SKĄD SIĘ WZIĘŁY PORY ROKU? MIT O DEMETER I PERSEFONIE

Lekcji jeszcze nie przeprowadziłam – mit zamierzam omówić w czwartek, ale zgromadziłam  pomoce, z których zamierzam korzystać w czasie zajęć:

Najpierw wyświetlę fotografie przedstawiające krajobraz w różnych porach roku. Uczniowie będą się wypowiadali się na temat danej fotografii – co widzą i jaka pora roku została przedstawiona na zdjęciu, uzasadniając swój wybór. Pełna wersja wraz z odniesieniem do źródeł znajduje się tu:

pory roku

Wyświetlając fotografie przedstawiające konkretne pory roku, puszczę również w tle konkretną część cyklu 4 koncertów skrzypcowych Vivaldiego Cztery pory roku (źródło: www.youtube.com):

 

Chciałabym też, aby dzieci, analizując fotografie i słuchając muzyki, określiły, jakie emocje wzbudza w nich dany krajobraz i dlaczego (Gdy patrzę na fotografię, czuję…, ponieważ…)

Następnie zapytam dzieci, czy wiedzą, dlaczego zmieniają się pory roku – co ma na to wpływ? Może obejrzymy  film (a może przeniosę tę część do ostatniego etapu lekcji): (źródło: www.youtube.com)

Zapytam, czy chcą wiedzieć, w jaki sposób zmianę pór roku tłumaczyli sobie starożytni Grecy. Tak przejdziemy do lektury mitu.

Następnie zadam pytania, które pozwolą zorientować się, w jakim stopniu dzieci zrozumiały treść mitu.

Kolejno dzieci będą redagowały plan wydarzeń, a potem metodą śnieżnej kuli opowiedzą historię przedstawioną w micie z perspektywy matki (jeden rząd) oraz córki (drugi rząd).

Następnie wypełnimy kolejną część karty pracy – krótkie wywiady z bohaterami (może z podziałem na grupy?)

Zwrócę też uwagę na wieloznaczność wyrazu „Hades” (miejsce oraz bóg świata umarłych) –  (różnice w odmianie tego wyrazu w zależności od znaczenia), dzieci będą układały zdania z tym wyrazem w dwóch różnych znaczeniach.

Dla utrwalenia może obejrzymy film (bajkowyzakatek.eu):

Dużo niepewności, ale wszystko wyjdzie w praniu. Lekcji nigdy nie da się przecież zaplanować w stu procentach.

 

About the author

Monika.Iwanowska

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *