biograficzną na temat Rafała Kosika.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rafa%C5%82_Kosik

b. Odmień przez przypadki nazwisko autora.

c. Wyjaśnij pojęcie „geneza”.

d. Obejrzyj krótką wypowiedź autora na temat genezy utworu i odpowiedz na poniższe pytania:

 • Jaka jest geneza cyklu powieści o Felixie, Necie i Nice?
 • Ile tomów zawiera cykl?
 • Co, zdaniem autora, zadecydowało o popularności tych utworów?

2. Świat przedstawiony utworu:

a. Czas i miejsce akcji – określ miejsce i czas akcji

b. Bohaterowie:

Odczytaj we właściwy sposób bohaterów, na temat każdego podaj 2 informacje.

c. Omów związek ikon z treścią utworu – przesłane na grupę.

3. Zadanie domowe

Wybierz jedną, najciekawszą przygodę bohaterów. Stwórz w zeszycie plan wydarzeń i opowiedz jej treść – nagranie wyślij do czwartku.

10 czerwca

TEMAT: Zanim zaczniemy omawiać powieść „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”…

Kartkówka.

9 czerwca

TEMAT: Gość na naszej lekcji .(PROJEKT: ZAPROŚ MNIE NA SWOJĄ LEKCJĘ)

8 czerwca

TEMAT: Gość na naszej lekcji .(PROJEKT: ZAPROŚ MNIE NA SWOJĄ LEKCJĘ)

5 czerwca

TEMAT: Błękit nieba czy szarość betonu? Julia Hartwig „Komunikat”.

 1. Przyjrzyj się poniższym zdjęciom.

A. Wyobraź sobie, że możesz przenieść się do świata przedstawionego na którymś z nich – którą fotografię byś wybrał? Dlaczego? Co byś czuł, gdybyś się tam znajdował?

Katowice przyciągają inwestorów. Miasto docenione w rankingu ...

Wiosna na łące - piosenka z tekstem - YouTube

źródła fotografii: https://www.youtube.com/,   https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,24459945,katowice-przyciagaja-inwestorow-miasto-docenione-w-rankingu.html?disableRedirects=true

B. Odpowiedz na pytania:

 • Jakie korzyści niesie mieszkanie na wsi?
 • Co może przeszkadzać mieszkańcom miasta?
 • Przypomnij sobie krajobraz, na który lubisz spoglądać. Za co lubisz to miejsce? Co byś czuł, gdyby to miejsce zostało zalane betonem?

2. Obejrzyj reprodukcję obrazu zamieszczoną w podręczniku na stronie 291. Odpowiedz ustnie na zamieszczone pod nią pytania.

3. Przeczytaj wiersz Julii Hartwig „Komiunikat”.

4. Analiza i interpretacja utworu:

 • Odpowiedz własnymi słowami, co podmiot liryczny mógł zobaczyć przez okno przed rozpoczęciem budowy banku? Co widzi teraz?
 • Co , zdaniem podmiotu lirycznego, pojawi się wraz z budową banku – wskaż wersy, w których pojawia się wizja przyszłości.
 • Jak rozumiesz sformułowania „martwa twarz betonu”, „obojętni intruzi”, „pusty grobowiec ścian” – z czym kojarzą Ci się te sformułowania?
 • Wykonaj zad. 3. i 4. str. 297.
 • Jaki jest stosunek osoby mówiącej do tego, co dzieje się w przestrzeni, w której przebywa? Czy podobają jej się zmiany cywilizacyjne?

5. Tytuł:

 • Znajdź w słowniku języka polskiego definicję słowa „Komunikat”. Jak myślisz, dlaczego utwór nosi taki tytuł?
 • Sformułuj w imieniu osoby mówiącej komunikat związany z przesłaniem wiersza.

6.Przyjrzyj się poniższemu zdjęciu i odpowiedz, czy ilustruje ono problem ukazany w utworze Komunikat. W uzasadnieniu sformułuj dwa argumenty odnoszące się zarówno do wiersza, jak i do zdjęcia.

Zajęcie stanowiska:
Argument 1.: .
Argument 2.:

7. Przeczytaj informacje „Wśród ludzi”- str. 297 – i wykonaj zawarte tam polecenie.

8. Napisz zaproszenie na spotkanie pod hasłem Chrońmy zagrożone gatunki zwierząt! organizowane przez Szkolne Koło Miłośników Przyrody. Zachęć w nim do aktywnego udziału. Uwaga: w ocenie wypowiedzi będzie brana pod uwagę poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.

4 czerwca

TEMAT: Zwyczajne cuda. Wisława Szymborska „Jarmark cudów”.

1.Czym jest cud? Spróbuj w zeszycie stworzyć definicję tego słowa. Następnie podaj 2 przykłady sytuacji, w kórych mozemy mówić o cudzie.

2. Znajdź w dostępnych źródłach definicję słowa „jarmark”. Zwróć uwagę na poniższą ilustrację:

Jarmark – Wikipedia, wolna encyklopedia

Jarmark Świętojański w Poznaniu w 2007 roku. (źrdóło: https://pl.wikipedia.org/)

3. Obejrzyj film, prezentację i plakat na temat 7 cudów świata:

https://slideplayer.pl/slide/422443/

Podobny obraz

4. Przeczytaj wiersz – podręcznik strona 292 – 293.

5. Analiza i interpretacja wiersza:

 • Wskaż epitety, jakimi został określony w wierszu wyraz „cud” – wyjaśnij znaczenie tych epitetów. Czy zauważasz pewną sprzecznośc? Jaką?
 • Co, według osoby mówiącej zasługuje na miano cudu?
 • Dopasuj do poniższych fotografii cytaty z wiersza.

 • Jak rozumiesz tytuł utworu? Czym jest świat według podmiotu lirycznego?
 • Który wyraz powtarza się w utworze? Czemu służy tak częste powtórzenie tego wyrazu w wierszu – na co chce zwrócić naszą uwagę podmiot liryczny? (powtórzenie – odręcznik str. 351)
 • Sprobuj dopisać jeszcze jedną zwrotkę wiersza wedłu tej samej zasady, na jakiej zbudowana została każda strofa.
 • Poddajcie jeszcze inne przykłady cudów, kóre można zaobserwować w życiu codziennym.

6. Wyrazy wieloznaczne – utrwalenie:

 • Przypomnij sobie, czym są wyraz wieloznaczne.
 • Wykonaj zadanie 6. str. 293
 • Podaj inne przykłady wyrazów wieloznacznych i ułóż zdania, w kórych wykażesz rożne znaczenie podanego przez Ciebie słowa.

7. Znajdź w dostępnych źrodłach cechy wiersza białego. Odpowiedz na pytanie, czy wiersz Wisławy Szymborskiej jest wierszem bialym?

8. Zad. dom.

1. Odszukaj i zapisz w zeszycie przynajmniej 2 związki frazeologiczne z wyrazem „cud”. Wyjaśnij ich znaczenie. Z jednym z nich ułóż zdanie.

2. zad. 7. str. 293 – dla chętnych

3 czerwca

Temat: Podsumowanie wiadomości – ortografia. „Dyktando ze ściągą”.

2 czerwca

TEMAT: Plastikowe problemy świata.

1.Obejrzyj filmy, porozmawiajmy o Twoich wrażeniach:

 • Co czułeś podczas oglądania filmów? Dlaczego?
 • Jakie refleksje nasuwają się po obejrzeniu poniższych filmów?
 • Jak myślisz, o czym będziemy dziś mówić?

2. Wspólnie odczytamy artykuł umieszczony w podreczniku na stronie 321 – 322.

3. Odpowiedz na pytania:

 • Co jest tematem artykułu? Kogo dotyczy przedstawiony w nim problem?
 • W jakim celu w pierwszym i drugim akapicie autor przywołuje dane wyrażone liczebnikami?
 • Wyjaśnij, jaką funkcję pełnią śródtytuły w cytowanym artykule. Wymysl swoje propozycje śródtytułów do tego artykułu.
 • Wykonaj zad. 4. str. 323
 • Wyjaśnij związek ilustracji umieszczonej na stronie 321 z treścią artykułu.

4. Jak, zgodnie z zaleceniami organizacji WWF, można na co dzień ograniczać produkowanie śmieci? Stwórz w zeszycie zasady, którym nadasz tytul „Dobra rady na odpady”. Podaj propozycje na podstawie artykułu oraz własnych pomysłów. Może Ci pomóc poniższy film:

5. Przeczytaj informacje zawarte na stronie :

https://kampaniespoleczne.pl/bo-sztuka-jest-dobra-segregacja/

Następnie wykonaj polecenia zawarte w zadaniu 7. str. 323.

6. Zad. 10. str. 323.

7. Na koniec przypomnijmy zasady segregowania śmieci:

instrukcja segregacji śmieci, podział na frakcje

źródło plakatu: https://www.leroymerlin.pl/kuchnia/segregacja-smieci-w-pigulce-zasady-i-dobre-praktyki,e16818,l2722.html

8. Zad. dom.

Spróbuj wziąć udział w łódzkiej kampanii na temat nowych zasad selektywnej segregacji odpadów – przygotuj mem wykorzystujący wybrane przez Ciebie dzieło sztuki. Czas wykonania – do piątku 29 maja.

1 czerwca

TEMAT: Świętujemy z okazji Dnia Dziecka.

29 maja

TEMAT: Jak akcentować wyrazy? Jak intonować zdania?

Prezentację i zestaw zadań udostępnię Wam w czasie naszych zajęć on-line. Do zobaczenia o 11.00 ?

27 – 28 maja

TEMAT: Pisownia wyrazów z Ą, Ę, OM, EM, ON, EN .

LEKCJA 1.

Etapy lekcji i zadania przedstawię Wam podczas lekcji online.

LEKCJA 2.

1.Na początek przypomnijmy najważniejsze zasady pisowni – źródło plansz: Belferkowo- edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna- pomoce dydaktyczne

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Przypomnij sobie zasady – podręcznik strona 204 oraz 205 i 206.

2. Wykonaj poniższe ćwiczenia:

A. Utwórz czasowniki w cz. teraźniejszym:

 • iść        ja …………………….          oni……………………….
 • móc     ja …………………….          oni……………………….
 • lubić    ja …………………….         oni……………………….
 • umieć ja …………………….          oni……………………….
 • rozumieć ja …………………….       oni……………………….

B. Odmień przez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej jeden z poniższych czasowników – w czasie przeszłym: kichnąć, dotknąć, płynąć, machnąć

C. Uzupełnij poniższą tabelę:

  Widzę        Idę z Powiedz tym
dziewczyna      
pani      
książka      
kobieta      
róża      

D. Dopisz inne formy tego samego wyrazu, aby „ą”: „ę”

 • ząb – ……………………      ksiądz – ………………………
 • mąż – …………………….    okrąg – ……………………….

E. Dopisz wyrazy zawierające ą, ę:

 •  strach – ………………….
 • podróżować – …………………………
 • uważam że – ……………….
 • bardzo ciepły – ………………………
 • inteligentny – ……………….
 • odwaga, dzielność – ………………….
 • antonim słowa „rzadko” – ………………….
 • żal do kogoś, uraza – ………………………………
 • wielki statek morski – …………………………………
 • ostry na drodze – ……………………………………..
 • śpiewana na Boże Narodzenie – …………………………………

F. Dopisz wyrazy bliskoznaczne zawierające om, on, em, en:

 • osoba zapowiadająca program, np.. w telewizji – ……………………
 • głowa państwa lub miasta – ………………………………..
 • szybkość, z jaką wykonuje się czynność – ………………………….
 • gdy mam gorączkę, to mam wysoką… – ………………………….
 • można na nim grać, no. gitara – …………………………………
 • w języku polskim pada często na drugą sylabę od końca – …………
 • O Lechu, Czechu i Rusie- ……………………………….
 • dostajesz ich mnóstwo, gdy mas urodziny – ………………………

G. W puste miejsca wpisz brakujące litery „ę” , „ą” lub połączenia literowe „en”, „em”, ”on”, „om”.

 • k……t prosty                                       k……to bankowe
 • t…… po pracy                                     t……py nóż
 • r……b w końcu to drzewo!                narysuj r……b
 • b……ba głębinowa                              swędzący b……bel
 • pantera w c….tki                                dolar to sto c…tów

H. Dopisz do podanych słów rymujące się z nimi wyrazy. Następnie ułóż cztery dwuwersowe rymowanki z wykorzystaniem utworzonych par wyrazów.

 • jadę – ____________________________
 • płynęły – ____________________________
 • zaprowadzą – ____________________________
 • drogę – ____________________________
 • pracują – ____________________________
 • klasę – ____________________________
 • krzyknęli – ____________________________
 • maluję – ____________________________
 • tańczę – ____________________________
 • zapięła – ____________________________
 • ławkę – ____________________________
 • książką – ____________________________

3. Zeszyt ćwiczeń od str. 89 – ćw. 2, 3, 10, 11.

25 – 26 maja

TEMAT: Redagujemy list oficjalny.

1.Wstęp:

Przeczytaj zamieszczony poniżej list i odpowiedz na pytania.

 • Kto do kogo napisał? W czyim imieniu?

 • W jakim celu?

 • Jaki charakter ma ten list? Uzasadnij swoją odpowiedź, cytując odpowiednie zwroty i wyrażenia.

Znalezione obrazy dla zapytania list oficjalny

Źródło listu: https://pl.pinterest.com/pin/816910819878159723/?nic_v1=1aHqXtz7peRQHIT%2Bu4yYiLwRPrq0dGtrhOyUuLV4eQqec6uec4PY29ysjguclupU55

2. Omówienie budowy listu:

 • Przeczytaj informacje z podręcznika str. 299 – 300:

Zwróć też uwagę na poniższą kartę pracy:

źródło poniższej karty: Maja Mark – Polski w rysunkach

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

3. Zadania:

 • Wykonaj polecenie:

źródło:file:///C:/Users/Asus%20Vivo/Downloads/list%20oficjalny.pdf

 • Które zwroty i wyrażenia nie pasują do listu oficjalnego:

Szanowny Panie / Serdecznie dziękuję / Wielkie dzięki / Nie ma sprawy / Z wyrazmi szacunku / Piszę do Ciebie, ponieważ.. / Z poważaniem / Do miłego / Nara / Zwracam się z uprzejmą prośbą / Spoko / Całuję rączki / Droga Kasiu / Pozdrawiam serdecznie / Łączę wyrazy szacunku / Buziaczki / Jestem niezmiernie wdzięczna / Mam zaszczyt zaprosić /

 • Wykonaj zadania:
 • zad. 1. str. 300
 • zad. 3. i 4. str. 301
 • zad. 6. i 5. str. 301
 • ćw. 2. str. 142

21- 22 maja

TEMAT: Podsumowanie pracy – dział VI.

19-20 maja

TEMAT: Interpunkcja w praktyce.

LEKCJA 1.

1.Zapoznaj się z poniższym wierszem i plakatem. Następnie wymień znaki interpunkcyjne, które powinieneś znać, określ funkcję każdego z nich.:

źródło: http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/wczesnoszkolna/jims-klasa2/cz5/mobile/index.html#p=17

Podobny obraz

źródło: https://www.pinterest.co.uk/pin

2. Ułóż zdania, w których wykorzystasz każdy z wymienionych w wierszu znaków interpunkcyjnych.

3. Wykonaj w zeszycie zadania i ćwiczenia:

 • nawias: zad. 2. str. 277 / zad. 3. str. 277

LEKCJA 2.

1.Przypomnijmy funkcje znakow interpunkcyjnych:

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

2. Jak poprawnie używać średnika?

 • notatka – podręcznik str. 319
 •  zad. 1. str. 319, 2. str. 319 / zad. 3. str. 320 / zad. 4. str. 320 / ćw. 2. str. 111

3. Przecinki i spójniki:

 • Przypomnij sobie zasady stawiania przecinka w zdaniu pojedynczym – podręcznik strona 232 – 233.
 • Przepisz poniższe zdania, stawiając przecinki we właściwe miejsca. Uzasadnij obecność wpisanych przez Ciebie przecinków:

Chciałbym kupić sobie coś słodkiego ale nie wziąłem pieniędzy.

Powiedziałem o tym i Ani i Oli i Marysi.

Tadeuszu podejdź do mnie.

Na stole leżą jabłka banany gruszki i maliny.

4.Znaki interpunkcyjne w dialogach – utrwalenie:

 • Wykonaj ćw. 2, 3, 4, 5 str. 105 – 106
 • Przepisz poniższy tekst, zamieniając go na dialog. Pamiętaj o właściwej interpunkcji:

Ania powiedziała, że nie będzie jej jutro w szkole. Karolina zapytała, dlaczego. Ania odparła, że jedzie musi pojechać do lekarza. Karolina zaproponowała, że odwiedzi ją po południu i wyjaśni, o czym mowili na lekcjach. Ania podziękowała koleżance.

5. Podsumowanie pracy – ćw. 1 – 3 str. 113.

18 maja

TEMAT: Typy głosek – ćwiczenia utrwalające.

Etapy lekcji zostaną Wam podane podczas naszego spotkania (ZOOM 11.00 – 12.00).

15 maja (piątek)

TEMAT: Typy głosek – ćwiczenia utrwalające.

 • Głoski twarde i miękkie – utrwalenie
 • Głoski dźwięczne i bezdźwięczne
 • Głoski ustne i nosowe

14 maja (czwartek)

TEMAT: Poznajemy typy głosek.

Etapy lekcji zostaną Wam podane podczas naszego spotkania (Messenger 11.00 – 12.00).

 • Głoski twarde i miękkie – utrwalenie
 • Głoski dźwięczne i bezdźwięczne
 • Głoski ustne i nosowe

13 maja (środa)

TEMAT: Co już wiemy o głoskach, literach, sylabach?

Etapy lekcji zostaną Wam podane podczas naszego spotkania (Messenger 11.00 – 12.00).

 • Głoska, litera, sylaba
 • Samogłoski i spółgłoski
 • Głoski twarde i miękkie
 • Funkcja litery „i”

12 maja (wtorek)

TEMAT: Jak kulturalnie się porozumiewać?

1.OMÓWIENIE SCHEMATU KOMUNIKACJI :

A. Krótki wykład:

SCHEMAT KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ. OPRACOWAŁA IZABELA CHLEBORZ,  Prezentacja dostępna tu: https://www.slideserve.com/hilel-burnett/schemat-komunikacji-j-zykowej

B. Ćwiczenia – wskazanie nadawcy i odboiorcy (udostępnione w czasie lekcji)

2. SYTUACJE NIEOFICJALNE I OFICJALNE

A. Różnice między oficjalną a nieoficjalną odmianą języka- odczytaj informacje w podręczniku – str. 302 – 303. Podaj przykłady sytuacji, w korych należy użyć oficjalnej oraz nieoficjalnej odmiany języka.

B.Język potoczny i jego cechy – odczytaj informacje zawarte w podręczniku na str. 302.

C. Wykonaj zad. 1. str. 304, zad. 2. str. 304, zad. 3. str. 304, zad. 4. str. 304

DWykonaj zadania  – przeredaguj poniższy tekst tak, abyś mógł go użyć w sytuacji oficjalnej.

Przekształć podane zdania, napisane w nieoficjalnej odmianie języka, na odmianę oficjalną. 

 1. Rzuć okiem na te moje gryzmoły. Daj znać, jeśli coś nie gra.
 2. Wszystko mi się poplątało. Kompletnie nie wiem, z której strony ugryźć to zadanie.
 3. Ale niefart ! Komórka mi padła i nie mogę z nikim pogadać.

Przekształć poniższy tekst w taki sposób, aby był możliwy do wygłoszenia w oficjalnej sytuacji komunikacyjnej. Wyobraź sobie, że zamiast z kolegą rozmawiasz z koleżanką mamy- panią Anią.

Siemka kumpel,  co tam słychować u Ciebie? Fajnie Cię widzieć. Właśnie idę do galerii  kupić sobie jakieś nowe ciuchy. Mam jeszcze ferie. Dobra jest ta końcówka ferii, spoko są klimaty i zabawa na mieście. Jutro wpadnie do mnie moja nowa koleżanka z Danii, ale będzie się działo! No, ale ferie się kończą i niedługo trzeba iść do budy.  Mówię Ci stary, babka od anglika to prawdziwa kosa – trzeba style wkuwać, że łepetyna wysiada! Dobra, lecę do sklepu, idę jeszcze cos zeżreć. A, i uważaj, na ulicy jest mega ślisko, można się wywalić i złamać szkitę. Nara!

D.Czym jest etykieta językowa – odczytaj informacje zawarte w podręcznniku na stronie 303. Zastanów się, czy etykieta językowa jest potrzebna? Uzasadnij.

3. JĘZYK MÓWIONY A JĘZYK PISANY – zapoznaj się z informacjami na stronie 304.

11 maja (poniedziałek)

TEMAT: Radość obdarowywania.  Utrwalamy rodzaje powieści.

1.Rozmowa:

 • Czym są marzenia?
 • O czym mogą marzyć: ośmioletni chłopiec, nastolatka przebywająca od miesięcy w szpitalu, starszy pan na emeryturze, matka dójki dzieci?

2. Czytamy tekst (podręcznik str. 278 – 280)

3. Analiza tekstu:

 • Wymień postacie występujące w tekście, na temat każdej ułóż po 2 zdania.
 • Omów czas i miejsce wydarzeń.
 • Które fragmenty potwierdzają, ze akcja toczy si.ę w okresie świątecznym?
 • O czym marzył Piotruś, kiedy leżał w szpitalu?
 • Jak poczuł się Tomek, gdy dowiedział się o marzeniach chłopca?
 • Dlaczego Tomek wysłał Elkę po czekolady? Jak oceniasz jego decyzję?
 • Co – Twoim zdaniem – okazało się najważniejsze w opisanej sytuacji?
 • Jakie problemy zostały poruszone w tekście?

4.  Omówienie cech powieści obyczajowej:

 • Notatka – podręcznik str. 280.
 • Przypomnienie cech wszystkich poznanych dotąd powieści:

 • Praca samodzielna – wymień po dwie cechy każdego typu powieści:

8 maja (piątek)

TEMAT: Czy zasady są potrzebne? Czytamy ze zrozumieniem.

1.Czym są zasady? Gdzie się z nimi spotykamy? Czemu służą?

2. Co by było, gdyby na świecie nie było zasad?

3. Czytamy tekst – str. 272 – 275.

4. Wspólne omówienie tekstu – z.1- 7. str. 274 – 275.

5. Dlaczego ludzie łamią zasady?

6. Zad. 9 i 10 str. 275.

7 maja (czwartek)

TEMAT: Zagraniczni goście w naszym języku – pisownia wyrazów obcych.

1.Krótki wykład:

W jezyku polskim wyróżniamy:

 • wyrazy rodzime – odziedziczone z języka prasłowaińskiego, z kórego wywodzi się język polski
 • zapożyczenia – wyrazy obce, przejęte z innego języka; pojawiły się w języku polskim pod wpływem kontaktów handlowych, politycznych, kulturalnych z innymi państwami

Język polski należy do najcenniejszego dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Trzeba jednak pamiętać, że już od początków istnienia państwa polskiego wyrazy z innych języków przedostawały się do polszczyzny.

Wyrazy te to zapożyczenia.

W języku polskim najczęściej korzystaliśmy z zasobów:
• języka łacińskiego,
• języka francuskiego,
• języka czeskiego,
• języka niemieckiego,
• języka rosyjskiego,
• języka angielskiego.

Współcześnie najwięcej zapożyczeń to anglicyzmy.
Musimy pamiętać, że nie unikniemy używania zapożyczeń, ale powinniśmy to robić rozsądnie.

https://epodreczniki.pl/a/zapozyczenia/Ds2D85O5p

2. Zasady pisowni wyrazów obcych (zapożyczonych) – podręcznik str. 281.

3. Wspólne wykonanie zadań z podręcznika:

 • zad. 1.str. 281
 • zad. 2. str. 282
 • zad. 4. str. 282

4. Ćwiczenia:

 • ćw. 2, 3 str. 94
 • ćw. 4, 5 str. 95
 • ćw. 6. str. 96

5.  Do poniższych zapożyczeń dopisz ich synonimy – polskie odpowiedniki:

manager, hamburger, hot-dog, grill, laptop, bestseller, prestiż, trend, koalicja,

6 maja (środa)

TEMAT: Biblia inspiracją. Podsumowanie wiadomości.

1.Utrwalenie wiadomości na temat poznanych przypowieści.

A. Do każdej ilustracji dobierz odpowiednią przypowieść. Uzasadnij swój wybór.

źródła ilustracji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Siewca, https://www.salon24.pl/u/uniwersalizm-indywidualistyczny/970857,milosierny-samarytaninhttps://santeos.pl/, dobrejniedzieli-przypowiesc-o-dziesieciu-pannach-mt-25-1-13/, http://blog.cassiopaea.pl/tag/przypowiesc-o-talentach/

Odsłuchaj poniższych piosenek i wyjasnij ich związek z przypowieściami:

B. Przepisz do zeszytu tylko te zdania, które odnoszą się do cech przypowieści:

Fabuła rozbudowana.

Fabuła nie jest rozbudowana.

Pisana wierszem.

Pisana prozą.

O bohaterach wiemy dużo.

O bohaterach wiemy niewiele.

Ukazane wydarzenia są realistyczne.

Ukazane wydarzenia są fantastyczne.

Oprócz znaczenia dosłownego ma również przenośny, głębszy sens.

Należy ją odczytywać tylko w znaczeniu dosłownym.

Nie posiada przesłania.

Zawiera pewne przesłanie, pouczenie.

Prezentuje wzory do naśladowania.

C. Znanych jest około 40 przypowieści Jezusa, co oznacza, że był to główny sposób przekazywania Jego nauki. Zastanów się i odpowiedz, dlaczego Jezus sięgał po gatunek przypowieści, zamiast mówić wprost albo tworzyć precyzyjne, naukowe wystąpienia?

D. Na podstawie wszystkich poznanych przypowieści stwórz kodeks zasad, kórymi powinien kierowac się w życiu człowiek.

2. Biblia w języku – związki frazeologiczne – objaśnienie, układanie zdań.

ZAKAZANY OWOC

SODOMA I GOMORA

WIEŻA BABEL

POCAŁUNEK JUDASZA

MANNA Z NIEBA

PLAGI EGIPSKIE’

UMYWAĆ OD CZEGOŚ RĘCE

SYN MARNOTRAWNY

SĄDNY DZIEŃ

SALOMONOWY WYROK

3. Napisz uwspółcześnioną wersję wybranej przypowieści Jezusa, wprowadzając do niej współczesne realia. Kryteria sukcesu:

 • Twoja praca posiada cechy przypowieści
 • Twoja praca zawiera przesłanie związane z wybraną przez ciebie przypowieścią

5 maja (wtorek)

TEMAT: Lekcja o roztropności. Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych.

1.Jak wyglądały lampy w czasach Chrystusa.

źódło: https://slideplayer.pl/slide/3629382/

2. Wyjaśnij słowo „roztropny” i „nierozsądny”. Znajdź synonimy, korymi zastąpisz te wyrazy.

3. Przeczytaj tekst przypowieści – str. 254 – 255.

4. Obejrzyj zamieszczony poniżej film:

5. Zapisz w zeszycie streszczenie przypowieści.

6. Odpowiedz na pytania:

 • Podaj dowody nierozsądku sześciu panien. Co przez to straciły?
 • Dlaczego sześć kolejnych panien zostało określonych mianem „rozsądnych”? Co takiego zyskały dzięki temu?

7. Które sceny z przypowieści zostały przedstawione na poniższych reprodukcjach:

8. Symbolika przypowieści:

 • Kocho symbolizują panny roztropne, nierozsądne oraz pan młody?
 • Co może symbolizowac światło?
 • Przeczytaj ostatnie zdanie przypowieści – jak rozumiesz naukę wygłoszoną przez Jezusa?
 • Co to znaczy być przezornym? Podaj przykąld sytuacji, w kórych warto zachować przezorność.

9.Napisz kilka wskazówek dla osoby, która chce się zachowywać w życiu jak panna roztropna.

10. Utrwalenie cech przypowieści.

4 maja

TEMAT: Ukryte znaczenie przypowieści o siewcy.

1.Czytamy tekst – podręcznik str. 251-252.

2. Oglądamy film:

Analiza ilustracji (z książki Jezus – droga, prawda i życie)

3. Uzupełnienie karty pracy przesłanej na grupę. Pytania:

 • W jakich okolicznościach Jezus przytoczył tę przypowieść?
 • Jaka sytuacja została przytoczona w prrzypowieści – streść własnymi słowami.

4. Omówienie symboliki przypowieści:

 • Wyjaśniamy pojęcie „symbol”.
 • Omawiamy symboliczne znaczenie zwiazane z losami ziarna – dopasuj poniższe ilustracje do odpowiednich fragmentów przypowieści.

 • Następnie wykonaj zad. 4. str. 252.
 • Jak myślisz, w jakim celu została opowiedziana ta przypowieść? Kim jest siewca, a czym ziarno?

5. Wyjaśnij, jak rozumiesz ostatnie słowa tekstu. Skorzystaj z pytań pomocniczych:

 • Co to znaczy, ze można słucać i nie słyszeć? Z czego to wynika?
 • Jakiego słuchania oczekkuje Jezuus?
 • Dlaczego gotowość do sluchania jest tak ważna?

30 kwietnia (czwartek)

TEMAT: Jak korzystać ze swoich talentów? Poznajemy przypowieść o talentach.

1.Rozmowa:

 • Czy waszym zdaniem każdy człowiek posiada jakieś zdolności?
 • Po co ludziom zdolności?
 • Jak rozpoznać talent?
 • W jakich dziedzinach ludzie mogą realizować swoje talenty? Podajcie przykłady.
 • Wyjaśnijcie zwiazki frazeologiczne: rozwijać talent, zakopać (pogrzebać) talent.

2. Czytamy treść przypowieści o talentach – podręcznik strona 254-255.

3. Obejrzyj poniższy film:

4. Omówmy wspólnie treść:

 • Opowiedz własnymi słowami treśc przypowieści.
 • Omów postępowanie każdego z trzech sług, odpowiadajac na pytania: Co otrzymał? Co z tym zrobił? Jaki był tego skutek? Jak zareagował pan po powrocie do swojego domu?
 • Wskaż cechy sług, kórzy pomnożyli swoje talenty.
 • Określ cechy sługi, kóry zakopał talenty. Jak myślisz, dlaczego jego postępowanie wywołało gniew pana – czego oczekiwał pan, gdy rozdawał talenty?

5. Wokół pojęcia „talent”:

 • Co zonaczał ten wyraz w czasach Jezusa?
 • Co oznacza dziś?
 • Jaką postawę pochwala Jezus? Do czego zachęca, a przed czym przestrzega?

6. Jakie przesłanie płynie z tej przypowieści?

7. Zad. 10. str. 254.

28 -29 kwietnia (wtorek, środa)

TEMAT: Ludzka dobroć. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie.

1.Wyjaśnij:

 • Co to znaczy „być dobrym człowiekiem”? Po czym można poznać, że ktoś jest dobry?
 • Znajdź w dostępnych źródłach i objaśnij pojęcia: kapłan, lewita, miłosierny, Samarytanin

2. Przeczytaj tekst – podręcznik str. 252 – 253 i obejrzyj film:

Przeczytaj najpierw notatkę:

Samaria – starożytna kraina w środkowej części Izraela, między Galileą a Judeą. Stolicą tego regionu było miasto Samaria. Samarytanie wyznawali religię, która była połączeniem judaizmu i praktyk pogańskich. Wybudowali nawet świątynię na górze Gerazim i twierdzili, że to jedyne święte wzgórze w Palestynie (czym doprowadzali Żydów do wściekłości). Samarytanie uznawali tylko Pięcioksiąg Mojżesza, a odrzucali księgi prorockie i wszystkie inne żydowskie tradycje. Na negatywną opinię o Samarii i jej mieszkańcach wpłynął także fakt, że osiedlali się tam przestępcy z Judy. Wszystko to sprawiało, że Żydzi pogardzali Samarytanami, lekceważyli ich i oskarżali o każde zło. W czasach Chrystusa Żydzi, którzy podróżowali między Galileą a Judeą, zazwyczaj – ze względów bezpieczeństwa – omijali Samarię]. (źródło – scenariusz WSiP)

3. Analiza tekstu – odpowiedz na pytania:

 • Kto jest narratorem, a kto adresatem tekstu? Podaj fragmenty tekstu, które o tym świadczą.
 • W jakich okolicznościach Jezus przytoczył treść przypowieści?

4. Ułóż ramowy plan wydarzeń przedstawionych w tekście. Następnie na jego podstawie opowiedz swoimi słowami, co przytrafiło się pewnewmu wędrowcowi w drodze z Jeruzalem do Jerycha. Zwroć uwagę na ilustracje:

(źróło ilustracji: http://www.doziemiobiecanej.pl/notka/537/i-ty-czyn-podobnie/)

5. Zastanów się:

 • Jak uważasz, dlaczego ani kapłan, ani lewita nie udzielili pomocy potrzebującemu? Czy możemy ich w jakiś sposob usprawiedliwić?
 • Co to o nich świadczy – podaj kilka cech kapłana i lewity.
 • Jak na widok napadniętego, rannego człowieka zareagował Samarytanin?
 • Podaj kilka cech Samarytanina.

6. Symbolika prezypowieści.

 • Czyim symbolem są: napadnięty wędrowiec, zbójcy, kapłan i lewita, Samarytanin?
 • Jakie postawy wobec drugiego człowieka ukazane zostały w przypowieści?
 • Od kogo spośród trzech osób, które mijały rannego człowieka, oczekiwałbyś udzielenia pomocy. Dlaczego?
 • Dlaczego postawa Samarytanina mogła zdziwić Żydów? Przypomnij, jakie były relacje między Żydami a Samarytanami.
 • Czego uczy ta przypowieść?
 • Kto jest Twoim bliźnim?
 • Co wspolnego ma przykazanie Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego z treścią przypowieści?
 • Co Twoim zdaniem powstrzymuje niektorych ludzi przed udzieleniem pomocy innym? Co sądzisz o ich obawach?
 • Ktory sposób postępowania wobec bliźnich pochwala Jezus? Podaj cytat, który o tym świadczy.

7. Współcześni samarytanie:

 • Odszukaj w słowniku hasło samarytanin – jakiego człowieka można tak nazwać?
 • Podaj przykłady znanych Ci osób, których można określić mianem samarytan. Podaj przykłady sytuacji, w kórych postąpiły szlachetnie w stosunku do innego człowieka.

8. Jak żyć, aby realizować naukę głoszoną przez Jezusa – podaj kilka zasad.

9. Analiza i interpretacja dzieł sztuki – obejrzyj poniższe reprodukcja, a następnie odpowiedz na pytania:

PYTANIA:

 • Jaki moment z przypowieści został uwidoczniony na obrazie?
 • Kto znajduje się na pierwszym planie?
 • Kto znajduje się na dalszym planie obrazu?
 • W jakiej kolorystyce jest utrzymany obraz?
 • Co – twoim zdaniem – jest przesłaniem obrazu? Uzasadnij swoje zdanie.

10. Cechy PRZYPOWIEŚCI:

 • Zapisz definicję przypowieści – podręcznik str. 251.

26 kwietnia (poniedziałek)

TEMAT: Zapiski Adama i Ewy. 

1.Przypomnienie budowy pamiętnika: Czym jest pamiętnik, czym się charakteryzuje, jak jest zbudowany?

2. Odczytanie tekstu- „Pamiętniki Adama i Ewy” – podręcznik str.  245-246.

3. Uzupełnienie schematu:

4. Wspólne wykonanie poleceń do tekstu- zad. 1, 2, 3, 4, 5 (wprowadzenie pojęcia „stereotyp”), 7 / 246-247.

5. Formułowanie pytań:

 • CHŁOPCY: W imieniu Adama sformułuj pytania do Ewy.
 • DZIEWCZĘTA: W imieniu Ewy sformułuj pytania do Adama.

6. Wspólne wykonanie zad.6. str. 247.

7. Redagowanie kartki z pamiętnika z perspektywy Adama (chłopcy) lub Ewy (dziewczynki) z uwzględnieniem następujących wydarzeń:

 • wspólne życie w raju
 • zjedzenie owocu z drzewa wiadomości dobrego i złego
 • wygnanie z raju

24 kwietnia (piątek)

Temat: Pierwsi ludzie.

1.Z czym kojarzy Ci się słowo raj? Wypowiedz głośno kilka skojarzeń, a następnie ustnie opisz, jak wyobrażasz sobie takie miejsce.

2. Przypomnij sobie, jak, weług mitologii greckiej, powstał człowiek?

3. Przeczytaj tekst – podręcznik str. 242 – 243.

4. Wykonaj polecenia:

 • Omów zagadnienia na karcie pracy:

 • Do kogo został porównany Bóg? Dlaczego autorka tekstu użyła takiego porównania?

5. Przeczytaj fragment dotyczący upadku pierwszych ludzi i uzupełnij odpowiedni element karty pracy(UPADEK PIERWSZYCH LUDZI).

ŹRÓDŁO: https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=3

6.Wykonaj zad. 5 / 244 i zad. 6/244

23 kwietnia (czwartek)

TEMAT: Biblijny początek świata.

1.Przypominamy mit o początkach świata wg starożytnych Greków.

2. Czytamy fragment Stworzenie świata – podręcznik str. 238-240.

3. Omawiamy etapy stworzenia świata  – porządkowanie ilustracji przesłanych na grupę, ustne omawianie.

 

4. Wspólne rozwiązanie zad. 2/240, 3/241, 5/241.

5. Omówienie roli powtórzenia:

 • Wskaż w tekście fragmenty, które się powtarzają.
 • Przeczytaj definicję powtórzenia (na podstawie – podręcznik str. 241)

POWTÓRZENIE – dwukrotne lub wielokrotne pojawienie się tego samego elementu językowego w obrębie jakiego fragmentu wypowiedzi. Mogą powtarzać się pojedyncze słowa, zdania lub dłuższe fragmenty tekstu. Stosuje się je, aby:

 •  podkreślić ważność słów,
 • ułatwić zapamiętanie tekstu,
 • zwrócić uwagę na wyrażane w tekście uczucia,
 • nadać utworowi wyrazisty rytm.

6. Czym różni się świat stworzony w mitologii od świata stworzonego w Biblii?

22 kwietnia (środa)

TEMAT: Rodzice i ich dzieci w powieści „Ten obcy”? 

1. Z czym kojarzy im się słowo „dom” i „rodzina”. Co jest potrzebne do tego, aby w rodzinie panowała przyjazna atmosfera – co spaja rodzinę? Co z kolei może się przyczynić do złych relacji w rodzinie?

2. Przypomnijmy, jakie relacje panowały w rodzinie Zenka Wójcika.

 • Omówienie sytuacji rodzinnej bohatera:

W jakiej rodzinie wychowywał się Zenek Wójcik?

W jaki sposób był traktowany przez ojca?

Jakie nadzieje wiązał chłopiec z odnalezieniem wujka?

 • Czy Zenek dokonał słusznego wyboru, decydując się na ucieczkę z domu. Drzewko decyzyjne – będziemy ustalać, czy Zenek podjął słuszną decyzję i czy mógł postąpić inaczej – omów skutki (pozytywne i negatywne) każdego wyboru, jakiego mógł dokonać bohater.

 •  Co zrobiłbyś na miejscu Zenka Wójcika? Którą z omawianych na lekcji możliwości byś wybrał i dlaczego?

3. Omówmy  relacje rodzinne u pozostałych bohaterów – przygotujcie krótką prezentację:

GRUPA I

W jakiej rodzinie wychowywała się Pestka? Wykorzystując fragmenty z lektury, przygotujcie się do wypowiedzi na temat stosunków Pani Ubyszowej z córką.

GRUPA II

Jak układały się relacje między Ulą Zalewską a jej ojcem? Posługując się cytatami z książki, przygotujcie się do wypowiedzi na temat stosunków dziewczynki z ojcem.

GRUPA III

W jakiej rodzinie wychowywał Julek? Wykorzystując fragmenty z lektury, przygotujcie się do wypowiedzi na temat stosunków chłopców z rodzicami.

GRUPA IV

W jakiej rodzinie wychowywał się Marian? Wykorzystując fragmenty z lektury, przygotujcie się do wypowiedzi na temat stosunków chłopca z rodzicami.

4. Zastanówcie się nad tym:

 • dlaczego Zenek i Ula znaleźli nić porozumienia? Jakie podobieństwo między bohaterami można dostrzec?
 • jakie były przyczyny niewłaściwych relacji między Ulą a jej ojcem? (co Ula zarzucała tacie, dlaczego nie mogła nawiązać z nim właściwych stosunków?)
 • w którym momencie dochodzi do pogodzenia bohaterów – przeczytaj poniższy fragment:

 • w którym momencie relacje Pestki z mamą zaczynają się burzyć – z czego to wynika?

5. Stwórz w formie instrukcji poradnik dla dzieci i rodziców na temat tego, co zrobić, aby relacje w rodzinie układały się właściwie .

6. Powieść :

 • Jakie rodzaje powieści już znacie – przypomnijmy jej cechy.
 • Cechy powieści obyczajowej – będziemy dowodzić, że „Ten obcy” Ireny Jurgielewiczowej należy właśnie do tego gatunku.

21 kwietnia (wtorek)

TEMAT: Redagujemy charakterystykę Zenona Wójcika.

Krok po kroku:

20 kwietnia (poniedziałek)

TEMAT: Zenek Wójcik – bohater czy chuligan?

1.Zenek Wójcik – ustne przedstawienie postaci.

2. Omówienie zagadnień z karty pracy:

3. Sytuacja rodzinna bohatera:

 • Wspólne odczytanie listu Zenka do Uli.

4. Czy Zenek powinien zyskać miano bohatera, czy chuligana? Uzasadnij.

17 kwietnia (piątek)

TEMAT: Ula czy Pestka – która z bohaterek mogłaby być moją przyjaciółką?

1.Zgromadź informacje na temat obu bohaterek:

2. Wyjaśnij pojęcia „introwertyk” oraz „ekstrawertyk”. Zastanów się, którym typem osobowości jesteś?

3. Przyporządkuj Uli oraz Pestce właściwe typy osobowości. Uzasadnij swój wybór, podajac właściwe przykłady z lektury.

4.  Przeczytaj fragment, w którym Pestka dowiaduje się, że Ula jest bliska sercu Zenka (rozmowa dziewczynek).  Co i dlaczego poczuła Pestka, z czego wynikało jej zaskoczenie (jak widziała siebie dziewczynka, dlaczego poczuła się dotknięta).

 

 

5.  Z którą z bohaterek chcieliby się zaprzyjaźnić? Uzasadnij w kilku zdaniach.

16 kwietnia (czwartek)

TEMAT: Świat przedstawiony powieści Ireny Jurgielewiczowej pt. „Ten obcy”.

1.Przepisz do zeszytu notatkę na temat autorki – pamiętaj o interpunkcji i podziale tekstu na zdania.

2. Wyjaśnij związek poniższych ikon z treścią lektury.

3. Odszukaj jak najwięcej nazw miejscowości wymienionych w utworze, następnie z każdą z nich zbuduj zdanie wg wzoru:

Wrocław – stamtąd pochodzi tytułowy obcy, czyli Zenon Wojcik.

4. Wymień bohaterów utworu – na temat każdego zredaguj krótką notatkę. Możesz wydrukować i uzupełnić kartę pracy:

15 kwietnia (środa)

TEMAT: W poszukiwaniu własnej Itaki…

1.Poznajemy Odysa – bohatera mitów.

 • (Wspolnie odczytamy notatkę – str. 264) oraz fragmenty mitologii Parandowskiego.
 • Obejrzymy prrezentację i filmy:

-koń trojański:

-wędrówka Odysa

 • Zredagujecie kilkuzdaniową nootatkę- co zapamiętałeś na temat Odysa?

2. Zgromadzenie wyrazow pokrewnych oraz synonimów do słowa „wędrówka”.

3. Odczytanie wiersza Leopolda Staffa „Odys”.

4. Analiza i interpretacja:

 • Znajdź fragmentt, w którym podmiot liryczny zwraca się do adresata. Kto jest adresaem ttego wiersza?
 • Jak myślisz, dlacczego utwór nosi tytuł „Odys”? Do czego porównane zostaje w wierszu życie człowieka? Czemu służy nawiązanie do losów mitologicznego bohatera?
 • Szukamy wspolnie podobieństw między losami Odysa – bohatera mitow, a losami człowieka – sumbolika utworu (czego symbolem może być: Odys, wędrówka Odysa, Itaka, Polifem – Scylla-Charybda i inne przeszkody na drodze bohatera)
 • Parafraza utworu –  probujemy wlasnymi słowami przedstawić każdą zwrotkę – na podstawie każdejj zwrotki budujemy tezę, jaka zostaje w niej przedstawiona.
 • Co osoba mowiąca chce przekazać odbiorcy utworu? Do czego zachęca?
 • Próba odpowiedzi na pytanie, co to znaczy, że każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki?

5. Stworzenie w zeszycie wskazówek kierowanych przez podmiot liryczny do czytelnika- do czego podmiot liryczny zachęca adresata – sttwórz instrukcję „Jak żyć”.

6. Omówienie budowy utworu:

A. Określamy – ilość strof, ilość wersów w strofach, rymy.

B. Badamy rytm wiersza.

8 kwietnia (środa)

TEMAT: Redagujemy opowiadanie twórcze na podstawie wybranego mitu.

Polecenie: Wyobraź sobie, że Twój ulubiony bohater mitów przeniósł się do XXI wieku i razem z Tobą przeżył niesamowitą przygodę. Napisz opowiadanie, nadaj tytuł swojemu tekstowi. Kryteria sukcesu podaję niżej.

7 kwietnia (wtorek)

TEMAT: Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie mitu – ćwiczenia.

1.Zad. dom. – zagadki.

2. Wspólne omawianie – analiza budowy i wzoru – s. 269 – 270.

3. Zad. 4 str.271.

4. Ćwiczenia – do wyboru:

– Wymyśl zabawne zakończenie mitu o Syzyfie.

-Wymyśl inne, zaskakujące zakończenie mitu o Prometeuszu.

– A gdyby Demeter inaczej zareagowała na wieść o porwaniu córki? Wymyśl inny przebieg mitu.

– Tezeusz zostawił śpiącą Ariadnę na wyspie Naksos. Jak inaczej mogły potoczyć się później jej losy?

– A gdyby Dedal wymyślił inny sposób ucieczki z Krety? Napisz inne zakończenie mitu.

– A gdyby Orfeuszowi udało się po raz drugi dostać do królestwa zmarłych? Napisz inne zakończenie mitu.

5. Który bohater mitologiczny jest wg Ciebie najciekawszy? Przygotuj ustne uzasadnienie oraz przypomnij sobie treść mitu z wybranym przez Ciebie bohaterem.

6 kwietnia (poniedziałek)

TEMAT: Siła miłości… Mit o Orfeuszu i Eurydyce.

1.Utrwalenie treści mitu

A. Obejrzymy animację (Bajanie na ścianie)

B. Wyjaśnimy związek ikon z treścią:

C. Odpowiemy na pytania:

Kim był Orfeusz?
Kim była żona Orfeusza?
Na jakim instrumencie grał główny bohater mitu?
W jakich okolicznościach zmarła Eurydyka?
Dlaczego Charon przewiózł Orfeusza na drugi brzeg Styksu bez zażądania opłaty?
Kto pilnował wejścia do Hadesu? Jak się zachował wobec króla Tracji?
Wymień nazwę jednej z rzek, która płynęła w Hadesie.
Kim były Erynie?
Dlaczego Hades zgodził się uwolnić Eurydykę?
Kto miał wyprowadzić Eurydykę ze świata zmarłych?
Jaki warunek musiał spełnić Orfeusz, by wyjść z podziemia?
Dlaczego Orfeusz utracił swą kochaną?
Jakie były dalsze losy śpiewaka?

2. Główna myśl zawarta w opowieści – rozmowa:

 • Co mógł czuć Orfeusz, gdy dowiedział się o śmierci żony?
 • Na co się zdecydował, próbując odzyskać żonę?
 • Czym groziło zejście do Królestwa Hadesa? Dlaczego mimo wszystko podjął takie ryzyko?
 • Jak sądzisz, dlaczego władca podziemi uległ namowom Orfeusza i oddał nimfę?
 • Dlaczego bohater obejrzał się za siebie, gdy wyprowadzał Eurydykę z Tartaru? Jakie emocje nim zawładnęły?
 • Jakie przesłanie płynie z tej historii?

3. Cechy Orfeusza: wymień 3 cechy Orfeusza, każdą uzasadnij przykładem z mitu.

4. Argumentowanie – Wciel się w postać Orfeusza. Zredaguj krótki monolog, w którym przekonasz Hadesa do tego, aby ponownie wpuścił Cię do świata zmarłych.

5. Analiza i interpretacja rzeźby – zad. 6. Str. 263.

6. Dokończ w zeszycie zdania:

Aż trudno zrozumieć, że…
W tej historii podoba mi się…
Nie mogę się pogodzić z tym, że…
Wzrusza mnie…
Kto by się spodziewał, że…

3 kwietnia (piątek)

TEMAT: Układamy plan wydarzeń do mitu o Orfeuszu i Eurydyce.

1.Stwórz definicję słowa „miłość”. Co może być dowodem miłości?

2. Czytamy treść mitu – pdr. str. 260 – 262.

3. Rozmawiamy o bohaterach:

Notujemy z historii o Orfeuszu i Eurydyce imiona postaci znanych z innych mitów. Krótko wyjaśniamy, kim były te postacie.

Podajemy jak najwięcej informacji na temat głównych bohaterów – Orfeusza i Eurydyki.

4. Redagujemy plan wydarzeń, korzystając z karty pracy (przesłana na naszą grupę).

 

2 kwietnia (czwartek)

TEMAT: Czy Prometeusz zasłużył na karę, która go spotkała?

1.Sprawdźmy, czy zapamiętałeś treść wczorajszego mitu. W tym celu

A. Wyjaśnij ustnie związek poniższych ikon z treścią utworu:

B. Ustnie dokończ zdania:

 • Prometeusz ulepił….
 • Pierwsi ludzie (gdzie mieszkali?jacy byli?)…
 • Tytan oprosil Zeusa o…, ale bóg…..
 • Prometeusz podczas pobytu u Hefajstosa….
 • Odtąd ludzie…
 • Prometeusz nauczył ich…
 • Bogowie w tym czasie za namową Zeusa stworzyli kobietę…, która była (jaka?)…
 • Zostala ona zeslana na Ziemię z tajemniczą….
 • Brat Prometeusza otworzył tę puszkę i….
 • Wtedy Prometeusz postanowił zemścić się na Zeusie: (w jaki sposób?)
 • Zeus w ramach zemsty ukarał tytana:….
 • Po wielu latach uratował go… (kto? w jaki sposób?)

2. Zad. dom. – wymieniamy cechy Prometeusza, uzasadniając je przykładami z tekstu.

3. Cwiczymy argumentowanie: Czy, Twoim zdaniem, wyrok władcy Olimpu był słuszny? 

Zgromadź w zeszycie argumenty obciążające i usprawiedliwiające Prometeusza.

4. Współczesny Prometeusz:

a.Wyjaśniamy pojęcie „altruista” i zastanawiamy się, czy Prometeusza można nazwać altruistą

b. Podamy przykłady znanych osób, kórych można nazwać współczesnymi Prometeuszami, uzasadniamy wybór

c. Co Ty uczyniłbyś dla ludzi, gdybyś został współczesnym Prometeuszem?

5. Mit – definicja:

a. Wykonaj zad. 8. str. 258.

b. Wyjaśnij pojęcie „mit”.

6. Napisz krótki list do Zeusa, w którym przekonasz go, by uwolnił Prometeusza – dobroczyńcę ludzi.

1 kwietnia (środa)

TEMAT: Prometeusz – zbawca ludzkości.                          

Poznamy dziś nowego bohatera greckich mitów – Prometeusza:

1.Zastanowimy się nad tym, jakie korzyści przyniosło człowiekowi odkrycie ognia. Wymienimy też kłopoty, jakie może przynieść człowiekowi ogień.

2. Wyjaśnimy znaczenie słowa „tytan”.

3. Przeczytamy tekst „Mit o Prometeuszu” – str. 256-258.

4. Ustnie odpowiemy na pytania do tekstu: z. 1, 2, 3, 4, 5.

5. Historia Prometeusza zawarta w naszym podręczniku jest niepełna. Żeby zrozumieć, dlaczego Zeus skazał tytana na takie cierpienie, przeczytajmy wspólnie fragment mitu wg Jana Parandowskiego i odpowiecie na kilka pytań:

Pytania:

 • Co wiesz na temat Pandory – Kim była? Jak wyglądała? Kto i po co ją stworzył? Jakie zadanie zostało jej wyznaczone?
 • Co się wydarzyło, gdy Epimeteusz otworzył tajemniczą beczkę (puszkę)?
 • Co moze oznaczać frazeologizm „puszka Pandory”?
 • W jaki sposób Prometeusz zakpił sobie z Zeusa?
 • Na czym polegała kara, którą Zeus przygotował dla Prometeusza?

6. Zadanie domowe – podam w czasie wideorozmowy.

30 – 31 marca (poniedziałek, wtorek)

TEMAT: Mitologiczni bohaterowie.

TEMAT: Utrwalamy mity poznane w klasie V.

Dziś utwalimy treści zwiazane z mitologią grecką.

1. Najpierw przypomnimy wszystkich bogów greckich – przypomnimy imiona bogów do zeszytu i omówimy, jakimi dziedzinami życia opiekował się każdy z nich. Zwróć uwagę na ich atrybuty (podręcznik str. 266-267).

2. Każdy z was uzupełni jedną z poniższych kart pracy (sami wybierzcie, którą)

bogowie-greccy (1)     albo   bogowie-greccy

3. Przypomnimy poznane w klasie V mity greckie: (Syzyf, Dedal i Ikar, Tezeusz i Ariadna, Demeter i Kora) – odczytamy znaczenie poniższych ikon:

4. Przypomnimy związki frazeologiczne wywodzące się z mitologii.

A. Dopisz odpowiednie wyrazy, a nastęonie wyjaśnij znaczenie utworzonych wyrażeń:

B. Wykonamy ćwiczenie:

5. Wykonacie zad. 4. str. 268.

27 marca (piątek)

TEMAT: Gdy książka nas pochłonie…. Czytamy fragment powieści „Atramentowe serce”.

Podczas naszej dzisiejszej lekcji

1. Przeczytamy tekst – podręcznik na str. 222-224.

2. Odpowiemy ustnie na pytania do tekstu:

 • Wymień bohaterów tekstu. Stwórz 2 zdania na temat każdego z nich.
 • Jakie książki lubili czytać rodzice Meggie?
 • Która powieść szczególnie przypadła do gustu mamie dziewczynki? Dlaczego?
 • Opowiedz o nastroju panującym w domu Mo do chwili, w której bohater zaczął czytać siódmy rozdział książki.
 • Co się wydarzyło, kiedy Mo odczytał imiona Basta, Smolipaluch i Capricorn?
 • Dlaczego Mo został nazwany przez Capricorna przeklętym czarownikiem? Znajdź w utworze zdanie, które mówi o niezwykłych umiejętnościach bohatera.
 • Co mogło stać się z mamą Meggie?
 • Wymień przykłady wydarzeń realistycznych i fantastycznych występujących w tekście.

3. Napiszemy ogłoszenie o zaginięciu mamy Meggie:

a. przypomnimy budowę ogłoszenia

B. napiszecie ogłoszenie o zaginięciu mamy Meggie

26 marca (czwartek)

TEMAT: Zagadkowa podróż wyobraźni – co widzę na obrazie?

Otwórz podręcznik na stronie 191.Przyjrzyj sie zamieszczonemu tam obrazowi.

1.Odpowiedz ustnie na pytania (pełnym zdaniem):

Kto jest autorem dzieła? Jaki jest jego tytuł?

W ktorym roku obraz został namalowany?

Jakie są wymiary dzieła?

Gdzie znajduje się obecnie obraz?

Co przedstawia dzieło? (Co widzisz, w którym miejscu obrazu znajduje się ten element)

2. Zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania:

z. 2 str. 191

z. 3. str. 191

z. 5. str. 191

z. 6. str. 191

Podczas naszej jutrzejszej rozmowy omówimy wykonane przez Was zadania. Do dzieła!

25 marca (środa)

TEMAT: Ortografia, co do głowy trafia! Podsumowanie wiadomości.

Podczas lekcji:

 1. Utrwalimy wszystkie poznane dotąd zasady pisowni z „rz/ż, ó/u, ch/h”.
 2. Wykonamy wspólnie zadania z podręcznika: zad. 14. i 15 / 316, zad. 17 i 18 / 317.
 3. Wykonamy wspólnie ćwiczenia: 3/98, 4/98 6/99, 8/ 99, 10/100, 11/100, 12/100.
 4. Zadanie domowe: Pobawisz się w przewodnika wycieczki!

KROK 1.Zorganizuj wycieczkę po Twoim mieszkaniu i znajdź w nim jak najwięcej przedmiotów z trudnością ortograficzną (ż / rz, ch/h, ó/u).

KROK 2. Zapisz wszystkie znalezione przedmioty w zeszycie.

KROK 3. Przygotuj krótką prezentację zachęcającą do odwiedzania Twojego mieszkania. Zapisz w niej znalezione przez Ciebie wyrazy. Przykład:

Szanowni Państwo! Zapraszam na niezwykłą podróż do mojego mieszkania. Po prawej stronie widzą Państwo LODÓWKĘ, w której znajdują się WARZYWA i JOGURTY. Na komodzie widzą Państwo FILIŻANKI babci GRAŻYNY… (i tak dalej). – napisz minimum 6 zdań. Udanej zabawy!

24 marca (wtorek)

TEMAT: Przecinek w zdaniu pojedynczym – przypomnienie wiadomości.

Podczas naszej lekcji:

1. Omówimy zasady interpunkcji w zdaniu pojedynczym – wykonamy notatkę w zeszycie (podręcznik str. 232).

2. Wspólnie wykonamy zadania:  (podręcznik) z.1, 2, 3, 4. str. 232-233.

23 marca (poniedziałek)

TEMAT: Zasady pisowni wyrazów z ch i h.

 1. Zapoznaj się z notatką w podręczniku na stronie 315 („Przypomnienie”).
 2. Następnie wykonaj w zeszycie zad. 11, 12, 13, 14 /  str. 316. 
 3. Zapisz 5 wyrazów z „H” lub „CH”, które sprawiają Ci trudności. Wykonaj do nich ilustracje według wzoru poniżej:

fragment karty parcy pobrany ze strony: https://docplayer.pl/11054981-Zapamietaj-o-piszemy-wtedy-gdy-wymienia-sie-na.html

ROZPISKA NA TYDZIEŃ 16 III – 20 III 2020r.

Przykład kartki z pamiętnika: