Kunsztowna gra Wojskiego…

Lekcję zaczynam od napisania na tablicy wyrazów „Soplicowo” i „Pan Tadeusz”. Pytam o związek tych dwóch haseł. W klasie IV oraz V uczniowie poznali fragmenty polskiej epopei, omówiłam w dużym skrócie czas i miejsce akcji, w którym toczą się wydarzenia przedstawione w utworze, nie powinno więc być problemu.

Pytam też, czy pamiętają, które fragmenty „Pana Tadeusza” już poznaliśmy w młodszych klasach, o których zwyczajach kultywowanych przez mieszkańców Soplicowa rozmawialiśmy. O niektórych lekcjach w młodszych klasach pisałam tu:

GRZYBOBRANIE, czyli „Pan Tadeusz” w klasie piątej

oraz tu:

Z głową w chmurach… „Pan Tadeusz” (fragment) – OBŁOKI

Następnie nadmieniam, że bardzo istotnym wydarzeniem w fabule epopei Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz” jest polowanie na niedźwiedzia.

Polowanie Franciszek Kostrzewski Ilustracja do Pana Tadeusza, 1886r.

Pokazuję  uczniom fotografię. Pytam, czy wiedzą, co to za przedmiot i do czego służy, w jakich sytuacjach był używany.

róg bawoli

http://waltornia.pl/odmiany/1236-rog-mysliwski

Informuję, że dziś poznamy fragment, w którym został opisany zwyczaj gry na rogu po zakończonym polowaniu. Oglądamy wspólnie fragment filmu Andrzeja Wajdy „Pan Tadeusz” :

Fragment filmu opublikowany na youtube.com przez: waltornia.pl

  1. Krótko objaśniam, kim w Soplicowie był Wojski, jaką pełnił funkcję.
  2. Wyjaśniamy również, korzystając np. ze słownika, słowo „kunszt”.
  3. Następnie przechodzimy do wspólnej lektury fragmentu:

źródło: youtube.com

4.  Dzieci uzupełniają kartę pracy.Zwraca ona uwagę uczniów na takie zagadnienia jak:

-wygląd rogu,

-dźwięki naśladowane przez Wojskiego swoją grą,

– sposób, w jaki natura potęgowała dźwięki wydobywane z rogu,

– wysiłek, jaki Wojski musiał włożyć w grę

– zakończenie fragmentu (wygląd Wojskiego po skończonej grze oraz reakcja słuchaczy)

Badamy również środki poetyckie (epitety, porównanie, metafory, wyrazy dźwiękonaśladowcze, zgrubienie), ustnie omawiamy ich funkcję.

Plik w wersji PDF:

result-skonwertowany

5. Na koniec wracam do tematu lekcji – proszę o wyjaśnienie, dlaczego grę Wojskiego można nazwać kunsztowną? Na czym polegał kunszt gry na rogu?

6. Dzieci mogą też, jeśli starczy czasu, napisać zaproszenie na koncert gry na rogu.

About the author

Monika.Iwanowska

View all posts

6 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *