Z LIRYKĄ za pan brat! Utrwalamy wiadomości

1.ZACZNIJMY OD TEORII:

Analiza wiadomości – uzupełnianie kart na podstawie notatek z Repetytorium Nowej Ery „Teraz egzamin ósmoklasisty”:

 

 

 

2. ZESTAW ĆWICZEŃ DO WYKONANIA:

  • Rozpoznaj typy liryki w każdym z wierszy Michała Matejczuka:

LIRYKA BEZPOŚREDNIA / LIRYKA POŚREDNIA / LIRYKA ZWROTU DO ADRESATA (INWOKACYJNA)

  • Określ typy rymów w poniższych fragmentach (parzyste, okalające, przeplatane (krzyżowe):

  • W powyższych wierszach znajdź rymy dokładne i niedokładne. Uzasadnij wybór.
  • W powyższych fragmentach wiersz znajdź rymy męskie i żeńskie.
  • Określ, który z poniższych wierszy to wiersz WOLNY, SYLABICZNY, STROFICZNY. Uzasadnij.

3. ZADANIE DOMOWE:

Przedstaw swoje refleksje po lekturze wiersza Michała Matejczuka „Reset”. Odnieś się do obecnej sytuacji.

 

About the author

Monika.Iwanowska

View all posts

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *